stoppabroavgifter

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition stoppabroavgifter.


Gäst

#1

2013-02-18 17:35

Viktigt att poängtera att avgiftsfrihet ska gälla inte bara för sundsvallsbor utan för samtliga som passerar bron,såväl privatbilister som nyttotrafik. Syftet med brobygget var att förbättra miljön inne i stan. Om det blir broavgift kommer många att åka genom stan och miljön blir inte ett dugg bättre. Dessutom är det en principfråga att kunna färdas fritt på våra vägar i landet. Om Sundsvallsbron avgiftsbeläggs blir det den enda del av eurpavägarna i Sverige som kommer att fungera som en stoppkloss för trafiken. Det är staten som ska bekosta gemensam infrastruktur i vårt land.

Gäst

#2

2013-02-18 19:29

Tycker inte att medborgarna ska behöva betala varje gång

Gäst

#3

2013-02-18 22:23

Om de avgiftsbelägger bron så kommer jag och många med mig aldrig att nyttja den i ren protest. Vilken fördelaktig effekt kommer detta att ha på miljön?
CT

#4 Den ska inte betalas via kommunalskatten heller

2013-02-19 14:13

Vi som inte har anledning till att åka på bron vill heller inte betala den en gång till via kommunalskatten. I så fall blir det nya bråk kan jag lova.

Gäst

#5

2013-02-19 14:52

Bra initiativ. Även staten ska hålla ingångna avtal.

Gäst

#6

2013-02-20 02:35

I do not understand but I'm with you!

Gäst

#7 Avtal skall hållas, och ingångna avtal gäller

2013-02-21 01:13

Avtal skall hållas, och ingångna avtal gäller.
Det är ointressant var som kommit fram nu.
Kommunen har inga andra pengar än skattepengar som kommer i från kommuninnevånarna.
Broavgiften är "så att säga betald" genom att Sundsvalls kommun gått in med 250.000.000 SEK, enligt avtal.
Projektet är en investering av det nationella vägnätet och skall därmed normalt finansieras med statliga medel.
Genom detta avtal skall broavgift tas ut av de som nyttjar bron och inte är skrivna i kommunen. De som bor och betalar skatt i kommunen har redan betalat, och skall därmed inte betala ytterligare.

Håll ordning på ingångna avtal och nonchalera inte att vi redan betalat. Bara för att det rör sig om större belopp legitimerar detta inte att missbruka värdet av pengarna bara för att det inte kommer i från den "egna plånboken".


Gäst

#8

2013-02-22 15:31

Hur kommer det sig att Höga Kusten bron samt Ölands bron inte är avgiftsbelagd?

Gäst

#9

2013-02-24 00:46

Dumheter!
rozz

#10 bron

2013-03-03 12:54

Insåg ni inte att detta skulle ske? Det var ju lika uppenbart som att himlabadet skulle kosta det dubbla!


Gäst

#11

2013-09-17 00:16

Bron är redan betald via vägtrafikskatten. Att betala bron en gång till är idioti. Om bron avgiftbeläggs kommer inte jag ELLER mina vänner nyttja den. Hur betalar den utländska trafiken avgiften?

Gäst

#12

2013-11-22 07:30

Staten har redan tjänat pengar på bron i samband med
Eu så att vi har billig arbetskraft. Istället för svensk arbetskraft som
Skulle betala svensk skatt och kosumera över hälften av sin lön
Till det svenska samhället som staten skulle fått ta del av. Nej det verkar vara bättre att vi har utländska firmor här som fakturerar sverige och tar ut
Pengarna ur landet och urholkar sverige istället så att Sverige inte tjänar en krona på folket och att svenska folket har jobb. Nej EU och utländsk arbetskraft är inte en lösning i längden avskaffa EU. Och sen har dem mage att
Ens fundera på att ta ut en avgift när vi svenskar betalar fruktansvärt för mycket skatt allaredan på drivmedel och avgifter och försäkringar.

Gäst

#13

2014-01-31 15:19

Omvänd Trängselskatt nej tack!