Aldrig utan samtycke!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Aldrig utan samtycke!.


Gäst

#1

2014-01-14 15:30

Grym!!!

Gäst

#2

2014-01-14 16:11

Bra intiativ till en mycket viktig sak
Harry

#3 Re:

2014-01-15 10:18

#2: - instämmer till fullo!!

 


Gäst

#4

2014-01-15 14:30

Sjukt

Gäst

#5

2014-01-15 16:58

Ibland skämms man över att vara svensk

Gäst

#6

2014-01-15 17:54

Dags för samtyckeslag NU!

Gäst

#7

2014-01-15 18:14

Skamligt att folk frias för något så fel. Ett nej är ett nej!!

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2014-01-15 19:38Gäst

#9

2014-01-15 19:52

självklart skrev jag på
Kim

#10

2014-01-15 19:57

Folk är inte idioter som den här artikeln försöker visa att rätten är. Självklart finns det mycket mer till båda de här målen än vad som når ögat. Jag säjer inget om att dessa anklagade är skyldiga eller inte, utan jag menar bara att ska man ha en stark åsikt i dessa mål ska man veta vad man pratar om och inte bara gå på den information som kommer upp i media.
Sedan det här med att ”man måste upprepat gett sitt samtycke” tycker jag låter som ett bra lagförslag men det kommer ändå inte göra någon skillnad i många fall då faktiskt offret har gett sitt medgivande men sedan ångrar sig. Och då uppstår frågan: Finns det ett rimligt scenario där förövaren inte uppfattade dessa signaler? Och är svaret ja så är det inte en våldtäkt i lagens mening, och så tycker jag det ska vara. För finns det en chans att personen är oskyldig så ska rätten fri i den men att en oskyldig får aldrig, aldrig, bli dömd. Det här gäller för alla brott, snatteri till mord. Att sänka kraven för att lättare få anklagade våldtäktsmän dömda skulle resultera i just det att oskyldiga kommer få sitta i fängelse.
Statistiken som har lagts upp säjer ingenting om att justitie ministern har fel. 313 dömda av 4137 anklagade. De 3 824 är oskyldiga, ska behandlas som oskyldiga och så ska det förbli till motsatsen är bevisad. Våldtäckt är ett praktiskt taget omöjligt brott att bevisa därför att det inte enbart är en handling utan även ett medvetande. Har två människor sex den ena vill den andra inte men den vet inte om att denna andra inte vill så går det ju inte att döma den. Den trodde ju helt ärligt att denne bara hade sex. Det är dessa människor som inte får hamna i fängelse.
Det här om att offret står i centrum och får alla möjliga frågor.
Alla dessa frågor kan ställas enligt mig så länge det är för att försöka få fram trovärdigheten i offret, precis som man gör i andra brott, som misshandel eller mord. Sen står det ju inget om att samma frågor säkert ställdes till den anklagade förövaren.
Med den här texten ställer jag mig inte på någon sida i något enskilt mål av den anledning att jag vet för lite om dem, och jag skulle kunna tippa att ungefär de flesta av de som skrivigt på vet lika lite. Jag skriver det här för att försöka förmedla att det alltid finns mer än vad som syns och folk är inte idioter, det finns en anledning till att man beslutar något.
Tack för er tid: Kim
Donjeta Krasniqi

#11 Re:

2014-01-15 20:47

#10: Kim -

För det första är det ingen som har sagt att någon är idiot, och det är inte heller poängen eller det budskap vi vill förmedla, förstår inte riktigt var du har fått detta från.

Du säger att du inte tror att ett samtycke skulle göra någon skillnad eftersom ''offret har gett sitt medgivande men sedan ångrar''. Det andra våldtäktsfallet som vi kort skriver om i vår text beskriver att kvinnan var med på att kyssas, smekas och diverse, men när det börja leda till samlag, ville inte kvinnan längre. Menar du då att för att hon gett sitt samtycke från början så ska hon inte kunna ångra sig? Då kvinnan även därpå säger nej och återigen nej, menar mannen att han inte upplevt det på det sättet. Det betyder att det är fritt att våldta och sedan bara säga att ''men vaddå jag uppfattade hennes nej som att hon ville. Jag kände igen det från tidigare sexrelationer'' I våra ögon skulle just ett samtyckeskrav kunna fälla denna man och rättvisa skulle skipas. Då mannen gjorde något mot kvinnans vilja.

Fortsättningsvis pekar du på statistiken och att den inte säger någonting om att justitieministerns uttalande är fel. När en våldtäkt har skett finns det inget frivilligt i det. Om då så många våldtäkter anmäls i Sverige och så få går till lagföring bevisar det bara att det inte är självklart att samlag är frivilligt. Dessa människor ger sig på andra mot deras vilja. Det är i den bemärkelsen vi tycker att justitieministern, Beatrice Ask har fel i sitt uttalande.

