Rädda skogsområdet vid Arkitektvägen


Gäst

/ #9

2012-03-28 00:02

Det är icke OK att bygga på redan exploaterade marker som ursprungligen fungerat som
skogsmark och parker.