STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

/ #308 Re:

2016-09-10 15:46

#7: -  

 Det har jag förskt påtala för beslutsfattarna i LVN, mend e hävdar att det inte blir sämre i Sundsvall, det är bara så att medicinsk rehab och Geriatrisk rehab är två skillda rehabiliteringsformer som rör sig till två helt skillda patientgrupper, men det förstår inte Landtinget.

Geriatrisk Rhab vänder sig till den äldr befolkningensom har helt andra behov och förutsätttningar än de som vårdas vid mnedicinska rehabiliteringarna. De som vårdas vid nmedicinsk rehab är yngre patienter som drabbats av Neurologiska sjukdomar skador eller trafikskadfade som alltså kräver en helt annan rehabiliteringsform.

Desutmo finns inga konsekvensbeskrivningar elelr kostnadsanalyser gjorda för nedrustningei vården i Västernorrland i vart fall och därmed är nedrustningen olaglig.

Korft sagt Landstinget leker med våra liv ´, en lek som omgpende måste stoppas