Bevara DAUM. Arkivet kvar i Norrland!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Bevara DAUM. Arkivet kvar i Norrland!.


Gäst

#26

2013-06-26 20:17

Det hördes bli både kostsamt och svårt att flytta allt till Umeå. Jag tycker det är ett utomordentligt tillfälle att utlokalisera jobben till Norrland. Dessutom är det norrländsk historia det är frågan om.

Gäst

#27

2013-06-27 09:34

Vi vill ha kvar arkivet DAUM i Norrland. Allt ska inte flyttas söderut.

Gäst

#28

2013-06-27 15:47

Ser det som en självklarhet att DAUM skall förbli kvar i Umeå.Kan inte finna något praktiskt skäl till att det skall flyttas till Stockholm.

Gäst

#29

2013-06-27 18:31

Behåll DAUM i Norrland!

Gäst

#30

2013-07-01 20:25

För landets nordliga minoriteter! Hjälp oss behålla arkivet nära kärnområdena, inte bara för arkivets skull utan även för de människor vid arkivet som byggt upp ett kontaktnät på gräsrotsnivå.


Gäst

#31

2013-07-04 16:11

Självklart skall DAUM -arkivet vara kvar i Norrland och Umeå. Att flytta arkivet är en skymf mot hela Norrland...

Gäst

#32

2013-07-10 08:38

Skriv en kommentar...det är viktigt att bevara kompetens och den möjlighet vi i norr har att ha tillgång till vårt kulturarv!

Gäst

#33

2013-07-10 12:42

Norrlands historia. För norrland, i norrland.Eljest blie nalta fel...

Gäst

#34

2013-07-13 16:46

DAUM hör till Norrland inte söderöver...Viktigt till närheten både för samer och tornedalingar/ Maj-Lis.

Gäst

#35

2013-07-30 21:52

DAUM är vår släkts och det samiska folkets garanti för en professionell hantering, direkt tillgång till och personlig kontakt med ansvarig person för Karl Tiréns efterlämnade dokument av alla slag kring hans uppteckningar och inspelningar av fonogram av jojk från 1909 och framåt till tiden för att Die Lappische Volksmusik gavs ut 1942 av nordiska museet.
Att föra brev, noter, dokument, ett antal föremål till Uppsala eller annan ort utanför samiskt område skulle bryta den naturliga tillgängligheten för samiska studenter vid Umeå universitet. Alla de unga förnyare av jojken som sedan några år tillbaka har använt sig av Tirén-material och har kunnat förankra sitt folks viktigaste uttrycksform i över hundra år gammal dokumentation.

Gäst

#36

2013-08-05 10:31

Det finns en obehaglig trend i förslaget till flyttning av DAUM från Umeå till Stockholm. För en tid sedan meddelade TT att man lägger ner samtliga Norrlandsredaktioner. Norrland ska nyhetsmässigt bevakas från Stockholm. Det är förödande för framförallt samhällsbevakningen men också för att nyhetsurvalet får ett ensidigt centrum-perspektiv. Att lägga ner DAUM i Umeå är att lägga ett centrumperspektiv på kulturarvet och att ta ifrån forskningen i Umeå ett värdefullt källmaterial, som då blir krångligare och dyrare att använda. Underskatta inte heller vad kulturarvet betyder för den regionala identiteten genom att finnas kvar. Vi pratar inte om digitala ettor och nollor, som flyttas globalt i allt mer komplexa mönster, utan om lokala och regionala berättelser som är platsbundna och därigenom har ett särskilt värde i att finnas kvar i den vetenskapliga miljön i norr.

Gäst

#37

2013-08-21 11:18

DAUM behövs

Gäst

#38

2013-08-22 13:40

DAUM och SOFI är den enda myndighet som har kunskap om oss Kvener /Lantalaiset och för dialog med oss. Arbetsmarknasdepartementet och Länstyrelsen i Stockholm diskriminerar oss och vägrar föra dialog ! Okunskap eller medveten fientlig inställning ?

Gäst

#39

2013-08-26 06:41

En institution som DAUM fungerar endast bra om den finns lokalt i den region den bevakar. En flytt söderut skulle försämra såväl tillgänglighet som att riskera tillförsel och kvalitet av nytt material.

Gäst

#40

2013-08-30 15:27

Jag vill ha kvar arkivet i Norrland..

Gäst

#41

2013-09-02 05:19

Vi behöver DAUM i Umeå

Gäst

#42

2013-09-02 10:38

Som uppvuxen I Övik är det helt klart att studier och arkiv om Norrland ska vara kvar i Norrland!!!!!
Kråkan

#43 Flytta inte samlingarna på DAUM!

2013-09-02 19:15

Styrkan med språk- och folkminnessamlingarna vid DAUM är att de visar djup, bredd och speglar den geografiska fjärdedel av Sverige, där olika samiska, olika svenska och olika tornedalsfinska språk- och kulturtraditioner möts - och har mötts. Detta långt innan dagens nationella gränser drogs upp. Att skilja ut samlingarna och separera dem från varandra, försvårar möjligheterna till en balanserad och initierad historieskrivning!

Gäst

#44

2013-09-03 23:04

Självklart bör varje län/landsdel få behålla sitt berättigande att hantera och förvalta sitt eget folkminnesarkiv!!