Rädda skogsområdet vid Arkitektvägen


Gäst

/ #8

2012-03-27 23:49

Stockholms Stads bullermätningar visar inte att Arkitektvägen samt andra gator i Abrahamsberg idag fungerar som en enda stor parkeringsplats för övriga icke boende i Bromma med omnejd för vidare resa in till city dvs de parkerar på våra gator.

Detta påverkar oss boende, djur och natur samt luft och miljö.