Rädda skogsområdet vid Arkitektvägen


Gäst

/ #1

2012-03-25 21:21

Stockholm stad har sedan fytiotalet köpt in stora landområden på södertörn inför förväntad expension. Använd de områdena i stället för att sälja ut dem för en grynvälling till ryggborstande vänner och bekannta.