Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Riv inte Bunkeflo Kyrka!

Bunkeflo Kyrka i Bunkeflo By är i dåligt skick och har varit stängd för allmänheten i några år. Svenska kyrkan planerar att riva kyrkan. Kyrkan är gammal, vacker och många har fina traditioner och minnen från kyrkan. Den hör hemma i siluetten i Bunkeflo By/Vintrie och är ett landmärke, som ses från långt håll, ända från Öresundsbron. Det behövs en kyrka i det växande området. Det vore oerhört tråkigt att riva kyrkan. Skriv under för kyrkans bevarande.

Skapad: 2020-05-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 247 244
Förra månaden 246 243

Vi vill ha Vega förskola kvar

I korta drag: Vi vill ha Vega förskola kvar i stadskärnan i Norrtälje stad. Vi vill inte behöva flytta de barn som redan går där till andra förskolor i staden, eller andra platser i kommunen. Vi tycker Vega har en bra verksamhet, framför allt för kulturen, och anser att det är ett misstag att ta bort det. I lite längre drag: Tisdagen den 26/5 fick vi föräldrar, som kunde närvara på mötet, veta om att i Mars 2021 kommer förskolan att behöva stängas ned eller flyttas till annan plats som i dagslä

Skapad: 2020-05-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 260 255
Förra månaden 243 238

Justice for Henrik Bjärkse

Henrik är en man som ingen annan. I ett hav av lärare som inte kan komma ihåg sina elevers namn finns han, Henke - som alltid frågar hur man mår. Det enda han vill är att se oss lyckas. Under det senaste året har han lärt oss mer än någon annan, om samhället, om ekonomin, om verkligheten. Nu är det dags för oss att göra något för honom.  Andra elever borde få uppleva det vi gjorde. En lärare som är kunnig, som bryr sig, som behandlar alla jämlikt, som gör sina elevers dagar lite finare. Det är e

Skapad: 2020-05-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 239 239
Förra månaden 237 237

Låt Stuvsta Thai Takeaway stanna!

Stuvsta Thai Takeaway lämnar oss i stuvsta den 29/5 då kommunen inte vill förlänga hennes tillstånd.  Därför har vi startat denna namninsamligen för att försöka få henne att stanna kvar då hon är en del av Stuvsta Centrum. 

Skapad: 2020-05-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 255 254
Förra månaden 236 235

Låt Hersby springa ut!

Låt oss 01or ta studenten! En klass i taget med begränsad publik är det minsta skolan borde kunna erbjuda! Insamlingen ska skickas till rektor Patrik och Lidingö stads utbildningsnämnd! Skriv under så att vi kan få något slags utspring och ett riktigt avslut efter 13 år i skolan! 

Skapad: 2020-04-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 236 236
Förra månaden 236 236

Alla sjuksköterskestudenter vid Örebro universitet termin fyra ska få möjlighet att uppfylla målen och få en godkänd VFU vårterminen 2020.

 Vi vill se en VFU som alla får genomföra och ges möjlighet att uppfylla kursmålen. Beslut har tagits att tio studenter inte kommer att få denna möjlighet. Vi ser hellre att VFU delas upp i två perioder – 2,5 vecka i två omgångar. De studenter som inte är ute på VFU får då på teoretisk väg uppfylla de mål som i kursmålen kan uppfyllas teoretiskt på distans och fokusera enbart på de praktiska delarna när vi är ute på VFU.

Skapad: 2020-04-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 235 233
Förra månaden 235 233

Stoppa resenärer att komma till ön som inte är skrivna på till Gotland!

Stoppa färjor och flyg för dem som inte är folkbokförda på gotland pga av Corona virus spridningen! Vi ber alla som inte bor på ön att respektera de föreskrifter som finns och stanna hemma för att värna om våra riskgrupper. Vi ber de ansvariga, färjor och flyg, att stänga smittvägarna till ön! 

Skapad: 2020-03-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 256 252
Förra månaden 228 224

Rädda Töreboda Kulturskola från nedskärning!

Töreboda kommun har tagit ställning till att skära ned anslaget för Töreboda kulturskola. Detta betyder att flera ämnen kommer att försvinna från utbudet och sammanlagt en heltidstjänst (500 000 kr) går bort. Det kommer alltså att bli ett flertal arbetslösa lärare, som jobbat där i upp till 20+ år. I sverige idag blir det ständigt mer och mer nedskärningar på musik-och kulturlivet. Nedskärningarna beror nödvändigtvis inte på att det går dåligt för t.ex. kulturskolan utan för att kommunen inte vi

Skapad: 2020-04-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 237 235
Förra månaden 218 217

Rädda Görarp, jordbruk och trädgårdsodlings by, från att bli ett industriområde.Jag stöder skrivelsen - Synpunkter på Översiktsplan 2021. Verksamhetsområde kring Görarp -

Jag stöder skrivelsen - Synpunkter på Översiktsplan 2021. Verksamhetsområde kring Görarp - För er som inte har tillgång till denna,  finns bl.a. följande argument: - HELA byn kommer att omringas av både transportintensiva och mindre transportintersiva verksamheter - Barn har rätt till att leva, leka och förflytta sig i en trygg och säker miljö - Tryggheten kommer att försvinna, bl.a. av de olägenheter som transportintensiva verksamheter drar med sig - Åkermarkerna har klass 9-10, det finns forml

Skapad: 2020-03-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 217 217
Förra månaden 217 217

Åka flak i Falköping studenten 2020

Som det ser ut idag har folkhälsomyndigheten rekommenderat att studentflak borde ställas in då det kan bildas folksamlingar med fler än 50 stycken. Här i Falköping ser vi dock möjligheter att vi enkelt kan undvika stora folksamlingar. Vi vill nå fram till bland annat transportstyrelsen som främst avgör om studentflaken får utföras. Vi har Sankt Olfosgatan som även är känt för att vara nordens längsta strög. På detta stora strög brukar studentflaken åka. För att undvika stora folksamlingar skulle

Skapad: 2020-05-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 212 211
Förra månaden 212 211Facebook