Nej till sämre kvalité i förskolan!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Nej till sämre kvalité i förskolan!.

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2016-10-23 10:05Gäst

#2

2016-10-23 10:05

Det är bra med 30h/veckan för barn till föräldralediga med yngre syskon. 40timmar gynnar ingen. Det är för långa dagar för barnet och föräldern är ändå "bara" hemma. Syskonet behöver också kvalitetstid med föräldrar. Varför inte passa på innan man börjar jobba på heltid igen? Perfekt tillfälle!

Gäst

#3

2016-10-23 10:10

För att det är viktigt att förbättra förskolan och förbättra alla resurser på förskolan. Barn till föräldralediga ska absolut inte gå heltid på förskolan, varför? Varför ska inte föräldrar kunna ta hand om sina egna barn

Gäst

#4

2016-10-23 10:11

Fler barn i förskolan utan ökade personalresurser försämrar kvalité och trygghet för alla barn.

Gäst

#5

2016-10-23 10:12

Orkar inte stillatigande se på när denna verksamhet sjunker till botten. Efter 20 år som förskollärare har jag nu lämnat detta yrke.

Gäst

#6

2016-10-23 10:13

För att barn och kollegor redan har för hög arbetsbelastning. Jag tycker man borde diskutera barns rätt till begränsad arbetstid och semestrar istället. Sjukskrivna pedagoger har vi gott om redan. Hur gör man när barn blir utbrända?

Gäst

#7

2016-10-23 10:16

Det är föräldrar som har ansvar för sina barn inte förskolan.

Gäst

#8

2016-10-23 10:20

Är förskolekock och ser hur mina jobbarkompisar har det. Redan nu.

Gäst

#9

2016-10-23 10:25

Jag bor ej i Stockholm, men anser att vi ska stå enade i hela landet när det gäller "våra barn" och dess framtid.

Gäst

#10

2016-10-23 10:26

Därför personalen kommer gå under om belastningen ökar ytterligare, och kvalitén på verksamheten kan omöjligt blir till det bättre. Det behövs dagar då det är färre barn i gruppen. 15 borde vara max som Lag.

Gäst

#11

2016-10-23 10:30

Vi måste stoppa detta dårskap!
Barnen kommer i kläm. Förskolepersonal kommer i kläm.
Någonstans måste väl politiker ändå förstå att det finns gränser?! Både mänskliga och ekonomiska!

Gäst

#12

2016-10-23 10:30

Okunniga politiker tror att de beslutar det bästa för våra barn men istället blir det totalt motsatt effekt! Barn måste få ett språkrör för deras bästa!

Gäst

#13

2016-10-23 10:31

Jag jobbar på förskola och ser dagligen att detta skulle inte vara en bra grej om det genomfördes

Gäst

#14

2016-10-23 10:39

Lös dom befintliga problemen först med för lite personal o för stora barngrupper i ofta för små lokaler!

Gäst

#15

2016-10-23 10:41

Jobbar själv som leg Förskollärare & har under mina ca 25 år som proffisionell inom yrket sett hur resurserna inom förskolan försämrats framförallt för barnen samtidigt som kraven på oss pedagoger ökar drastiskt. Den mänskliga sidan förr ALLA inom förskolan försvinner då politiker bara ser siffror!! Detta kommer att på sikt stjälpa verksamheterna över ända & situationen blir ohållbar för den som vill göra ett bra jobb! Tyvärr!! Dessutom fördj-vligt!!
Funder själv på att sluta då man aldrig numer känner att man får göra det man ska utan bara håller ihop dagarna med nödlösningar....


Gäst

#16

2016-10-23 10:44

För barnens rätt till sina föräldrar. För drägliga arbetsförhållanden på förskolan. För att säkerställa omsorg och lärandet för alla barn på förskolan. Sänk barngruppernas storlek till skolverkets rekommendationer, hela dagen alla dagar.

Gäst

#17

2016-10-23 10:56

Detta är så onödigt, verklighetsfrånvänt och gynnar definitivt inte barnen!

Gäst

#18 Re:

2016-10-23 11:07

#5: -  

 Jag med har lämnat mitt arbete som barnskötare efter 19 år på förskolan... all denna omorganisation o fler barn o mindre personal..förstår inte hur politikerna tänker...man tänker ju inte till barnens bästa när man gör så här...

 


Gäst

#19

2016-10-23 11:08

Respektlöst mot både barnen och pedagogerna! Att förskolan är viktig betyder inte att det är bra för barnen att gå längre dagar. FAMILJEN är viktigast för barnen och förskolan är ett k o m p l e m e n t!!!
Införs detta i den kommun där jag jobbar byter jag yrke. SKAMLIGT förslag!

Gäst

#20

2016-10-23 11:13

Kvaliteten ökas för vilka? Inte för barnen eller oss pedagoger om inte vi också får bättre förutsättningar att ha en bra förskola.

Gäst

#21

2016-10-23 11:32

De viktigaste personerna i ett barns liv är deras föräldrar! De barn som av olika anledningar inte har ett bra hem får ofta dispens och annat stöd. Jag tror att ett beslut om 40h är en farlig väljarflört som kan skapa psykisk ohälsa hos barn pga bristande anknytning då syskon känner sig uteslutna från sin egen familj. Att dessutom genomföra denna typ av beslut utan förutsättningar att genomföra dem med kvalitet är katastrof. Vi har redan brist på förskollärare i landet. Betyder det då att dessa övergivna barn inte ens ska få mötas av kompetent personal? Arbetsmiljön försämras för ytterligare och då tror jag att fler kompetenta förskollärare lämnar yrket. Elisabeth Komstedt, Förskollärare i 18 år, mamma, förskolechef och specialpedagog med världens viktigaste arbete.

Gäst

#22

2016-10-23 11:35

Viktigt. Många barn och personal får kraftigt försämrad verksamhet.

Gäst

#23

2016-10-23 11:50

Har inte något emot en viss tids vistelse i förskolan, för barn till föräldralediga! Men till att vistas på heltid vänder jag mig helt emot! För vems skull? Inte för barnets i alla fall! Har jobbat i förskolan i många år, med tanke på stora barngrupper, låg personaltillsättnng, stora enheter m.m så är en sådan miljö för ett barn många gånget påfrestande! Barn behöver vila, vila från höga ljudnivåer, intryck och från uppstylrda aktiviteter! Tänk att ett barn ska vistas i miljöer, ofta stora grupper, från ett års ålder, förskola- grundskola-fritids - gymnsie- högskola-arbetsliv, samt alla förekommande aktiviter på fritiden! Vi vuxna gå in i " väggen" av för mycket stress! Hur kan det då kännas, och med all säkerhet bli för våra barn som växer upp i detta! Förskolan är viktig och bra för de flesta barn, och klarar, och mår väl i sin vardag. Men jag oroar mig starkt för utvecklingen i samhället! Föräldrarollen hur ser vi på den nu, idag och i framtiden?

Gäst

#24

2016-10-23 11:58

Tycker att det är viktigt med små barngrupper och jag tycker barn son fått syskon ska gå kortare tid då dom har en förälder som är ledig !

Gäst

#25

2016-10-23 12:02

För att det är helt orimligt att fylla på barngrupperna i förskolan ännu mer och sedan förvänta sig att de som arbetar i verksamheten ska må bättre än vad de redan gör idag med den verkliga sjuksrivningsstatistik som är inom yrket. Det kommer inte att bli bättre för någon part, varken de som arbetar i verksamheten eller för barnen som kommer att vistas i den, med ännu större barngrupper under längre tider om dagarna och med mer att göra och fler behov att tillfredsställa för personalen.