Aldrig utan samtycke!

Agnes

/ #23

2014-01-20 11:48

Och angående lagens nackdelar:

Redan nu finns svårigheter i lagstiftningen och dessa skulle inte försvinna med att samtyckeslagen trädde i kraft. En skulle ha svårt att avgöra vissa fall och det skulle kunna gå att sätta i system, precis som idag. Skillnaden skulle istället bli att domare skulle få möjlighet att döma självklara våldtäktsmän som idag skulle ha frigivits (då domarna naturligtvis måste följa lagstiftningen) och att frågeställningen skulle gå från att handla om sexuella signaler som tonfall, hur hon dansade, betedde sig, klädde sig (vilket i längden bidrar till vår väletablerade "slut shaming"-kultur) till att bli en fråga om avtal, uttryck och diskussion.

Jag tror inte att någon försöker framställa det som att en samtyckeslag inte har nackdelar. Det en får göra är att väga de nackdelar mot de vi ser idag, och avgöra vilka som väger tyngst. Som sagt, har en ett problem med samtyckeslagen så bör en nog se över sina sexuella vanor.