Rädda skogsområdet vid Arkitektvägen


Gäst

/ #5 Som vi skrev till Stadsbyggnadskontoret

2012-03-27 11:21

OM det ska byggas lägenheter i Abrahamsberg är det inte seniorbostäder/bostadsrätter
i samarbete med Seniorgården AB som ska prioriteras. Det är inte de 55+ som bor i
föråldrade lägenheter i Abrahamsberg som kommer att ha råd att köpa dessa lägenheter utan
de som redan har ett boende i Bromma, i form av villor och redan avbetalda