stoppabroavgifter


Gäst

/ #7 Avtal skall hållas, och ingångna avtal gäller

2013-02-21 01:13

Avtal skall hållas, och ingångna avtal gäller.
Det är ointressant var som kommit fram nu.
Kommunen har inga andra pengar än skattepengar som kommer i från kommuninnevånarna.
Broavgiften är "så att säga betald" genom att Sundsvalls kommun gått in med 250.000.000 SEK, enligt avtal.
Projektet är en investering av det nationella vägnätet och skall därmed normalt finansieras med statliga medel.
Genom detta avtal skall broavgift tas ut av de som nyttjar bron och inte är skrivna i kommunen. De som bor och betalar skatt i kommunen har redan betalat, och skall därmed inte betala ytterligare.

Håll ordning på ingångna avtal och nonchalera inte att vi redan betalat. Bara för att det rör sig om större belopp legitimerar detta inte att missbruka värdet av pengarna bara för att det inte kommer i från den "egna plånboken".