Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

#351

2015-09-03 22:59

På grund av för många dåliga beslut som tjänstemän tagit. Nu får det vara slut på det.

Gäst

#352

2015-09-04 08:57

Ett land utan tjänstemannaansvar är en diktatur.

Gäst

#353

2015-09-04 11:56

För att jag tycker att det räcker med det svenska duckandet av ansvar. Fram för ökat personligt ansvar och mera självrannsakan! Är trött på att ha att göra med vuxna som beter sig som barn. Och framförallt så ökar maktmissbruket om man inte behöver ta ansvar för det man gör.

Gäst

#354

2015-09-04 17:03

Det är väl ganska självklart att ALLA ska vara lika inför lagen!! Och det, oavsett position i samhället!!!

Gäst

#355

2015-09-04 19:28

Förtroende är bra men kontroll är bättre

Gäst

#356

2015-09-04 19:50

För jag vill stoppa maktmissbruket

Gäst

#357

2015-09-05 05:26

Jag anser att likhet inför lagen skall gälla alla.

Gäst

#358

2015-09-05 05:31

Därför att vi alla måste bli mer ansvarstagande!

Gäst

#359

2015-09-05 08:51

Mycket bra petition dax att tjänstemän får ta ansvar för sina beslut

Gäst

#360

2015-09-05 09:16

INGEN ska komma undan sitt medborgerliga ansvar oavsett position i samhället! Vad är det för absurda generösa privilegier tjänstemän och folkvalda innehar?! De ska verka för allmänhetens landets intressen, inte för sina egna. Politiker tjänstemän enskilda eller i grupp bör komma ner på jorden bland vanligt folk. Börja bete sig som folk och sluta leka med vanligt folks surt ihopslitna pengar och känna på verkligheten som den är och ser ut på markplan, och börja på allvar ta sitt ansvar för sina handlingar som alla andra i vårt samhälle. Inga undantag! Punkt slut! Fascist fasoner vi har i Sverige som f.ö går i riktning mot en fullständig islamisering! NEJ TACK, Sverige ska vara Sverige och inte mellanöstern eller Afrika!


Gäst

#361

2015-09-05 09:29

Det har gått för långt hur tjänstemän utför sitt arbete utan ansvar

Gäst

#362

2015-09-05 09:56

En väldigt viktig lag som behöver komma tillbaka i Sverige snarast.

Gäst

#363

2015-09-05 10:37

Det blir alldeles för tokiga beslut fattade nu när tjänstemännen inte har ögonen på sig på det sätt tjänstemannaansvar innebär. Ser det som självklart och rent sunt förnuft att detta ska återinföras.

Gäst

#364

2015-09-05 15:49

Jag tror att det är mycket viktigt för den allmänna rättsuppfattningen att tjänstemän som fattar väldigt viktiga beslut för enskilda människor har ett enormt ansvar att det blir rätt s a s. Därför måste det kunna utkrävas att ansvar tas.

Gäst

#365

2015-09-05 16:32

skriv under detta är viktigt!

Gäst

#366

2015-09-05 18:24

Politiker dom de är i dagens läge, utnyttjar samhället och har inget ansvar och är maktfullkomna

Gäst

#367

2015-09-05 19:52

Politiker och deras tjänstemän kommer undan med allt för mycket i dagsläget. Om en vanlig civilist gjort det dom gör så hade det var i fängelse med en gång. Alla andra yrkesgrupper är ansvariga för vad dom gör inom ramen för deras arbete och då ska inte politiker/tjänstemän ha frikort.

Gäst

#368

2015-09-05 20:22

Om man är personligt ansvarig så blir man mer aktsam om gemensamma resurser
Prövad Stockholmare

#369

2015-09-05 21:14

Politiker säger ofta att de lita till 100 % på sina tjänstemän !

Ingen av dem har något ansvar i Sverige. Dessutom kan både politiker och tjänstemän hoppa av till den privata sidan även om de först har handlagt ett ärende som berör den privata parten - även under pågående ärende. Skedde bl.a. i det uppmärksammade ärendet om de föreslagna rivningarna på Blasieholmen i Stockholm för att uppföra den enorma betonglådan Nobel Center. Stadsbyggnadsdirektören hoppade av och blev VD för exploatören Nobelhuset AB. I andra länder finns karantänsbestämmelser för sådant.


Gäst

#370

2015-09-06 10:35

Varför ska politiker gå fria??

Gäst

#371

2015-09-06 14:52

Tjänstemännen skall inte bidraga till hur tokiga beslut som helst.

Gäst

#372

2015-09-06 15:09

Våra tjänstemän och våra förtroendevalda bryter ständigt mot våra lagar. Vi som betalar för allt detta sitter i en rävsax för vi kan inte ställa dem till svars för vi har ingen fungerande lag mot korruption. Dessutom är det vi skattebetalare som får betala de böter som eventuellt döms ut när en "komun" gör lagöverträdelser. DETÄR FULLSTÄNDIGT OHÅLLBART DET FÖRÖDER VÅR DEMOKRATI. HISTORIEN LÄR OSS ATT HÖGT STÅENDE KULTURER OVCH RIKEN GÅR UNDER BL.A PÅ GRUND AV KORUPTION. VÅRA TJÄNSTEMÄN OCH FÖRTROENDEVALDA SKALL SJÄLVA BETALA FÖR DE SKADOR DE ÅSAMKAR OSS. VARFÖR STÄLLS INTE REGINA KEVIUS TILL SVARS FÖR ATT HON SLOG SÖNDER KLOCKTORNET FÖR 7 MILJONER KRONOR?

Gäst

#373

2015-09-06 22:27

När Palme fick igenom den ändringen av vår grundlag innebar det att interna rättshaverister inte längre kunde lagföras = alla medborgare kunde inte längre på lika villkor hävda sin rätt. Jag fick använda bandinspelning för att bli av med en sköntaxering pga taxeringsmannen tagit fel på årtal och tänkte sätta mig i konkurs på helt felaktig grund. Hans chef bad om ursäkt efter mitt krav på att träffa honom!

Gäst

#374

2015-09-06 22:40

Demokratin vittrar bort med politiker och högre tjänstemän som farrblinda struntar i lagar och förordningar, ger vallöften de aldrig överväger att hålla
Vi behöver också beslutande folkomröstningar enligt Schweizisk modell

Gäst

#375

2015-09-07 06:29

Är upprörd över all vilseledande information som tjänstemännen ägnat sig åt i Slussenprojektet. De har vilselett allmänhet och även politikerna.