Rädda skogsområdet vid Arkitektvägen


Gäst

/ #4

2012-03-27 09:48

självklart måste man vara kritisk till planerna att bygga tre flerbostadshus där de idag finns en liten skogsdunge med orörd natur en liten naturlig lunga i anslutning till Abrahamsbergskyrkan. En plats för djurliv, fåglar ekorrar rådjur m.m