Rädda skogsområdet vid Arkitektvägen

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Rädda skogsområdet vid Arkitektvägen.


Gäst

#1

2012-03-25 21:21

Stockholm stad har sedan fytiotalet köpt in stora landområden på södertörn inför förväntad expension. Använd de områdena i stället för att sälja ut dem för en grynvälling till ryggborstande vänner och bekannta.

Gäst

#2 Trängsel i T-banan

2012-03-25 21:25

Gröna linje är hårt belastad. Biltrafiken på Bergslagsvägen är olidilig med alla bilar till och från Ekerö och Hässelby.

Gäst

#3 Kan bara hålla med

2012-03-25 22:12

Håller med tidigare inlägg. Varför ska man förtäta detta område mer. Finns ju en uppsjö av områden där nybyggnation ej förstör existerande områden

Gäst

#4

2012-03-27 09:48

självklart måste man vara kritisk till planerna att bygga tre flerbostadshus där de idag finns en liten skogsdunge med orörd natur en liten naturlig lunga i anslutning till Abrahamsbergskyrkan. En plats för djurliv, fåglar ekorrar rådjur m.m

Gäst

#5 Som vi skrev till Stadsbyggnadskontoret

2012-03-27 11:21

OM det ska byggas lägenheter i Abrahamsberg är det inte seniorbostäder/bostadsrätter
i samarbete med Seniorgården AB som ska prioriteras. Det är inte de 55+ som bor i
föråldrade lägenheter i Abrahamsberg som kommer att ha råd att köpa dessa lägenheter utan
de som redan har ett boende i Bromma, i form av villor och redan avbetalda

Gäst

#6

2012-03-27 21:25

Bevara den orörda naturen, inte bara för oss människor i Abrahamsberg, utan också för de vilda djuren som vistas där, räv, rådjur, harar bl.a.
Trafik och parkerings situationen är redan kaotisk här på Arkitektvägen!!!

Gäst

#7

2012-03-27 21:35

Jag vill bevara våra skogar, vatten och naturen för oss samt för framtida generationen för att leva mänsklig ,mindre avgaser,damm, partiklar och bättre luft.Vi ska inte förstöra livet för oss bara för vinst syfte.

Gäst

#8

2012-03-27 23:49

Stockholms Stads bullermätningar visar inte att Arkitektvägen samt andra gator i Abrahamsberg idag fungerar som en enda stor parkeringsplats för övriga icke boende i Bromma med omnejd för vidare resa in till city dvs de parkerar på våra gator.

Detta påverkar oss boende, djur och natur samt luft och miljö.


Gäst

#9

2012-03-28 00:02

Det är icke OK att bygga på redan exploaterade marker som ursprungligen fungerat som
skogsmark och parker.


Gäst

#10

2012-03-28 16:51

Förutom att utplåna skogsträdgårdskaraktären som är unik för Abrahamsberg ( och jag trodde skyddad), så Skolor, Infrastrukturen!! Tranebergsbron blir inte bredare.

Gäst

#11

2012-03-28 19:52

vi behöver en grön lunga för människor och djur innan det är försent.

Gäst

#12

2012-03-29 12:09


Hej! jag tycker att detta är oacceptabelt. Nu räcker det med expolation av Abrahamsberg. Detta är min närmiljö och jag vill inte att den ska förstöras. Djurlivet och lugnan som ni tänker bebygga för folk som inte sitter i sjön, är inte ok. Låt Arkiteltvägen vara. Tack!

Gäst

#13

2012-03-29 20:54

Viktigt att man inte tar bort alla grönlungor.

Gäst

#14

2012-04-04 12:22

Kan vi inte ta och bygga på arkitekternas tomter istället?!

Gäst

#15

2012-04-04 19:56

Det är inte enbart grönområden som det gälle även bilparkeringarna.
Välj ett smeknamn

#16 Ajöss...

2012-04-05 17:31

...med annu ett grönområde. Men det finns positiva aspekter också: Jag hälsar de nya grannarna välkomna. Ert nya hus blir ett bra bullerplank mellan Bromma flygplats och min lägenhet :-)

Gäst

#17

2013-04-24 04:34

Att förstöra den lilla lunga av natur och djur liv,som finns inklämd mellan Västerled och Drottningholmsvägen och att inte lyssna på våra demokratiska röster, känns ovärdigt en demokrati.
Skogsområdet används av barn, som blir fler för varje år, i området året om. För äldre är det oerhört betydelsefullt att enkelt komma ut i naturen. Folkhälsan gynnas på många sätt.
Bevara vår gröna lunga och lyssna på våra synpunkter!