Sedan säger du också; ''Har två människor sex den ena vill den andra inte men den vet inte om att denna andra inte vill så går det ju inte att döma den. Den trodde ju helt ärligt att denne bara hade sex.'' Det är också det som är poängen med ett samtyckeskrav att denna förvirring inte ska behöva uppstå. Vi känner att (precis som vi återigen skrivit i vår text) om två människor ska ha sex (och har haft sex innan) med varandra finns det så många sätt att visa att man vill ha det, att man är intresserad - att det omöjligen kan uppstå förvirring. Är man inte med på noterna så visas det ganska tydligt. Till exempel i de fall då den utsatta bara har legat där och inte kunnat göra något på grund av chock, eller de som faktiskt uttrycker ett nej. Dessa är inte signaler på att man vill interagera i ett samlag, och det vet alla! I alla fall de som har haft sex innan. Därför tycker inte vi att ditt uttalande där faktiskt håller.

Du tycker även att det är acceptabelt att ställa frågor som ’’vad hade hon på sig?’’, ’’var hon full?’’, ’’hon visade aldrig att hon inte ville’’, ’’hon sa ju aldrig nej’’ till den utsatta. När dessa frågor ställs tyder det på att det var den utsatta som gjorde fel, att man försöker hitta faktorer som legitimerar våldtäkten, att det faktiskt var okej att våldta personen på grund av klädseln, om denna var berusad eller att denna person faktiskt aldrig sa nej. Ingen av dessa frågor tycker vi är relevanta, för det spelar väl ändå ingen roll i vilket stadie en människa befinner sig för att kunna bli våldtagen eller inte. Det rättfärdigar ingenting. Dessutom, så vitt vi vet brukar man inte ställa liknande frågor till förövaren, för det är ointressant för rätten att veta vad denna hade på sig när det var denna person som utförde brottet. Hans klädsel har väl inget med brottet att göra, precis som den utsattas klädsel inte heller har något att göra med att den blivit våldtagen. Det tycker vi är ganska logiskt.

Vi tycker att det är ett samtycke som man ska utgå från. Det om något borde vara självklart.

Vi hoppas att detta svar har förtydligat ytterligare för dig om vad vi menar, och om vårt syfte.

Kim

#12 Re: Re:

2014-01-15 21:35

#11: Donjeta Krasniqi - Re:

Tack att du svarar seriöst jag vill veta vad folk tycker.

 

Men att beskriva dessa mål som att det är svart på vitt självklart att de anklagade förövarna är skylldiga men att endå rätten friade är ett sätt att förmedla deras inkompitens, "idiot".
Men du har rätt det är inte själva det viktiga.

 

Jag sa att en lag som säjer att personen måste ge sitt samtycke inte skulle hjälpa i detta fall (nr2) utan det som skulle fälla denna förövaren är att hon gav sitt motsägande. (Det blir lite luddigt)

Tyvär är det nästan så i de flästa fall att man kan skylla på att man inte uppfatta signalerna men där kommer det till rätten att avgöra finns det en rimlig chans att förövaren kunde ha missat dem. Men grejen är att allternativet ni föreslår skulle göra att om två personer har sex och den ena personen ångrar sig efter skulle kunna få den andre fälld för våldtäkt. Ett annat senario är att den ger sitt mengivande, ångrar sig men visar det inte och bara väntar ut det. Det är ord mot ord oftast och därför svårt att bevisa. Och det som inte får hända är att en oskyldig straffas.

 

Jag skippar ministerns utallande,

 

Ett samtycke via signaler. Det är väldigt vagt och svår skrivet i en lag o därför väldigt svårt för dommare att dömma. Men jag står fast vid att det är ett bra lagförslag att införa.

 

Att man kan få lidrigare straff för att ofret klädde sig utmanande tycker jag är absurt och borde bort. Men "var hon full" är en mycket visentlig fråga gällande offrets trobarhet och tillförlitlighet.
Alla frågor utom klädseln ställs nog till den anklagade. "nykter eller ej", "sa hon nej?" etc.

 

Jag tycker det är bra att ni driver det här bara det inte går förlångt och vi som sammhälle blir de krimminella.

Men tack för ditt svar och jag har lite nya tankegångar nu.


Gäst

#13 Re: Re: Re:

2014-01-15 21:49

#12: Kim - Re: Re:

Ett senario:

offret säjer den gav sitt motsägande

förövaren säjer offret gav sitt medgivande.

