stoppabroavgifter


Gäst

/ #5

2013-02-19 14:52

Bra initiativ. Även staten ska hålla ingångna avtal.