Rädda skogsområdet vid Arkitektvägen


Gäst

/ #6

2012-03-27 21:25

Bevara den orörda naturen, inte bara för oss människor i Abrahamsberg, utan också för de vilda djuren som vistas där, räv, rådjur, harar bl.a.
Trafik och parkerings situationen är redan kaotisk här på Arkitektvägen!!!