Bevara DAUM. Arkivet kvar i Norrland!


Gäst

/ #36

2013-08-05 10:31

Det finns en obehaglig trend i förslaget till flyttning av DAUM från Umeå till Stockholm. För en tid sedan meddelade TT att man lägger ner samtliga Norrlandsredaktioner. Norrland ska nyhetsmässigt bevakas från Stockholm. Det är förödande för framförallt samhällsbevakningen men också för att nyhetsurvalet får ett ensidigt centrum-perspektiv. Att lägga ner DAUM i Umeå är att lägga ett centrumperspektiv på kulturarvet och att ta ifrån forskningen i Umeå ett värdefullt källmaterial, som då blir krångligare och dyrare att använda. Underskatta inte heller vad kulturarvet betyder för den regionala identiteten genom att finnas kvar. Vi pratar inte om digitala ettor och nollor, som flyttas globalt i allt mer komplexa mönster, utan om lokala och regionala berättelser som är platsbundna och därigenom har ett särskilt värde i att finnas kvar i den vetenskapliga miljön i norr.