RÖR INTE VÅRA SKOLOR i Tuna, Rumskulla, Djursdala och Gullringen

Kontakta namninsamlingens skapare

Vad hände med uppropet?

2016-03-01 19:10:54

Vad hände med uppropet?

Jag antar att de flesta vet hur det gick?

Men det var via det här forumet som det startarde.

Rumskulla skola och Tuna skola drogs tillbaka tidigt.

Men Djursdala och Gullringen samt Pelarne förskola skulle försvinna.

 

Det har varit en lång kamp med många hundra timmars arbete.

Den 29/2 så klubbade fullmäktige att skolorna skall vara kvar och det enhälligt.

86,65 % av de som röstade gav sitt stöd för att skolorna skulle vara kvar.

Så ett stort tack till er som var med här och startade resan.

Och det glädjer mig att när människor går tillsammans så kan man göra stora saker!

Vi gjorde det för de små barnen på mindre orter.

Nu startar det tuffa arbetet med att hitta pengar och klara budget.

Och vi har nu tidsfrist till valet 2018.

Stort tack åter för ert stöd.


Peter Fjällgård

Stort tack!

2015-04-26 14:43:38

Jag vill från oss alla som arbetar med skolfrågan rikta ett stort tack!

Jag har min roll som samordnare och har frontat i media.

Vi har grupper på alla orter som jobbar med frågan. Och faktiskt försöker hjälpa den politska majoritet som vädjar om förslag och hjälp.

fast när man ställer det på spets så.......

Måndagen 27/4 kl 17.00 lämnar vi över den här listan till presidiet i fullmäktige.

 

Och det tillsammans med en namninsamling om folkomröstning.

 

Jag vill ha en folkomröstning om skolor och förskolor på landsbygden i Vimmerby kommun skall läggas ner eller bevaras!

Vi har runt 3200 namn i den insamlingen och vi har flera på väg i morgon.

SÅ STÅR DET ATT VI VILL. dET VILL INTE POLITIKEN HAR VI FÖRSTÅTT. dE VILL SÄTTA EN ANNAN RUBRIK ATT RÖSTA OM.

 

Och det är deras syn på folkets vilja och demokratin.

Vi driver ett de vill rösta om annat.

 

Så ett stort tack för att ni ser till barnens bästa och med ert stöd gett oss kraft och energi att driva frågan.

Intressegrupper i Gullringen, Tuna, Djursdala, Rumskulla och Pelarne.

Samt det stora stödet från Södra Vi, Storebro, Frödinge och Locknevi samt Vimmerby innerstad.

 

Peter Fjällgård


Peter Fjällgård

Personnummer och att inte vilja uppge på listor.

2015-04-15 19:53:00

Det är inte vi som ställer kraven.

Utan det är den demokratiska prosessen som gör det.

 

Man måste kunna hitta just dig eller mig i röstlängden.

Därför måste personnummer och alla andra uppgifter finnas.

 

MEN vill man inte skriva på en lista med alla andra.

 

Så går det bra att skriva ut listan i första utskicket.

 

Eller hämta lista på bokhandeln en egen och fyll  i sina uppgifter och sänd den men post till mig.

Nu spurtar vi sista veckan och tar chansen.


Peter Fjällgård

Upprop och information.

2015-04-10 20:15:54

Hej!

Tack för ert stöd!

Kampen för våra skolor och dagis är inte bara en kamp för lokaler.

Det är en kamp för de minsta barnens utveckling. Deras hälsa och trygghet.

Jag har varit på två möten kring detta nu. Tuna och i går Rumskulla.

140-150 personer i alla åldrar. 10% handlade frågorna om bygden eller hus osv.

Allt annat handlade om barnen. Resvägar på 70-80 minuter.

Man talar om sociala aspekter i socialnämndens budget. Placeringar mm.

Det måste man helt bortsett ifrån när man lägger ett sådant beslut.

