Rädda Stabby-fälten

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Rädda Stabby-fälten.


Gäst

#1

2016-08-29 20:43

Vi måste bevara den lilla natur vi har i Uppsala! Det går inte att bygga bygga på varje grön liten fläck!

Gäst

#2

2016-08-30 07:02

Hästar är underbara djur. Låt de finnas nära oss!

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2016-08-30 07:07Gäst

#4

2016-08-30 10:10

Då jag är i Sverige promenerar jag ofta mina hundar i underbara Stabby och vackra Uppsala! Man måste värna om så vackra och unika landskap och vara tacksam för att vidder som dessa finns kvar så nära stadskärnan.
Lena

#5 Re:

2016-08-30 12:20

#4: -  

 Tack för din support!


Gäst

#6

2016-08-31 15:42

Jag har stött kampen för Seminarie-parken i flera år. Ua kommun måste satsa mer på befintliga grönområden, parker eller träd. Dessutom behöver nya träd när planteras när gator renoveras/byggs om; exv Drottninggatan o Dragarbrunnsgatan. Med förundran jämför jag med t ex Göteborg, Malmö (inte minst deras Milleniumpark), Växjö o nu senast Karlstad i både omfång o skötsel.

Gäst

#7

2016-09-01 11:41

Vi behöver Stabby, som ett stadsnära grönområde !

Gäst

#8

2016-09-01 15:15

Stabbyfälten är en viktig och mycket attraktiv del av Stabby samt nyttjas flitigt av Eriksskolans elever. Med redan tät bebyggelse vid Hällby blir Stabbyfälten ännu viktigare att bevara.

Bygg ut mot Sävja istället, om det ska byggas på några fält.

Gäst

#9

2016-09-01 16:45

För det är en oas i närheten av skolan och bostäder. Friskvård för alla boende i närheten och besökare som mig.
Lena

#10 Re:

2016-09-02 10:09

#6: -  

 Hej!

Tack för support här.

Vi har undrat lite hur rädda-Seminarie-parken-gruppen lyckades avstyra kommunens byggplaner. Ska parken bevaras?

Berätta gärna via mail //mvh Lena Hamring


Gäst

#11

2016-09-02 17:01

Hitta nån onyttig asfaltsparkeringsplats att bygga på istället - det torde finnas en hel del. Har byggbolagen och kommunpolitikersnubbarna som käkar middagar med varandra absolut NOLL fantasi?

Gäst

#12

2016-09-02 17:08

Jag älskar Stabby!

Gäst

#13

2016-09-02 22:51

Det måste finnas gröna oaser i och i anslutning till staden,
Suzanne Eriksson
Gäst

#14

2016-09-03 11:21

Vi måste bevara den natur vi har i närområdet. Vi som bor här behöver den. Det är många äldre människor och många barn som inte annars får någon tillgång till vår fina natur. Jag har sett många äldre människor med rullatorer som sitter vid en grön markplats och njuter utav att vara nära i naturen. Många barn och barnstugor har även sina utflyktsmål här. Även de äldre barnen som går i skolorna här i närheten har sina aktiviteter här. Här sjuder det av liv. För att inte tala om alla stressade heltidsarbetande vuxna som behöver sin paus här ifrån arbete och tidspress. Till vila, rekreation och njutning och glädje. För att se naturens växlingar, årstider och djurliv. För att lära våra kommande generationer hur naturen interakterar med oss människor. Vi är en del av naturens kedja. Vi behöver den för att må bra både fysiskt och psykiskt. Uppsala behöver sina grönområden. Nu byggs det på varje liten grön plätt.

Vi flyttade hit på grund utav att det var nära till skog och grön natur. Jag blir hemskt besviken om det ska byggas här.

Jag hoppas att du Lena som har startat denna petition får ett stort gensvar. Jag ska göra vad jag kan för att sprida detta vidare.

Alohart

#15

2016-09-03 13:13

Förlat min engelska!

I fast-walk around Stabby Backe and through Stabby Forest almost daily and would hate to see them surrounded by apartments and villas. Being able to walk past grazing sheep and through wheat fields very close to where I live is wonderful.

Please do not continue making the same mistake that U.S. towns have made by growing out rather than up (called "sprawl" in English). Sprawl requires expensive infrastructure expansion, makes public transportation less effective, and forever destroys beautiful land and farms.

Instead, build tall apartment buildings closer to the town center, and do not build villas that create sprawl.

Lena

#16 Re:

2016-09-03 16:11

#14: Suzanne Eriksson -  

 Tack Suzanne :-)


Gäst

#17

2016-09-03 17:08

Jag anser att Stabbyområdet är unikt - och kanske framför allt oumbärligt. Människor behöver ha bitar av natur kvar i en stad - grönska, träd och blommor.

Gäst

#18

2016-09-03 20:21

För jag brukar springa och promenera i detta område när jag besöker Uppsala

Gäst

#19

2016-09-04 08:42

Det måste finnas andra områden att bebygga . Byggs det på stabbyfälten förstörs detta kulturområde för all framtid!

Gäst

#20

2016-09-04 13:56

Vill inte att den enda gröna lungan i denna del av staden förstörs..

Gäst

#21

2016-09-04 15:28

Vi vill ha kvar vårat vackra stabby!

Gäst

#22

2016-09-04 20:31

Jag skrev under därför att jag upplever att Uppsalas politiker för närvarande helt verkar inriktade på att förtäta och bygga bort Uppsalas själ. Även om man inte kan se horisonten från sitt fönster så vill man iallafall inte se in i andra människors privatliv 50 meter bort.

Gäst

#23

2016-09-05 05:49

Det är viktigt att bevara Stabby så intakt som möjligt. Viktigt att bevara åkermark för framtida livsmedelsförsörjning.

Gäst

#24

2016-09-05 09:51

En av Uppsalas viktigaste lunga. Oavsett tid på dygnet är promenadstråken fulla av folk som promenerar, springer eller rastar hunden. Det enda ställer i Uppsala där naturen inte består av en park. Bevara Uppsalas slätter!!

Gäst

#25

2016-09-05 10:18

Uppsala förtätas och förfulas med enda tanke på att bygga bostäder. Att människor som ska bo i vår stad också behöver fria, oplanerade ytor för sport och rekreation möter ingen förståelse från politiker! Stabby ängar är fantastiska, en grön lunga för oss boende i Uppsala!