stoppabroavgifter


Gäst

/ #1

2013-02-18 17:35

Viktigt att poängtera att avgiftsfrihet ska gälla inte bara för sundsvallsbor utan för samtliga som passerar bron,såväl privatbilister som nyttotrafik. Syftet med brobygget var att förbättra miljön inne i stan. Om det blir broavgift kommer många att åka genom stan och miljön blir inte ett dugg bättre. Dessutom är det en principfråga att kunna färdas fritt på våra vägar i landet. Om Sundsvallsbron avgiftsbeläggs blir det den enda del av eurpavägarna i Sverige som kommer att fungera som en stoppkloss för trafiken. Det är staten som ska bekosta gemensam infrastruktur i vårt land.