RÖR INTE VÅRA SKOLOR i Tuna, Rumskulla, Djursdala och Gullringen

Lina Sällberg

/ #162 personnr

2015-04-11 04:26

Jag tror betydligt fler skulle skriva under på pappersutskrifterna om man inte behövde uppge hela sitt personnummer! Om det behövs vore alternativ ett dokument man skriver under och skickar in till ansvarig, så att man inte låter vem som kunna få reda på fullständiga personuppgifter.