Nej till broförbindelse till Årsta Holmar!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Nej till broförbindelse till Årsta Holmar!.


Gäst

#1

2012-02-15 17:47

En liten oas i Stockholm som borde få vara kvar!

Gäst

#2

2012-02-15 20:42

Jag trodde en centerpartist visste mer om naturen. Jag är inte van vid att ha fel, men denna gång hade jag det.
Birgitta Alexius
Gäst

#3

2012-02-15 21:23

Per Ankersjö är en fullkomlig katastrof för Centerpartiet i Stockholm. Hans enfaldiga utspel om bro till Årsta Holmar saknar förhoppningsvis förankring i Stockholmscentern. Det är tur att Centern är ensam om förslaget - alla andra partier och remissinstanser kommer att avslå motionen.

Den branta Årstaskogen från Årstabrons fäste till bebyggelsen vid Skanstull är tillräckligt "vild" för barn. Det finns en spännande ravin från Årsta Gård ner mot Årstaviken - ta en promenad i den skogen Per och låt oss slippa fler egendomliga utspel.
MVH                                                                                                                                                                                   Birgitta Alexius


Gäst

#4

2012-02-15 22:24

Årsta holmar ska vara fridlyst med dess historia från tiden med Årstafrun och hennes man som rodde ut och spelade kort med familjen som huserade där då,Märta-Helena tyckte mannen sneglade på dottern i familjen så efter det rodde dom aldrig dit igen

Gäst

#5

2012-02-15 23:54

Bra initiativ! Det finns ingen anledning att anlägga en fast broförbindelse till Årsta holmar. Än mindre att lägga en nattklubb med playa där!
Per Ankersjös förslag i denna fråga är så urbota ointelligenta att man - nästan - tycker synd om Stockholmscentern.
/Michel Silvestri, landstingspolitiker i Stockholms läns landsting (MP), fd årstabo. pestosilvestri.blogspot.com


Gäst

#6

2012-02-16 01:19

Att freda Årsta Holmar från exploatering är en del av vad Rädda den 1000-åriga eken http://upprop.nu/HVUQ syftar till alltjämt trots att stadshusmarodörerna sågade ner eken 25 nov. 2011 och nu tydligen också planerar att undanröja den stubbe som fortfarande finns kvar.

Gäst

#7

2012-02-16 10:05

Natur och grönt i Stockholm är ett måste.

Gäst

#8

2012-02-16 11:47

Ett till synes desperat förslag från ett parti som för länge sedan lämnade inriktningen på en ansvarsfull miljöpolitik. Befinner sig nu i den konturlösa politiska mittfåran. sten@ridderlof.se


#9 Protestera även mot de planerade bryggorna

2012-02-16 17:19

Vi bör protestera även mot de planerade bryggorna, som Trafikverket ska anlägga på Årsta holmar i samarbete med Stockholms stad. Beslut om bryggor verkar redan ha fattats och ingå i avtalet mellan staden och Trafikverket kring den pågående brorenoveringen (bryggorna är ett sorts "tack" från Trafikverket till Stockholms stad för biståndet vid renoveringen). Här återstår för Stockholms stad att besluta om vilken trafik som ska finnas till bryggorna. Det har pratats om ökad färjtrafik, ökad tillgänglighet för privatbåtar och stopp för sightseeingbåtar. Även detta kommer att leda till ökat besökstryck och skada de befintliga naturvärdena, så jag menar att vi i vår protestskrivelse också ska ta upp att båttrafiken inte ska ökas!

Gäst

#10

2012-02-16 18:39

Det är viktigt att även i städer behålla en unik och ursprunglig miljö!

