Lagstadga om 1,5 meter mellan cyklister och motorfordon


Gäst

#101

2015-05-30 03:04

Vi cyklister, ska inte behöva vara rädda i trafiken. Tyvärr, så är de cyklisterna som får flytta på sig, när de kommer en bil. Tänk på alla höga asfaltskanter.
Gurra

#102 Re: Re: Pengar

2015-05-30 09:44

#43: Körkortsinnehavaren - Re: Pengar 

 Enligt trafikförordningen : En trafikant skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafiken 

dvs, en cyklist hindrar trafik i min mening. Jag håller dock med om att bilförare bör vara försiktigare än de är idag. Cyklister bör hålla sig på cykelbanor där de finns dock. 


Gäst

#103

2015-06-13 13:58

Som en cyklande kvinna från Nederländerna förstår jag verkligen inte att (last)bilister inte har mer hänsyn till cyklister. Jag är van till mycket i det trånga Nederländerna men jag är rädd när jag cyklar här i Sverige.

Gäst

#104

2015-06-15 05:25

Det är jätte viktigt att hålla avståndet mellan bilist å cyklist.
Har själv blivit snuddad av en lastbil som kom väldigt nära. Kännde att ja nuddade den med armen. De va otäckt.
Mia

#105

2015-06-15 05:53

Jag vill kunna cykla utan att vara rädd! Många bilister, bussförare och lastbilschaufförer håller ett bra avstånd när de ser en cyklist. De finns dock alldeles för många som ligger så nära att man är rädd att kroka i backspegeln...Cyklister borde uppmuntras, inte prejas.


Gäst

#106

2015-06-15 05:54

Cyklar skälv och har råkat ut för förra "närgångna" bilister. Önskar avstånd och lägre fart.

Gäst

#107

2015-06-15 06:03

Är både bilist och cyklist och vill att vi ska samsas o inte riskera någon annans liv. Det är så enkelt att visa hänsyn och sakta ner o hålla avstånd.

Gäst

#108

2015-06-15 06:11

Därför att allt för många gånger har jag NÄSTAN blivit påkörd av bilar som promt måste om trots möte. Ett par cm tillgodo är inte ok. Man vacklar lätt till av vinddraget från bilen och har varit nära att bli träffad av sidospeglar flera gånger. Skulle man falla har man inte en chans. Då dör man.

Gäst

#109

2015-06-15 06:26

Har haft bilar och för all del andra cyklister (klungor) obehagligt nära. Vill detta ska kunna stoppas !
Micke

#110 Re: Pengar

2015-06-15 07:21

#22: Gördis - Pengar 

 Jag är både cyklist och bilist. Jag har aldrig haft några problem att hålla 1,5 meter när jag kör om cyklister, någon gång har jag fått ligga bakom och väntat med omkörningen men som ansvarsfull bilist sätter jag säkerheten främst. Som cyklist ser jag också till att hålla så långt till höger som är möjligt för att förenkla omkörningar. 


Gäst

#111

2015-06-15 08:10

Borde vara en självklarhet.

Borde vara en självklarhet.

Borde vara en självklarhet.


Gäst

#112

2015-06-15 09:14

Det behövs en lagändring för att skydda cyklister.En bil väger i genomsnitt lite drygt ett ton. En cykel väger ca: 10 -15 kg. Lägg därefter till farten så är det ju inte så svårt att förstå vad jag menar. Bilarna kommer ju bakifrån och är ju inte så lätt för en cyklist att uppfatta att den kommer. Man kan ju inte sitta med huvudet vridet bakåt för att bilar ska få köra som dom vill och cyklisten ska hålla sig undan. Det måste ytill ett samarbete och samtidigt en lagändring.
Tack för ordet

Gäst

#113

2015-06-15 09:15

Dela vägen - Rädda Liv!

Varje dag riskerar unga och gamla livet då det finns bilister som tror att 20cm är tillräckligt avstånd eftersom de inte vågar korsa mittlinjen eller inte orkar göra en ordentlig omkörning. 

Öka medvetenheten och skydda de oskyddade


Gäst

#114

2015-06-15 15:59

Både min särbo och jag cyklar efter landsväg och tycker att en bilar kör alldeles för nära. Jag är bilist, motorcyklist, cyklist och gångtrafikant vilket gör mig ödmjuk i trafiken.

Gäst

#115

2015-06-15 16:37

För att jag cyklar 1000 mil ca om året , dels ensam , dels med Höllviken cykelklubb , där vi utsätts för livsfarliga Omkörningar av diverse fordon ! Vill påstå nära på varje träning tyvärr ! Mvh christer

Gäst

#116

2015-06-15 17:18

Bor vid väg 263 och har i flera år undrat hu man kan bygga och upprätthålla en så livsfarlig väg. Det bor många barnfamiljer efter denna väg och det vare bara nyligen som hastigheten sänktes till 70kmh. Tung trafik färdas här mellan Arlanda och E18, men jag tror inte att Trafikverket uppfattat detta. Vågar jag säga att hastighetsgränsen inte alltid hålles... ;-p

Gäst

#117

2015-06-15 18:23

Är cyklist och har råkat ut för arga bilister mer än en gång. Är trött på bilister som tutar ,skriker och t.o.m försöka preja oss av vägen. Mer hänsyn och kärlek i trafiken!

