Bevara DAUM. Arkivet kvar i Norrland!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Bevara DAUM. Arkivet kvar i Norrland!.


Gäst

#1

2013-06-20 20:59

En flytt av detta kommer säkerligen att innebär att hela samlingen hamnar i. kartonger undangömt i något källarutrymme.

Gäst

#2

2013-06-20 21:11

Otroligt viktigt att den norrländska historien får chansen att formulera sig vetenskapligt där den är. Av vilken anledning måste Ulma vara kvar i Uppsala? Det finns mer utrymme och billigare lokaler och bättre luft i Umeå.
j

#3 Re:

2013-06-20 21:12

#2: -

Diskutera gärna detta på vår Facebooksida!

www.facebook.com/bevaraDAUM

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2013-06-20 21:13Gäst

#5

2013-06-21 09:38

Place-names in Europe connect us with our past. This is as important in the Nordic region as it is in Ireland.

Gäst

#6

2013-06-21 11:48

Asien nästa eller stopp och belägg NU.

Gäst

#7

2013-06-21 12:28

Ännu vet ingen hur korkade politiker kan bli

Gäst

#8

2013-06-21 13:49

DAUM inhyser en stor del av Norrlands folkkulturella skatter – De därstädes existerande samlingarna innehåller en mångfald belägg på varierande folkkulturella företeelser i norra Sverige och arkivet med dess voluminösa etnologiska, såväl som språkliga innehåll utgör en oöverträffad resurs för alla som är intresserade av ämnet norrlandska kulturyttringar. Norrländska ortnamn, språket i Norrland, folkmusik i norr – alltså det som man ofta hänför till kategorin kulturminnen.
Den föreslagna omlokaliseringen av DAUM I FRÅN Umeå och bort från norrlands folk till Uppsala är en av de mest paradoxalt befängda politikerideer jag har sett på en mycket lång tid.
Denna institution måste få existera i Norrland där den fyller ett verkligt behov inte bara för personer som bedriver forskning av en form eller annan utan också bland den intresserade allmänheten. Att förlägga DAUM i Uppsala skulle innebära en omvandling av arkivet från en reellt fungerande serviceinrättning för norrlännigar till en esoteriskt kuriös akademikerinstans med endast minimal attraktionskraft på den svealändska befolkningen.
Go Teg!

Gäst

#9

2013-06-21 23:08

Jag tycker att det ar mycket viktigt att ha arkivet kvar i Norrland. Det skall ju anvandas.

Gäst

#10

2013-06-22 06:38

Dokumentationer och inspelningar av norrländska dialekter SKALL bevaras i Umeå!

Gäst

#11

2013-06-22 11:37

Det är vår norrländska kulturskatt som inte
får inte flyttas det skall bevaras här där det hör hemma och lätt kan nås av vi som söker vår historia i samband med släktforskning

Gäst

#12

2013-06-22 17:32

Archives have two intentions: preserving knowledge and giving identity. the latter can only be done in the cencerned regions!

Gäst

#13

2013-06-23 06:27

Varför måste vårt arv och kulturhistoria flyttas. Skall den flyttas så är det norrut.

Gäst

#14

2013-06-23 08:46

Nu får det väl vara nån måtta på vansinnigheterna!!!

Gäst

#15

2013-06-23 09:07

Jomen självklart ska Daum finnas kvar i Umeå - "Kulturhuvudstaden" ska väl inte börja året med att bli av med sitt kulturarkiv...hur tänker ni som överhuvudtaget kommit på denna befängda idé?...Modeordet just nu är "Hållbar utveckling" Lev efter den devisen är min uppmaning.
Json

#16

2013-06-24 06:28

Jag har ännu inte hört någon klok förklaring till varför DAUM inte längre skulle behövas i Norrland (Umeå). Vem/vilka har bestämt/hittat på detta? Ett, i mitt tycke, väldigt korttänkt förslag och dessutom nervärdering av norra Sveriges befolkning

Gäst

#17

2013-06-24 09:04

Den folkliga kulturarkivering, utvecklandet och bevarandet är kärnan av människors liv! Att ha ett sådant institut som DAUM i närmiljö, intill ett universitet är skäl nog att inte ens komma på tanken om avveckling eller flyttning av det! När det dessutom finns dokumentation inom DAUM med historiskt viktiga element som ger bilden av kolonialmaktens övergrepp på ett minoritetsfolk så sätter det totalstopp för en avvecklings- eller minskningstanke! Enligt min mening fyller varken DAUMs eller Lunds arkiv och samlingar någon som helst syfte inbunkrade någonstans i Uppsala! Den annonserade besparingen på 10 miljoner är dessutom en utopi och jag gör som Sverker Olofsson, jag lyfter på locket och slänger denna befängda idé i soptunnan!   
Mauri Eira


Gäst

#18

2013-06-24 09:17

Jag undrar om idén att flytta eller lägga ner DAUM är statens sätt att sopa igen spåren efter kolonisationens övergrepp på den norra halvan av landet. Det är ju lättare att gömma det i ett arkiv i Uppsala än att ha det lättillgängligt intill ett universitet på plats. Detta måste stoppas till varje pris!

Mona Stjerndorff

Lil.

#19

2013-06-24 10:04

Bevara DAUM!

Gäst

#20

2013-06-24 14:14

Ett kulturhistoriskt arkiv som DAUM och vars innehåll jag dagligen använder i mitt arbete som berättare måste vara tillgängligt främst för dem det berör! Alla vi som i vårt dagliga arbete använder oss av guldgruvan DAUM kommer inte att åka söderut för att hämta VÅR information om VÅR kulturhistoria. Arkivet behöver vara för oss nästgårds och det ska fortsätta användas av oss. De som inte använder eller berörs av det dagligen kan gärna besöka oss här i norr!

Gäst

#21

2013-06-24 17:36

Dialekter och släkt är lokala särskilt förr i tiden därfför är det viktigt at dessa daa baser är lokala

Gäst

#22

2013-06-24 21:10

Nu får det vara slut på neddragningar inom ABM-sektorn! Vårt kulturarv är oumbärligt!

Gäst

#23

2013-06-25 07:48

Bevara DAUM!

Gäst

#24

2013-06-25 18:47

De lokala dialektarkiven gör mest nytta när de är tillgängliga i de områden som de berör.

Gäst

#25

2013-06-25 21:21

Arkiven ska vara nära sittursprung.