Bevara DAUM. Arkivet kvar i Norrland!

Kråkan

/ #43 Flytta inte samlingarna på DAUM!

2013-09-02 19:15

Styrkan med språk- och folkminnessamlingarna vid DAUM är att de visar djup, bredd och speglar den geografiska fjärdedel av Sverige, där olika samiska, olika svenska och olika tornedalsfinska språk- och kulturtraditioner möts - och har mötts. Detta långt innan dagens nationella gränser drogs upp. Att skilja ut samlingarna och separera dem från varandra, försvårar möjligheterna till en balanserad och initierad historieskrivning!