Bevara DAUM. Arkivet kvar i Norrland!


Gäst

/ #39

2013-08-26 06:41

En institution som DAUM fungerar endast bra om den finns lokalt i den region den bevakar. En flytt söderut skulle försämra såväl tillgänglighet som att riskera tillförsel och kvalitet av nytt material.