stoppabroavgifter


Gäst

/ #8

2013-02-22 15:31

Hur kommer det sig att Höga Kusten bron samt Ölands bron inte är avgiftsbelagd?