Senast Påskrivna Petitioner

  • Språk: Svenska

Önskad Gala/insamling via tv 4 för barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.UpplysningSynliggöra,Uppmärksamma,Ge kunskap,Insamling via önskad Gala NPF via tex tv 4 el annan kanal.

Det saknas idag både lärare med behörighet i de csigrupper som finns runt om i landet ca 15 ST.Det saknas utbildade pedagoger & specialpedagoger,resurser & assistenter som har rätt kompetens när det gäller att arbeta med ett behandlande förhållningssätt & lågaffektivt bemötande & en specialpedagogiska undervisning i mindre grupper/klasser & det saknas klassrum/lokaler där barn med särskilt stöd behöver kunna få undervisning av kompetent/utbildad & erfarenhet är ett måste

Skapad: 2019-12-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 913 907

RIV UPP skattefinansieringen av Public Service

Onsdagen den 14:e November 2018 röstade Sveriges riksdag igenom Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU2 vilket fastställer att Public Service-bolagen från den 1:e Januari 2019 kommer att finansieras via en progressiv skatt. Att oreformerat cementera Public Service-bolagen i deras nuvarande form med fallande tittarstöd och förtroendesiffror är djupt oansvarigt.Att göra anspråk på medborgarnas pengar för att finansiera mediaproduktion som av många inte efterfrågas är oetiskt.Att genomdriva en tvi

Skapad: 2018-11-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 35510 34694

Nej till skatt på dricks

Enligt lagen ska alla som tar emot dricks skatta på den, något som skatteverket nu satt igång att implementera. Det uppstår ett par problem med detta; 1. Gåvoskatten är slopad och dricks är just det, en gåva. Därför anser vi att den inte är skattepliktig. 2. Om arbetsgivaren nu väljer att betala ut dricksen månadsvis eller veckovis via lönekontot så hanterar arbetsgivaren dricksen och har då tidigare räknats som lön om den går via dem. Om vi får en "lön", borde den då rimligtvis inte vara skatta

Skapad: 2018-03-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1670 1637

Mot förslaget: Stängning av köket vid Piteå Sjukhus

Kommer innebära sämre matkvalite' 2: Mindre tid till patientarbete = Sämre vårdkvalite'

Skapad: 2019-12-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 603 597

Lägg inte ner Tallbackens förskola

Hjälp oss att rädda vår fantastiska Tallbackens förskola i Marieholm. Helt utan förvarning har vi fått veta att den är nedläggningshotad. Stöd vår kamp för att försöka förhindra att förskolan läggs ner genom att skriva under vår namninsamling och sprida den vidare!

Skapad: 2019-12-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 293 291

Stoppa utvisningen av föräldralösa Denis, 6 år!

Denis fyllde sex år i april – drygt en månad efter att hans mamma hittades död i en lägenhet i Södertälje. Den biologiska pappan har sagt upp vårdnaden, vilket gör pojken föräldralös. Nu har Migrationsverket bestämt att Denis ska utvisas till Ukraina, där han inte känner någon och förmodligen kommer hamna på barnhem. Det trots att hans morföräldrar, som bor i Sverige, tagit över vårdnaden om honom och inlett en adoptionsprocess. Migrationsverket skriver att beslutet om utvisning står fast även ”

Skapad: 2018-10-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 69022 65951

Rädda och bevara Himleåns friluftsområde

Rädda och bevara Himleåns friluftsområde och låt det vara tillgängligt för allmänheten. Rädda artmångfalden och gör ett kommunalt naturreservat. Stoppa fortsatt exploatering längs ån. Stoppa planerna på genomfartsled och bro. Flytta kommunens deponi till lämpligare plats utanför friluftsområdet. Tillåt ingen parkering av långtradare, deponering av containrar norr om Stormhallsvägen ner mot ån. 

Skapad: 2019-10-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 100 99

Vi vill att Föreningen Fyrhuset ska fortsätta driva Fyrhuset och fylla det med ungdomsstyrd verksamhet!

Föreningen Fyrhuset är uppsagda. Ungdomsverksamhet i Djurö/Stavsnäs ska läggas ut på offentlig upphandling. Från år 2021 vet vi inte om vi får fortsätta driva verksamhet på Fyrhuset. I 7 år har vi, tillsammans med över 400 medlemmar, skapat verksamhet som är ungdomsstyrd! Att vara ungdomsstyrda är unikt i Sverige och lockar till studiebesök från hela Sverige och delar av Europa. Vi vill fortsätta! Fortsätta att växa och fortsätta att sätta Stavsnäs på kartan när det kommer till samarbete med ung

Skapad: 2019-11-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 601 578

Mölnlycke Skolupprop

Bygg nya skolor där nya skolor behövs, inte på bekostnad av befintliga skolors verksamhet och närmiljö! Vi kräver en ordentlig utredning gällande placering av ny grundskola i Mölnlycke, som inkluderar flera alternativa platser och beaktar helhetsbehovet i kommunen, innan ytterligare skolförtätning i Djupedalsäng genomförs. Var behövs nya skolor, och hur många platser behövs?   En grundlig utredning av kommunens skolbehov behöver göras innan nya skolor byggs där hänsyn tas till: Helhetsperspektiv

Skapad: 2019-11-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 473 469

Skriv på för en människovärdig psyk- och missbruksvård NU!

Vi riktar detta till alla ledamöter av Sveriges riksdag samt Socialdepartementet inklusive socialminister Lena Hallengren. OBS!! Du kan vara anonym, men DU MÅSTE INTYGA DIN UNDERSKRIFT VIA DIN MEJL ANNARS RÄKNAS DEN INTE! Vi måste veta att det är du som skrivit under. Upprördheten är stor hos alla oss som sett Uppdrag gransknings dokumentär 7 november, ”Vem kan rädda Sanne?” (länk nedan) Välfärdssamhället krackelerar inför våra ögon. Att se och förstå att vem som helst kan drabbas av sjukdomar s

Skapad: 2018-11-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6949 6789

Sänk politikernas lön med 50%

Jag och säkert många Många andra har nog ledsna på politikernas ständigt mjölkande av våra skattepengar. Jag tycker att vi kräver att deras lön ska sänkas med 50%.  Hur många påskrifter kan vi få ihop????? Hoppas på flera 100tusen .

Skapad: 2020-01-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 7 7Facebook