Gäst

#118

2015-06-15 19:56

Jag skrev under denna petition för att jag anser att regeringarna (gamla och nya) sällan gör något konkret för att uppmuntra till cykling. Istället genomskärs vårt land av 2+1-vägar utan hänsyn till att cyklister ska ta sig fram. Bilsäkerheten är i fokus, men inte säkerheten för cyklister. Det blir skevt eftersom det i ett flertal politiska sammanhang uppmuntras till att cykla mer. Det är dags för Sverige att vakna och inse att cyklandet inte längre innebär en 16-kilos stålhäst som bara går i 15 km/h. Vi är många som vill vara miljövänliga, men fortsatt effektiva, och då vill vi cykla 25-40 km/h. Infrastrukturen har inte hängt med här. Dags att göra något! Den gamla fördomen att cyklister ska hålla sig undan övrig trafik måste bort. Vi har lika stor rätt till vägen som bilister. Och vi har även samma skyldigheter. Det glöms ibland bort. Cykla inte på trottoarerna, och följ trafikreglerna även som cyklist. I trafiken har ingen några rättigheter - endast skyldigheter.

Gäst

#119

2015-06-16 05:19

Bilister måste acceptera att det finns andra på vägen, sedan så är det dags att tänka på miljön mera cyklar och mindre motordrivna fordon.

Gäst

#120

2015-06-16 10:25

Enligt lagen ska man cykla så långt ut till höger på VÄGRENEN eller körbanan som möjligt. Tydlig definition av vägren saknas. Vilken bedömning ska man göra av lydelsen "som möjligt" Dessutom är nog det som ibland kallas vägren inte i kondition att användas för landsvägscykling. Mycket otydlig lag.
Lagen säger att man ska lämna ett avstånd vid omkörning så att man visar hänsyn. Vissa bilister, framförallt lastbilschaufförer, har ingen uppfattning av vilket avstånd som är lämpligt för att visa omdöme och hänsyn. Cykeln är ett balansfordon, och en 24 meter lång lastbil skapar ett sug som gör oskyddade cyklister synnerligen osäkra. LAGSKRIVNINGEN är mycket otydlig, och en precisering av avstånd och information om detta är nödvändig. MC-förare kör mitt i vägbanan bl.a. för att inte bli trängda. Varför är cyklister så mycket skickligare?
Cykelfantast för motion och nytta!

#121 Re: Re: Re: Pengar

2015-06-16 12:35

#102: Gurra - Re: Re: Pengar 

 Det finns inga klara regler för kvaliteten på cykelvägar. Jag ser ofta en smal och dålig trottoar som försetts med en GC-skylt (Gång/Cykel-väg). Gissningsvis är detta inte en åtgärd för att förbättra situationen för cyklister, uten enbart myndigheters sätt att visa ambitioner utan kompetens samt för bilförare att slippa cyklister. Tanken är ju att man ska öka cykeltrafiken ur miljö- och trängselsynpunkt, och man måste då införa åtgärder som gynnar cyklister. GC-banor är ofta svårframkomliga och tjänar enbart till för cyklister i "promenadfart". Pendllings- och motionscyklister måste med omdöme och hänsyn till övriga GC-användare utnyttja sig av vägbana i många fall.

En lagändring där man i större utsträckning kan välja bort cykelbanan måste införas eftersom dessa inte på överskådlig tid kan få en standard som passar alla. Inför de förslag som WSP föreslagit i sin cykelutredning NU! Får vi cyklister ett större lagutrymme i denna aspekt, kommer förmodligen även bilisters attityd att hålla större avstånd till cyklister att öka! Provokationer blir inte lika mycket förekommande, eftersom man inte kan hävda "sin rätt". 1,5 m känns bra!

Infrastrukturen i Sverige är en stor katstrof för cyklister. Är det cyklister som har skapat denna situation? 


Gäst

#122

2015-06-16 20:38

Jag tycker att cyklister ska kunna färdas säkrare om man ska kunna växla ut bil mot cykel på lämpliga sträckor tex jobbpendling!

Gäst

#123

2015-06-16 21:51

För att vi ALLTID måste bli bättre på att visa respekt och omsorg för alla som vistas i trafiken <3
Har hjälmbackspegel

#124 Re: Re:

2015-06-16 21:59

#96: Gäst323 - Re:  

 Nej, nej! Så länge man tycker att cyklisterna är "i vägen" så finns inga förutsättningar för god trafikkultur. Om man har lite erfarenhet så vet man att det inte funkar med att cykla några cm från beläggningskanten. Många bilförare kör sitt fordon där de normalt gör även vid omkörning. Då blir det inte mycket utrymme över för cyklisterna på många av de vägar som vi cyklister använder. Vi väljer ju ofta de vägar som inte är så hårt trafikerade, och de har därmed begränsad bredd.

Jag skulle gärna vilja veta om det över huvud taget finns någon cyklist som ger sig ut på våra vägar enbart med syftet att "hindra trafik". Nu finns vi cyklister på våra vägar, och då får motorfordonsförarna acceptera det. De kan inte ha full vetskap om anledningen till att en cyklist inte kör enligt deras önskan. En arg bilist kan få en cyklists liv på sitt samvete. Vill du det?


Gäst

#125

2015-06-17 07:08

Jag vill att mina föräldrar ska vara så säkra som möjligt när dom är ute och cyklar i trafiken