Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa Vråsseredsdeponin!

Massoptimering Väst AB har, hos Länsstyrelsen, ansökt om att få anlägga en miljöfarlig verksamhet - inert deponi för schaktmassor i Vråssered - Olofstorp, Göteborg. Under 20 års tid kommer kommer i snitt 94 tunga transporter om dagen att köra till och från deponin – ANTINGEN via Gråbovägen (Länsväg 190), genom centrala Olofstorp och förbi Bergumsskolan samt Lerumsvägens förskola ELLER från Lerum sett via Dageborgsleden förbi Knappekullaskolan, Lerums Gymnasium och Torpskolan på sin väg mot depon

Skapad: 2018-11-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1731 1723
Förra månaden 268 266

Bevara Mariagården, Smålandsstenar och Lugnet, Broaryd!

Vi, 242 Spf Seniorer i Smålandsstenar, finner det helt oacceptabelt att våra folkvalda politiker hotar med nedläggning av Mariagården och Lugnet.

Skapad: 2020-08-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 360 359
Förra månaden 259 258

Upprop Enskilda Firmor för bättre villkor!

MOMENT -22 FÖR ENSKILDA FIRMOR!    Vi slår larm om Kafkaliknande situation för hundratusentals företagare inom flera branscher med Enskild Firma. Vi faller mellan stolarna p g a A-kassans stelbenta regelverk vilket blir extra tydligt under coronakrisen.   OBS!! Antal underskrifter här på Skrivunder.com ska adderas med 4.304 namn. De kommer från olika fackförbund och organisationer som skrivit under vårt upprop. Därtill en  manuell namnlista som vi startade innan denna insamling här. Var god kl

Skapad: 2020-04-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 4063 4022
Förra månaden 248 247

Buss-Leif tillbaka som chaufför på linje 252

Vi vill ha tillbaka Leif Lundgren som chaufför på linje 252. I 20 år har han haft den turen och känner till dom flesta barnen vilket är en trygghet när våra små som är så unga som 5 år ska åka med skolbussen. Han är den bästa chauffören som finns och är väldigt mån om våra barns säkerhet och trygghet! Dom nya chaufförerna har inte alls fungerat, dom vet inte ens var alla busshållplatser är, en flicka som ålte för första gången plingade på stoppknappen och chauffören åkte förbi hållplatsen, som t

Skapad: 2020-08-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 246 245
Förra månaden 245 244

NEJ till Sydvatten! / Vi som vill ha tillgång till en pålitlig och tillräcklig vattenförsörjning i Skurups kommun.

Visa att du inte är villig att bli tvångsansluten till en undermålig lösning. Säg JA till dagens fungerande installation.  Varje år läser vi hur Sydvattens kunder ombeds vara extra försiktiga, att hushålla med vattnet och inte slösa. Ja, det är en bra uppmaning men när vattnet sinar och deras eftersatta underhåll orsakar större driftstörningar för olika verksamheter och/eller orsakar olägenhet för dig som kund så är det läge att fråga sig.   * Varför skall man ansluta sig till Sydvatten när man

Skapad: 2020-08-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 257 257
Förra månaden 239 239

Småstadsidyll före betong klotsar till labyrint

småstadsidyll före betong klotsar och stora stora höghus packat som sill i centrum skapar labyrint och förfular det fina vh utmärker sig för. Nu ska tungelsta fräshas upp dem får en detaljplan på småstadsidyll. Varför inte vi med ? Man har förhastat fram denna detaljplan. Var med bli hörda låt oss boende få vara en del av det nya. Tror vi flesta är beredda att hålla med om att betong koloser packat som sill och bygga upp i skyarna inte är fint och passande. Fräsha upp kan vi göra på ett annat sä

Skapad: 2020-06-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 400 395
Förra månaden 220 216

Stoppa nedskärningen av bassängtider för Simrishamns föreningar – simning är livsviktigt för alla!

Simrishamns Kultur- och Fritidsförvaltning har gett besked att de minskar föreningarnas bassängtider i Korsavadshallen med cirka 1/3-del.Konsekvenserna för simrishamnarna är drastiska och gör oss i Österlen Sim mycket upprörda: Hälften av Simrishamns barn får inte gå i simskola (c:a 65 av 130 barn). Samtidigt har, bara under augusti, två barn drunknat i Sverige! All vuxencrawl måste strykas! C:a 30 personer - alltifrån nybörjare som ska lära sig simma till vana motionssimmare som vill utveckl

Skapad: 2020-08-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 229 226
Förra månaden 219 217

NEJ till Nedläggning av skäralids restaurang i söderåsens nationalpark

Länsstyrelsen har beslutat och drivit frågan att lägga ner Cecilia Jörleviks verksamhet "skäralids restaurang" den 31 december. Hon har drivit den i 12 år och det är ett fungerande företag med många nöjda gäster, lokala leverantörer och samarbete på söderåsen. Länsstyrelsen skriver att de vill utöka naturumverksamheten och de nu har andra planer med matsalen längst in. De menar att cecilia därför inte kan driva det vidare och det inte heller i framtiden får vara en restaurang med catering, konfe

Skapad: 2020-04-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6099 6008
Förra månaden 203 198

NEJ! Bygg inte på ängarna och de öppna ytorna runt Hallunda Gård!

Botkyrka kommun vill bygga 600-800 bostäder i området kring Hallunda Gård. Exploatering av Hallunda äng leder till historielöshet och förlust av gemensamma historiska och kulturella värden, vilka är av riksintresse och mycket viktiga i nutid och framtid. Botkyrka kommun vill genom byggnationen förminska ett av Sveriges största bronsåldersrösen. Artrika ängar är en bristvara i de norra kommundelarna. Dessa kan inte bebyggas! Genom hård exploatering/bebyggelse planerar man att trycka ihop många bo

Skapad: 2020-07-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 401 400
Förra månaden 202 201

Rädda caféet i Guldhedstornet!

Folkkära caféet i Guldhedstornet hotas med nedstängning.Sen 1953 har vattentornet varit i full rullning och caféet varit öppet för alla - man har sett alltifrån barnfamiljer till vänner som spelar spel och nykära par, med utsikten över Göteborg. 22 meter över marken kan man avnjuta en kopp kaffe och möta Göran Johansson med familj som driver caféet sen 14 år tillbaka. Det är en av Göteborgs pärlor, dit befolkningen vallfärdat i många år. Även turister har denna plats på sin lista över platser at

Skapad: 2020-04-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 773 771
Förra månaden 184 184Facebook