Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Inga fler hemlösa fattiga pensionärer i Sverige!!

Nu får det vara nog!! Att vara äldre i Sverige eller att bli äldre i Sverige är hemskt, man kan hamna på gatan om ens livskamrat dör på några dagar!! Det finns pensionärer som jobbat hela sitt liv men pengarna räcker inte!! Dom bor utomhus! Sverige ett välfärdssamhälle ! Tak över huvudgaranti finns inte, kommunerna måste ta sitt ansvar och det är regeringens jobb att se till att dom gör det! Så nu tågar vi upp tillsammans till Rosenbad onsdag den 24 april kl. 14.00 med start från Humlegården och

Skapad: 2019-04-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 85764 84376
Förra månaden 138 136

Bygg en förskola på Slomarp!

Bygg en förskola på Slomarp! I dagens läge har prästgårdslidens förskola längst barnköer inom Mjölby stad. Därför tycker vi att kommunen bör överlägga om att bygga en förskola på slomarp för att satsa även på norra sidan av Mjölby!  Varför Slomarp? - Ytan finns  - Det är ett lugnt område  - Många barnfamiljer bor i området  Är du med för en förskola på Slomarp?  Skriv då gärna under den här namninsamlingen! 

Skapad: 2019-10-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 138 138
Förra månaden 137 137

Återinför ambulansplaceringen på Sjuksköterskeutbildningen på RKH

Det har framkommit till Röda korsets högskolas studentkår att VFU placeringen på ambulansen under termin 5 är borttagen.  Vi har fått olika förklaringar till varför detta har skett men att ingen egentligen förklaring har getts oss studenter vid lärosätet! Vi är många studenter som är besvikna över detta beslut och vill ha tillbaka denna placering! Hjälp oss att påverka skolan i detta för att få tillbaka våran placering på ambulansen!

Skapad: 2019-10-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 136 136
Förra månaden 135 135

Öppen förskola i Boden nu!

Skriv under för en öppen förskola i Boden!  Både barnen och Vårdnadshavare i Bodens kommun har ett behov av en öppen förskoleverksahet. Med din underskrift stödjer du detta och hjälper till i arbetet för att bryta den iolsering som finns i dagsläget. Underskrifterna kommer lämnas över till barn och utbildningsnämnden i december 2019.

Skapad: 2019-10-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 183 182
Förra månaden 132 132

Rädda Skelleftehamns Folkets Hus

Tycker du precis som vi att Folkets Hus behövs i Skelleftehamn, skriv då på denna namninsamling! Vi vill med namninsamlingen visa ansvariga på kommunen att Skelleftehamns Folkets Hus verkligen behövs och gör skillnad i samhället, vi måste få stöd och hjälp att leva vidare.  Bakgrund: I samband med att renoveringen av badhuset blir klar hösten 2020 kommer biblioteket och fritidsgården att flytta dit, Folkets Hus förlorar då två fasta hyresgäster.  Detta är till stor nackdel för Folkets Hus då vi

Skapad: 2019-09-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 641 635
Förra månaden 126 124

Namninsamling för bygge av lokaler till förskoleklass på Neptuniskolan.

Hjälp till att ändra kommunens beslut att Neptuniskolansförskoleklasser ska infinnas i förskolan Orions lokaler HT-20! Rösta för att det byggs paviljonger/permanenta klassrum bakom Neptuniskolans parkering som är kommunalägd och ursprungligen avsedd till detta bygge!

Skapad: 2019-10-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 178 176
Förra månaden 125 124

Ska vi behöva byta arbete?

Öppet brev till ansvariga Hälso-sjukvårds politiker i Region Kalmar Vårdförbundets huvudfråga var inför 2019 års avtalsrörelse: Hur kan man ge mångåriga, skickliga och engagerade medarbetare chansen till en karriär med rejäl löneutveckling? Resultatet blev ett sifferlöst avtal. Det innebar att nya löner för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor skulle förhandlas fram lokalt i dialog mellan chef och medarbetare. Där fanns också möjlighet för särskilt yrke

Skapad: 2019-10-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 217 217
Förra månaden 121 121

Bevara Linderås skola Bevara Landsbygden

Som ni säkert har läst så utreds att lägga ner en fullt fungerade skola i Linderås. Detta vore en katastrof både för bygden och personal och elever. I vår skola tar vi hand om många barn som har speciella behov som har har lättare att hitta en plats i den lilla klassen och skolan än i den stora klassen och skolan. Vi har många solskens historier att berätta. Barnen trivs på vår skola och får en mycket trygg start i livet. Många av lärarna har varit hos oss i många år en del över 15 år. Ett gott

Skapad: 2019-05-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 300 292
Förra månaden 121 119

Låt vår vän Midia stanna!

Hej, Vi behöver din hjälp! Migrationsverket har beslutat att vår vän Midia Maloudpoor ska utvisas inom 3 veckor. Genom vår namninsamling vill vi stötta henne och visa Migrationsverket att beslutet om utvisning är inte medmänskligt eller rättvist. Vi har bett Midia berätta sin historia för er att ta del av: "De senaste dagarna har varit väldigt tunga för mig. Ett fjärde avslag från migrationsverket krossade allt hopp jag hade inom mig. Tankarna låter mig inte vara. Tanken av att de vill skicka ti

Skapad: 2019-09-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 10396 9978
Förra månaden 120 117

Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Petition med krav på införandet av tjänstemanna-ansvar enligt den finska modellen. ; ....finska modellen. Det innebär att om en tjänsteman avsiktligen eller medvetet bryter mot de lagar som de skall följa, blir ansvaret personligt. Straffet kan bli både fängelse och ett personligt skadestånd.Om vi gemensamt skall föra vår talan gentemot Försäkringskassan, eller annan myndighet, måste det göras under gemensam nämnare. Bristande rättssäkerhet, myndigheternas fria tolkningar av lagar och förordning

Skapad: 2014-12-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 10422 10206
Förra månaden 114 112

Församlingen SK Costa Del Sol och andra intresserade parter, kräver rättvisa och lagliga anställningskontrakt för vårt prästpar (Jönsson/Ottosson) från 1/1/2020.

Vi som representanter av församlingen i SK Costa Del Sol ber om att du/ni skriver under på detta krav att vårt prästpar nu ges skriftliga kontrakt som kyrkoherde och assistent/diakon i vår kyrka. Vi adresserar vår petition till SKUT (kyrkokansliet i Uppsala för Svenska Kyrkan i Utlandet) och Kyrkostyrelsen, med kopior till andra intresserade parter.   Till ledningen i SKUToch Kyrkostyrelsen för Svenska Kyrkan. Prästparet Jönsson/Ottosson har varit anställda i församlingen på Costa Del Sol sedan

Skapad: 2019-09-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 432 227
Förra månaden 109 56Facebook