Nej till sämre kvalité i förskolan!

 
 

NEJ! till ökad arbetsbelastning!

NEJ! till sämre kvalité för barnen!

I mitten av december vill politiker i Stockholm besluta om heltid för alla barn med föräldralediga föräldrar. Alla barn kommer att ha möjlighet att vistas heltid på förskolan.

Denna reform vill politikerna genomföra UTAN extra resurser i form av pengar eller mer personal.

Detta kommer i sin tur att öka arbetsbelastningen för förskolans personal. I förlängningen försämrar det kvalitén på verksamheten och minskar säkerheten för barnen.

Vi vill att detta beslut stoppas!
Innan politiker kan lova alla barn heltid måste tillräckliga resurser tillsättas!

Håller du med?
Skriv på vår namninsamling.

/Förskoleupproret

OBS! Glöm inte att bekräfa din underskrift. Det skickas ett mail till dig, följ länken i mailet.