De misnta 6-7 år i bussar 4 mil med stora barn. Skrämmande och otryggt.

Kan ni känna klumpen i magen varje morgon vad som kan hända.

Barnens liv blir buss och skola. Kanske upp 05.30 frukost och morgonbestyr. Bussresa 06,45 för att vara i skolan i tid till 8,15. sluta runt 15.00 och bussresa hem och åter hemma 16.30-17.00 beroende på avresetid.

Det ger en dag på 12 timmar när de är hemma. Läxor och någon lek och fritid blir det knappast. Man kräver runt 10 timmars sömn i den åldern.

 

Folkomröstningen?

 

Det strömmar in namnlistor varje dag per post!

Och vi har ju Rumskullas listor inne.

Och det arbetas hårt i alla orter nu.

 

Har ni inte hittat lista eller skrivit på så ta chansen att värna våra skolor och dagis

Och framför allt våra barn och barnbarn.

 

Jag är glad och tacksam att vi gemesamt lyckat sätta focus på detta.

 

Med Vänlig Hälsning

 

Peter Fjällgård

Morfar till 5 barnbarn

De förtjänar den bästa start i livet!


Peter Fjällgård

Officiell namninsamling mot skolnedläggningar!

2015-04-04 10:00:04

http://www.fildirekt.se/dl/1428156719.pdf

Hej!

Ett stort tack till er alla som har skrivit under denna protest! Att så många skrivit på visar på det enorma engagemang som finns! För att vi ska kunna driva våra krav måste dock namnlistorna innehålla rätt information. Därför kommer här den officiella protestlistan mot nedläggningarna av skolor och förskolor i Vimmerby.  Denna lista uppfyller de krav som finns i Lagen om folkinitiativ och även om du redan har skrivit på andra listor så ska du skriva på denna också!

OBS, om du inte bor i Vimmerby kommun ska du inte skriva under listan i detta mail. Ditt stöd är värt mycket för oss och ger oss go energi, men det godkänns tyvärr inte som stöd för vårt krav på folkomröstning.

För att vårt krav på folkomröstning ska tas upp i kommunfullmäktige måste vi först och främst samla minst 1300 underskrifter. Vi behöver därför hjälp av er alla att sprida denna och samla så många påskrifter det bara går.

För att vi ska kunna planera arbetet är det också viktigt att underskrifterna är korrekta. Se därför till att alla fält fylls i korrekt, och läsligt (möjligen förutom namnteckning..). Bara personer med rösträtt i Vimmerby kommun räknas, alltså ska inte personer under 18 år eller som bor i andra kommuner skriva på just denna lista. Skriv inte heller på listan flera gånger eftersom det kommer ge oss en felaktig bild av hur insamlingen går.

Meningen är att ni skriver ut listan och sprider den i era nätverk. När den är full eller vi börjar närma oss slutdatum (senast 20 april) kan den skickas till Peter Fjällgård som ansvarar för insamling. Vi vill också gärna att det finns en ansvarig på varje ort som kan samla ihop listor och rapportera om hur det går. Kontakta Peter på Peter.Rumskulla@telia.com

Även i Vimmerby och de orter som inte drabbas av nedläggningar hoppas vi på stort engagemang i denna fråga och vi söker kontaktpersoner i alla orter! Vi alla i kommunen har intresse av att våra barns framtid inte används till att justera budget. För kransorterna innebär en skolnedläggning nu ett steg närmare att den egna skolan läggs ned, och för Vimmerby innebär färre skolor på landet större skolor och trängre lokaler.

Listan ska sedan överlämnas till ansvariga politiker, och vi planerar att göra en manifestation vid det tillfället. Detaljer återkommer vi med senare.

Denna kamp vinner vi tillsammans!

Klicka på länken för att komma till listan (PDF)

http://www.fildirekt.se/dl/1428156719.pdf

 


Peter FjällgårdDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.