Båda ger olika historier och båda är möjliga.

Helt omöjligt och bevisa någonting. Är man tillräkligt bra lögnare går det att ljuga sig från en våldtäckt anklagelse, jag kommer inte på några lagstiftningar som kan hindra det tyvärr.


Gäst

#14

2014-01-16 10:38

Det är en mänsklig rättighet att få bestämma över sin kropp.

Gäst

#15

2014-01-16 10:56

Släpp det

Anonymous

#16

2014-01-16 17:01

Jättebra petition! Skriv gärna på vår också. Det handlar om hat och hot mot kvinnor i offentlighet:

http://www.skrivunder.com/stoppa_sd-forum_pa_svt
Siv Adermalm
Sala

#17

2014-01-16 17:02

Glömde uppge namn. Siv Adermalm.

Gäst

#18

2014-01-17 13:50

Våldtäktsmän och pedofiler får en skyffel av mig som julklapp så de kan gräva själva medans jag fixar resten!!!

Gäst

#19

2014-01-18 09:54

Viktigt!! Skriv på! Ett Ja är ett Ja!
Malinee
Gäst

#20

2014-01-18 19:15

Det är rent skamligt att den här petitionen över huvud taget ska behöva finnas! Det är en självklarhet att man är "två om att dansa tango", men som i så många andra fall inom det svenska rättsväsendet, så är det förövaren som hålls om ryggen. Att denne dansar tango med en te.x slagen, drogad, apatisk, skrikande och vilt fäktande partner, ses dock mer som beklagligt än som ett tecken på ovilja.
Som lagen ser ut idag, så ska man skämmas, hängas ut och smutskastas om man inte frivilligt går med på att dansa tango med kreti och pleti!
Man kan ju undra vad Justitieministern Beatrice Ask anser om prostitution? Eftersom det ändå är lönlöst att säga nej, varför inte ta betalt för tangon så får man i alla fall någonting för lidandet. Eller?


Gäst

#21

2014-01-19 11:13

Detta behövs i lagtexten p.g.a att det tydligen inte är tydligt nog för varken domarna eller vissa män/pojkar i samhället. Så fram för övertydlighet i lagstiftningen!
Agnes

#22

2014-01-20 11:34

Just det faktum att det finns folk som anser att ett krav på uttryckligt samtycke innan samlag är för mycket begärt påvisar vikten av att kravet genomförs. Det bör vara självklart - men då folk blir provocerade av lagförslaget så måste det väl betyda att någon tycker att avsaknaden av samtycke är att föredra. Blir halvkul i praktiken.
Agnes

#23

2014-01-20 11:48

Och angående lagens nackdelar:

Redan nu finns svårigheter i lagstiftningen och dessa skulle inte försvinna med att samtyckeslagen trädde i kraft. En skulle ha svårt att avgöra vissa fall och det skulle kunna gå att sätta i system, precis som idag. Skillnaden skulle istället bli att domare skulle få möjlighet att döma självklara våldtäktsmän som idag skulle ha frigivits (då domarna naturligtvis måste följa lagstiftningen) och att frågeställningen skulle gå från att handla om sexuella signaler som tonfall, hur hon dansade, betedde sig, klädde sig (vilket i längden bidrar till vår väletablerade "slut shaming"-kultur) till att bli en fråga om avtal, uttryck och diskussion.

Jag tror inte att någon försöker framställa det som att en samtyckeslag inte har nackdelar. Det en får göra är att väga de nackdelar mot de vi ser idag, och avgöra vilka som väger tyngst. Som sagt, har en ett problem med samtyckeslagen så bör en nog se över sina sexuella vanor.
Christina Jeanna

#24

2014-01-25 12:18

Ett dessvärre nödvändigt initiativ - som egentligen inte borde behövas. Det visar med all tydlighet det dåliga tillståndet i "världens mest jämställda land".

Varför har så få män skrivit på?
imponerad

#25 Re: Begåvad kommentar.

2014-01-26 21:35

#20: Malinee -

Mycket intressant att du gör denna reflektion av allt att döma helt spontant.

Psykologer menar ju att prostituerade faktiskt upplever situationen

ungefär så: De har tidigare blivit utnyttjade och därigenom dragit

den destruktiva slutsatsen att detta är deras lott, det upplevs

oundvikligt. I den situationen upplevs det som en fördel om man

åtminstone kompenseras ekonomiskt för lidandet, vilket föranleder

prostitutionen. Sexuella övergrepp har verkligen den mest

destruktiva mentala effekt, och kan leda till reaktioner som obegåvade

utomstående lätt (och ibland avsiktligt) missförstår.