Bevara DAUM. Arkivet kvar i Norrland!


Gäst

/ #35

2013-07-30 21:52

DAUM är vår släkts och det samiska folkets garanti för en professionell hantering, direkt tillgång till och personlig kontakt med ansvarig person för Karl Tiréns efterlämnade dokument av alla slag kring hans uppteckningar och inspelningar av fonogram av jojk från 1909 och framåt till tiden för att Die Lappische Volksmusik gavs ut 1942 av nordiska museet.
Att föra brev, noter, dokument, ett antal föremål till Uppsala eller annan ort utanför samiskt område skulle bryta den naturliga tillgängligheten för samiska studenter vid Umeå universitet. Alla de unga förnyare av jojken som sedan några år tillbaka har använt sig av Tirén-material och har kunnat förankra sitt folks viktigaste uttrycksform i över hundra år gammal dokumentation.