stoppabroavgifter

Skriv under mot broavgifter på E4-bron i Sundsvall!

Bygget av E4-bron över Sundvallsfjärden är i full gång, en oerhört viktig satsning såväl för vår gemensamma miljö som för infrastrukturen. Moderaterna i Sundsvall anser att nya E4 och bron över Sundsvallsfjärden en viktig pusselbit i Sundsvalls utveckling.
Sundsvalls kommun skrev 2008 ett avtal med Trafikverket med innehållet att den tunga trafiken ska bära investeringskostnaderna för bron. Sundsvalls kommun går även in med 250 miljoner kronor i bygget. I september förra året konstaterade regeringens särskilde utredare att upplägget kring avgiften på Sundsvallsbron strider mot det så kallade Eurovinjettdirektivet.
Enligt EU:s regelverk ska broavgifter tas ut så att varje transportslag "står för sin proportionerliga del av investeringskostnaden" och Trafikverket vill nu att även privatbilister ska betala avgift för att åka över bron.
Moderaterna i Sundsvalls uppfattning är att privatbilisterna inte ska drabbas av broavgift, utan att regeringen ska stå för den kostnad som tillkommer. Sundsvallsborna har redan betalat sin del via skattsedeln.
Därför startar Moderaterna en namninsamling mot förslaget om broavgifter för privatbilister på E4-bron i Sundsvalls kommun.