stoppabroavgifter


Gäst

/ #11

2013-09-17 00:16

Bron är redan betald via vägtrafikskatten. Att betala bron en gång till är idioti. Om bron avgiftbeläggs kommer inte jag ELLER mina vänner nyttja den. Hur betalar den utländska trafiken avgiften?