Rädda Hovings malmgård

Hovings malmgård vid Hammarby Sjö förfaller. Detta är en skandal. Huset och trädgården är unika och av Stockholms stad kulturmärkt fastighet. 

Den vackra malmgården, dess trädgård och omgivning bär på en rik industri- och personhistoria. I huset bodde och verkade Lars Johan Hierta, Aftonbladets grundare, en av Sveriges främsta entreprenörer och publicister. Här låg Liljeholmens Stearinfabrik, också Hiertas företag, i 130 år - en  av många kända industrier kring Hammarby Sjö.

Malmgården minner om en epok i Stockholms företagshistoria och är ett arkitektoniskt smycke, men står nu tom. Upprustad kommer den till glädje för många, t.ex. som stadsdelsgård. Malmgårdens trädgård är en omtyckt grön oas i området och ska bevaras. 

Vi kräver att Einar Mattsson AB som äger malmgården, och Stockholms stad snarast finner en lösning, så att förfallet hejdas och Hovings malmgård bevaras i enlighet med gällande lag!

 Vi som undertecknar detta upprop kräver att malmgården snarast rustas upp och bevaras för framtiden.

                   Uppdatering av uppropet i december 2021

Närmare 1 000 enskilda personer har fram till december 2021 undertecknat ovanstående upprop, antingen digitalt på denna sida eller på namnlistor som har cirkulerat.

Stort tack för allt stöd!

Arbetsgruppen för Hovings Malmgård

Magdalena Nordenson, Helene Broms och Sven Lorentzi   ________________________________________________________________

I december 2021 uppdaterar vi i Arbetsgruppen för Hovings Malmgård vår namninsamling med nya fakta. Målet är att rädda Kulturreservatet Hovings malmgård och dess tomt och göra tomten allmänt tillgänglig som en oas på Södermalm.

Sedan vi startade vår räddningsinsats har två viktiga saker inträffat.

Einar Mattsson har, efter krav från staden, genomfört en grundförstärkning, som räddar huset från att fortsätta att sjunka och spricka. Bolaget kommer inom något år också att rusta tak, fasad och fönster. Malmgårdsbyggnaden är därmed räddad från fortsatt yttre förfall, vilket är positivt, även om detta borde ha gjorts för många år sedan.

Det största hotet mot kulturreservatet är nu att Einar Mattsson vill bebygga större delen av tomten för ett vårdboende trots att hela tomten är ett kulturreservat. Bolaget har lämnat in sitt förslag till kommunen. Skulle förslaget bli verklighet försvinner möjligheten att restaurera tomten och göra den till den gröna oas som den här delen av Södermalm behöver. Särskilt som 1 240 lägenheter med 3 - 4 000 nya invånare byggs utmed Tegelviksgatan.  

Vi som undertecknar detta upprop kräver

- att Stockholms stad står fast vid kommunfullmäktiges detaljplanebeslut      från1996 om att Hovings malmgård ska bevaras som Kulturreservat

- att staden stoppar Einar Mattssons bebyggelseförslag

- att staden och Einar Mattsson tar initiativ till att både byggnad och tomt     restaureras och får bli en allmänt tillgänglig oas på Södermalm


Magdalena Nordenson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Magdalena Nordenson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...