Gäst

#11

2012-02-16 18:54

Stockholm - The Capital of Scandinavia - skall inte föregå med dåligt exempel och bygga bort alla unika gröna, små skyddsvärda naturområden i staden. Dessa kvarvarande naturområden behövs som referenspunkter i framtiden. Gäller inte lagen om strandskydd på Årsta Holmar?
Titti

#12 Re: Protestera även mot de planerade bryggorna

2012-02-17 00:36

#9: AÖ - Protestera även mot de planerade bryggorna

Din oro är klart berättigad. Det är dock många som redan skrivit på det här uppropet och det är oerhört viktigt i sådana här sammanhang att de som undertecknat ett upprop till 100% kan lita på, att den text som de undertecknat till 100% överensstämmer med den text som överlämnas till berörda parter. Du verkar ha tillräckligt med faktaunderlag för att skriva insändare till Söders 2 lokaltidningar. Det är viktigt att du gör det.


#13 Re: Re: Protestera även mot de planerade bryggorna

2012-02-17 01:58

#12: Titti - Re: Protestera även mot de planerade bryggorna

Du har rätt!

Observera att bildande av naturreservat inte hindrar tillgängliggörande i form av broförbindelse och ökad båttrafik. Bra att uppropet inte bara pushar för reservat, utan också uttryckligen protesterar mot broförbindelse.

Båttrafikfrågorna får vi ta separat!

Sara Ingerö

#14 Årsta Holmar samt de planerade bryggorna

2012-02-17 12:01

Ett märkligt och fantasilöst synsätt att naturupplevelser för Ankersjö nödvändigtvis innebär att man måste kliva omkring och föröda naturen ifråga. Jag har i decennier blickat ut över Årsta holmar och njutit av deras poetiska skimmer i underbar gryningsljus från Södersjukhusets fönster efter långa vaknätter på 70- och 80-tal, dag- och kvällstid från fönstren på f.d. Årstavikens sjuksköterskeskola och barnmorskeutbildningen i samma hus, och nu från vårdförbundets expeditioner i f.d elevhemmet därstedes, blickat ut mot holmarna vid promenader/cykelturer längs stränderna nedanför SöS, och förstås, utblicken från pendeltåget när man färdas över Årstabron. Just holmarnas avskildhet trots att de är nära bidrar till deras fantasieggande skönhet, som väsentligen orörd natur så nära stadslivet. Det finns möjligheter att ta sig runt hela Södermalm till fots, underbara Tanto, Vita bergen, Långholmen med "playa" m.m.och därtill näraliggande Årsta skogar. Varför inte en liten båttur till Fjäderholmarna? (Båt från Slussen). Runt Gröna Lund är restauranger med bling-bling och nattliv legio. Därtill fina promenadstråk på Djurgården i övrigt, med stora lekytor. Är det verkligen en förlust för Söders barnfamiljer att denna plats som fristad och barnkammare för traktens fågel- och djurliv skulle fredas från exploatering? Vad är det med dagens torftighet som gör det omöjligt att uppskatta denna lilla värld från visst avstånd? En torftighet som inte kan se att bl:a otillgängligheten innebär en lockelse och en upplevelse i sig? Stockholm, Mälaröarna och vår fantastiska skärgård har så många öar av alla storlekar, med olika karaktär och med god tillgänglighet för alla. Visserligen landstigningsförbud på en del öar och skär under häckningstid - men detta kanske också är något som Per Ankarsjö vill åtgärda för att inrätta fler nattklubbar och playor?

Gäst

#15

2012-02-17 17:51

Låt holmarna och allt djur- och växtliv där få vara ifred! Det är en oförstörd urskog, det förblir det inte om vi ska dit och jogga, grilla och picknicka. Vi har andra platser att vara på, vi måste inte vara överallt!

Gäst

#16

2012-02-23 13:29

Ingen bro till Årsta holmar. Låt den bli reservat.

#17 Var står frågan? - besked från Stockholms stad

2012-02-23 19:24

Hej alla!

Beskeden om var frågan står har skiftat lite i olika medier. Jag har kontaktat Stockholms stad och fått besked om vad som gäller. Såhär är det:

- Per Ankersjö har fått med sig Alliansen på ett beslut om att en gångbro ska utredas, vilket står inskrivet i årets budget för Stockholms stad. Detta trots att stadsdelsförvaltningen nyligen genomförde en inventering/utredning där man kom fram till att avråda från en broförbindelse, eftersom den "på ett avgörande sätt [skulle] äventyra holmarnas stora ekologiska värden”. Beslut fattas då utredningen är genomförd.

