Bevara DAUM. Arkivet kvar i Norrland!


Gäst

/ #26

2013-06-26 20:17

Det hördes bli både kostsamt och svårt att flytta allt till Umeå. Jag tycker det är ett utomordentligt tillfälle att utlokalisera jobben till Norrland. Dessutom är det norrländsk historia det är frågan om.