Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Norra Åsums Förskola

Norra Åsum, en by tillhörande Kristianstads kommun, har en charmig förskola med tre avdelningar. Kommunen har nu beslutat att lägga ner och flytta verksamheten närmare centrum. Detta vill vi som bor i Norra åsum protestera mot. Vi vill behålla förskolan för att: De har Bra flexibla pedagoger som ser alla barn och har bra samarbete med varandra och bra kontakt med vårdnadshavare.  Det är en liten verksamhet, alla barn trivs inte i stora grupper och stora sammanhang. Närhet till natur - möjlighet

Skapad: 2020-03-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 363 359
Förra månaden 362 358

NEJ till JMs exploatering av Aspvik!

Vårt vackra, natursköna Aspvik står inför en risk att exploateras av JM. Vi som uppskattar den fantastiska omgivningen med sina artrika skogar, vackra hästhagar och gles bebyggelse måste agera – nu och kraftfullt! JM vill skapa ett helt nytt bostadsområde, inledningsvis genom att bygga närmare 100 fastigheter längs med Sjötorpsvägen, samt bebyggelse på Näset. Detta kommer bara vara början till ett helt nytt Aspvik. Ett Aspvik med ökad trafik och massbebyggelse. Ett Aspvik utan grusvägar, hästhag

Skapad: 2020-05-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 361 356
Förra månaden 358 353

Malmrot, Ta tillbaka Gocciadoros elitloppsinbjudan, NU!

Efter helgens galna drivning av en av Gocciadoros hästar, som dessutom skedde i värmningen, kräver vi nu: Att Vivid Wise As inbjudan till elitloppet omedelbart dras tillbaka. Att Samtliga hästar som står eller har stått under Gocciadoros träning de senaste 12 månaderna inte får deltaga i något lopp som utförs under elitloppshelgen. För vem vet vad som pågår med dessa hästar i träning, kan de utan skrupler utföra dessa handlingar i direktsänd TV kan vi vara säkra på att det inte ser bättre ut på

Skapad: 2020-05-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 334 325
Förra månaden 334 325

Barn i Bräckeskolans närhet samt de barn som redan går på Bräckeskolan skall ha rätt till skolplacering på Bräckeskolan

Vi kräver att Grundskolenämnden i Göteborg omgående uppdrar åt Grundskoleförvaltningen att utan dröjsmål ändra de beslut om skolplacering som innebär att:1. Barn i Bräckeskolans närhet (Kyrkbyn, Bräcke) inför förskoleklass blivit placerade på Sjumilaskolan och Ryaskolan trots att de har kortare avstånd och säkrare väg till Bräckeskolan än barn från andra stadsdelar som blivit placerade på skolan.2. Barn i Kyrkbyns område inte blivit placerade på Bräckeskolan som deras förskolekamrater har blivit

Skapad: 2020-05-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 327 326
Förra månaden 327 326

Namninsamling för att stoppa kommunens planer på att bygga bostäder på fastigheten 4:56 Hällesåker

  Bevara Hällesåkers kulturmärkta dalgång Bevara kulturlandskapet i Hällesåkers dalgång (R8 område). Se kulturmiljöprogrammet, Mölndals Stad, beslut av kommunfullmäktige 2018, (punkt 27). Bevara jordbrukslandskapet (R9 område), där den föreslagna bebyggelsen planeras. Marken används nu som betesmark. När Mölndals kommun köpte åkermarken, ingick ett muntligt avtal, att marken skulle användas för  skolans intresse  och ej för byggnad av bostäder.  Idag  finns inget kommunalt vatten framdraget

Skapad: 2020-05-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 338 335
Förra månaden 312 309

Bevara Vôllans skola!

Som ni säkert har läst så utreds det om nedläggning av vår skola i Bruksvallarna. Detta vore en katastrof både för bygden,  personal och elever. I vår skola tar vi hand om många barn också de som har speciella behov som har har lättare att hitta sin plats i den lilla klassen/skolan. Vi har många solskens historier att berätta. Barnen trivs på vår skola och får en mycket trygg start i livet. Dessutom skulle en stängning av skolan medförar minskat interresse för inflyttning till bygden och därmed

Skapad: 2020-05-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 308 307
Förra månaden 307 306

Vi vill ha kvar 7-9 klasserna i Söderskolan!

På grund rådande situation kan vi inte samlas fysisk för att protestera mot nedmonteringen av Söderskolan och Hebergs samhälle Jag startar här en protestlista, ni som tycker att att vi ska behålla kvar 7-9 klasserna i Söderskolan! Välkomna, öppna länken och skriva sitt namn och Email adress(obs. bara namn är inte giltig)   Hälsningar Shlomo Gavie

Skapad: 2020-04-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 304 304
Förra månaden 304 304

Bevara våra små skolor i Lund och By!!

Bildningsförvaltningen i Avesta kommun har dagen innan påsklovet presenterat ett förslag att Lund skola ska läggas ner och även By skolas mellanstadie. Varför ska man lägga ner skolor på landsbygden? I kommunens vision 2030 står det att vi har en levande landsbygd? Ingår inte skolan där? Vad ska vara levande? Våra lärare har tydliga mål och gör vår vardag rolig och utmanande. Vi har en kultur att det ska vara kul att lära sig nya saker och att prestera på proven. På den här skolan blir man sedd,

Skapad: 2020-04-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1128 1119
Förra månaden 288 284

Signa Åslund #22

Med denna namninsamling vill vi visa Per "Åsa" Åslund vårt stöd och hoppas att FBK signar honom någon/några säsonger till! 💚 Han är för viktig och för bra för att inte få våran uppskattning.  Skriv på!

Skapad: 2020-04-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 347 338
Förra månaden 277 270

PATIENTUPPROPET | FÖR DIG SOM HAR FÅTT NOG AV VÅRDKRISEN | www.patientuppropet.wordpress.com | Twitter: patientuppropet

www.patientuppropet.wordpress.com är en partipolitiskt obunden samlingsplats för patienter och vårdtagare inom den svenska sjukvården som är starkt kritiska till de senaste årens politiska och ekonomiska utveckling som präglar Sverige. Både patienter och vårdpersonal blöder av de styrandes nedskärningar och felprioriteringar.Vårdkrisen kan knappast ha undgått någon. Media skriver dagligen om uppsägningar, besparingar, varsel, "krigzoner" och patienter som inte får någon vård eller människor som

Skapad: 2020-04-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 957 957
Förra månaden 277 277Facebook