- Bryggor kommer att anläggas i ett samarbete mellan Trafikverket och Stockholms stad, som tack för att ön använts vid upprustningen av bron. Dessa bryggor är tänkta att användas för ökad småbåtstrafik, ökad färjetrafik och ev stopp av sightseeingbåtar. Nu ska det utredas var dessa ska ligga och vilken omfattning trafiken ska ha. Även denna utredning är godkänd av Alliansen och beslut ska fattas då utredningen är klar.

- Samtidigt ska området bli naturreservat, men OBS: detta hindrar inte tillgängliggörande i form av gångbro och båttrafik.

Ett antal frågor kvarstår: I vilken mån står de övriga allianspartierna bakom Ankersjö? Har de enbart gått med på en utredning för att gå C till mötes, eller vill de också göra om Årsta holmar till en form av stadspark? Vad säger oppositionen?

Borde beslut om dessa åtgärder kanske vänta till nästa val så att väljarna får säga sitt?

Om man, förutom att skriva under namninsamlingen, vill protestera till politikerna, kan det vara idé att kontakta följande personer:
- Borgarråden i Stockholms stad, t ex Sten Nordin (M, finans), Ulla Hamilton (M, trafik), Regina Kevius (M, stadsbyggnad), Karin Wanngård (S, opposition)
- Ledamöter i Södermalms stadsdelsförvaltning
- Ledamöter i dessa nämnder: Stadsbyggnadsnämnden, Trafik- och renhållningsnämnden (beslutar om bryggor och båttrafik), Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kontaktuppgifter finns att hitta på Stockholms stad:s hemsida eller kan fås via telefonväxeln.

/AÖ

Gäst

#18 Re:

2012-02-24 01:20


Gäst

#19

2012-02-25 12:02

Viktigare än någonsin att bevara gröna, naturliga lungor
som får vara så ostörda som möjligt i vår alltmer
befolkade och förtätade storstad. Som komplement till
spännande moderna förslag på takodlingar!

Gäst

#20

2012-02-25 12:26

Har tidigare i artikel i Södermalmsnytt påtalat fiskarnas lekplatser runt holmarna som är känsliga och kan genom förbindelse förstöras för all framtid. Det är stor risk att en förbindelse och exploatering får katastrofala följder för livet såväl ovan som för livet under vattenytan. Följder som kan bli oåterkalleliga.

Gäst

#21

2012-02-25 17:10

Har tidigare skrivit till Centerpartiet och påtalat att Ankersjös åsikter i stadsmiljöfrågor knappast stämmer överens med de centertankar som jag förknippar med Centerpartiet. Fortsätter han på den inslagna vägen kommer pariet krympa i Stockholm. Centerledningen i Stockholm bör ta sig en ordentlig diskussion i ämnet. Centerens ställning i Slussenärendet visar att Centern är inne på fel spår i stadsbyggnadsfrågor. TYVÄRR!

Gäst

#22

2012-02-25 17:33

Låt Årsta holmar vara en orörd holme, tänk bara på hur förstörd den skulle bli, titta på Tantolundens gräsyta efter en helg. Så vill vi inte att Årstaholmen ska bli.

Gäst

#23

2012-02-25 17:35

Känslig miljö där djurliv som livar upp hela stan har en välkommen vilopunkt – det vore vansinne att bygga en bro dit! (En båtförbindelse som går då och då vore däremot fint!)

Gäst

#24

2012-02-25 18:37

På Årsta Holmar brukar strandskator häcka. Ovanligt så här mitt i stan. Är annars en kustfågel.

Gäst

#25

2012-02-25 21:22

Blirbara ett tillhåll för fest och stökigt ...i
Istf att det fortfarande får vara fristad för fåglat o djurBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook