Senast påskrivna namninsamlingar

  • Språk: Svenska

Vi kräver regeringens avgång

Vi kräver regeringens avgång. Som dom behandlar människor, då speciellt sjuka och funktionshindrade, är inte mänskligt.Dom har förstört vårt fina land och tagit bort vår välfärd.Vi vill ha en regering som tänker på sina medmänniskor, som har empati fördom svagare.Vi vill inte ha en regering som gör fattiga fattigare och rika rikare.Håller du med om detta så tveka inte, utan skriv under!

Skapad: 2012-07-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1126 1098

Passkravet - eritreansk familj

Vi är ett flertal Eritreaner med permanent uppehållstillstånd här i Sverige (som flyktingar eller skyddsbehövande).  Gemensamt för oss alla är att våra makar som lever utanför Sverige inte får förena sig med oss. Deras ansökan om anhöriginvandring avslås av migrationsmyndigheterna med motiveringen att våra makar inte kunde styrka sin identitet. Migrationsmyndigheterna kräver att just våra makar måste styrka sin identitet genom hemlandspass. Andra hemland dokument som tillsammans skulle kunna sty

Skapad: 2020-07-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 821 781

Stärk svensk humanitet. Besluta genast om amnesti för ensamkommande

Flyktingamnesti för ensamkommande En majoritet av de ensamkommande, som sökte skydd i Sverige som barn för flera år sedan, har sitt ursprung i krigets Afghanistan, ett av världens bevisligen farligaste länder.  Många av de ensamkommande har redan som barn flytt från krig och förföljelse. Sedan flera år tillbaka utsätts dessa unga krigsflyktingar för en rad statliga övergrepp i ett av mottagarländerna. Det landet är Sverige. Högljudda, främlingsfientliga hatkörer påverkar vårt sunda förnuft och k

Skapad: 2020-07-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 49 49

Skriv under ni som tycker att Friskis&Svettis och Take care ska få finnas kvar i befintliga lokaler i Laholm trots att kommunen har satt sig emot!

Skriv under ni som tycker att Friskis&Svettis och Take care ska få finnas kvar i befintliga lokaler trots att kommunen har satt sig emot! 

Skapad: 2020-06-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 239 238

Folkomröstning om invandringspolitiken!

Sveriges invandringspolitik har under mycket lång tid varit extrem och har idag spårat ur helt. Politikerna lever i sin egna lilla bubbla medan folket tvingas genomlida alla konsekvenser av deras ”humanistiska” politik. Svenska folket har aldrig tillfrågats, godkänt eller önskat att Sverige ska ha en invandring på dagens nivåer. Det har beslutats ovanför våra huvuden. En lång rad undersökningar sedan i början av 1990-talet visar att det är en minoritet av det svenska folket som stöder denna des

Skapad: 2020-07-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8565 8353

Inför dödshjälp i Sverige

Införande av dödshjälp i den svenska sjukvården   Människors rätt till en värdig död är fundamental.  Även om det gjorts betydande framsteg i den palliativa vården finns det dock fortfarande människor som dör en plågsam och ovärdig död – helt i onödan. Osäkerheten och rädslan inför den sista tiden i livet innebär också ett stort lidande för många som diagnosticerats med en svår sjukdom. Det händer att sjuka människor i desperation tar sina liv.   Rätt till dödshjälp framstår mot den bakgrunden s

Skapad: 2016-11-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2451 2405

Namninsamling för svensk katastrofhjälp till Libanon!

Foto: AP Photo Explosionerna i Beirut, Libanon, den 4:e augusti har vållat till hundratals människors död, tusentals skadade och gjort upp till 300000 personer hemlösa. Foto: AP Photo Mer eller mindre hela Beirut är satt i katastrofläge och sjukhusen går på knäna. Nu ber Libanon världen om hjälp! Libanon har efterlyst katastrofhjälp till EU genom ERCC som är EU:s center för samordning av katastrofberedskap. Genom denna förfrågan svarar medlemsländerna i EU upp med vad de kan hjälpa till med. I

Skapad: 2020-08-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 465 452

Låt familjen Oraovcanin stanna!

 en familj som har etablerart sig bra in i svenska samhället sedan 2011. Barnen går i skolan och föräldrarna har fasta jobb och betalar skatt familjen har hela sitt liv här, Och har nu efter 9 år blivit utvisade till Serbien. Snälla skriv på och dela vidare så att familjen får stanna! Varje namninsamling är guldvärd. Syftet med denna namninsamlingen är att få familjen att stanna.

Skapad: 2020-07-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 22359 21910

Låt oss skriva högskoleprovet hösten 2020

Universitets och högskolerådet (UHR) gick idag (7/8-20) med att de tycker att högskoleprovet inte bör genomföras i höst. Anledningen för detta är precis som i våras den rådande pandemin. Denna namninsamling vill få UHR att tänka om och istället anpassa höstens provskrivning efter de restriktioner FHM och andra myndigheter gett oss. Vi är många som behöver få en chans att skriva provet för att få hopp om vår framtid. Snälla ge oss det.

Skapad: 2020-08-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 32 32

Avskaffa tvångsavgiften för Sveriges Television o Sveriges Radio

Medborgarna ska inte behöva betala för TV- och radiokanaler de inte vill utnyttja. Svt och Sr är starkt politiserade och används av de anställda som ett politiskt propagandamedel. Speciellt stark är propagandan för massinvandring i Sverige och spridande av missaktning av personer som vill begränsa invandringen. SvT och Sr uppfyller inte de krav som "Public service"-organ kräver. I stället för att informera befolkningen om t. ex.  samhällsfunktioner, hur man deklarerar, hur rättsväsendet fungerar

Skapad: 2013-03-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 60 60Facebook