Senast Påskrivna Petitioner

  • Språk: Svenska

"Fallet Josefin"- Socialtjänsten: Gör om-Gör rätt!

http://flickanbakompansarglaset.story.aftonbladet.se/chapter/flickan-bakom-pansarglas/ http://asikt.dn.se/asikt/debatt/synen-pa-barns-avvikande-beteende-ar-foraldrat/ http://33platser.aftonbladet.se/ http://www.ekuriren.se/nyheter/flicka-omplacerad-40-ganger-blev-sjukare-av-varden/ Josefin har sedan 1 års ålder varit omhändertagen av Socialtjänsten, idag; 14 år gammal, har hon flyttats runt i Sverige 33 gånger trots otaliga varningar från psykologer om att det kan försämra hennes mående. Hon har

Skapad: 2017-02-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 271 261

Mot Flygförbudet Mellan Sverige och Kurdistan

Vi har rätt att resa som andra nationer direkt till vårt hemland ,Vi är en team med över 20 års erfarenhet inom flygbranschen specifikt till mellanöstern. Vi kommer att förhandla och pressa luftfartsmyndigheten, för att ta bort flygförbudet och återinföra trafiken mellan Sverige och Kurdistan Region

Skapad: 2019-11-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 190 178

Moské och Flyktingboende till Blåsut/Öxnered

Moské och Flyktingboende till Blåsut/Öxnered Många människor befinner sig på flykt, och många har kommit hit till Sverige för att söka skydd. Nu är det vår uppgift att ta emot och inkludera dessa i vårt samhälle. För att göra detta föreslår vi följande: 1: Flyktingboende i området. Vi kan och bör hjälpa människor i nöd. 2: Moské. För en lyckad integration måste svenskar anpassa sig till invandrarnas kultur, inte bara tvärtom. Många som kommer är muslimer och vill praktisera sin tro i Sverige. Lä

Skapad: 2019-10-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 24 24

uppropet2019

Uppropet 2019 - en namninsamling emot Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens möjlighet att utse reservat och nyckelbiotoper där skogsägare har minimal möjlighet till påverkan.Mer information hittar du på:http://skogsagaresaganderatt.se 

Skapad: 2019-05-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 66 66

Bevara Ölme Diversehandel & Café i nya Stadsparken!

Bevara Ölme Diversehandel & Café på nuvarande plats I 13 år har Ölme Diversehandel & Café huserat i den gamla magasinsbyggnaden i det som nu blivit Kristinehamns nya fina stadspark. Kristinehamns kommun har flaggat för en flytt av museidelen till en betydligt mindre fastighet än dagens. Sedan invigningen för 13 år sedan har Ölme Diversehandel & Café blivit ett av stadens stora besöksmål. Utöver det unika lanthandelsmuseet är Ölme Diversehandel & Café en mötesplats för musikentusi

Skapad: 2019-09-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 200 197

Vi kräver att våra barn skyddas vid våld i hemmet och vårdnadstvister!

Nu måste det ske en förändring! Vi startar en namninsamling som vi hoppas att så många som möjligt vill skriva under så att vi kan visa Justitieminister Morgan Johansson och Socialminister Lena Hallengren att det är en viktig fråga som behöver prioriteras.   Barnmisshandel och lagen: Vi föreslår att man kompletterar lagen om barnaga och tydligt inkluderar psykisk misshandel och indirekt våld som att misshandla barnets mamma under graviditeten och att bevittna våld i hemmet. Att man inför straf

Skapad: 2019-02-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2994 2934

Hjälp oss att rädda Träslövs förskola!

Allt fler stora förskolor byggs (6-10 avd), vi riskerar att stå utan mindre förskolor i framtiden! Träslövs förskola hotas av nedläggning, kommunen vill avveckla förskolan då det står en ny stor förskola med 7 avdelningar färdig i mars 2020. Kommunen anser att lokalerna inte är ändamålsenliga och tillgänlighetsanpassade. Vi föräldrar har tagit in offerter på vad det skulle kosta att åtgärda dessa punkter som gör att lokalen blir ändamålsenlig och tillgänglighetsanpassade  till en kostnad av 60 0

Skapad: 2019-10-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 411 409

Sänk skatten och avgifter på bensin och diesel

Skriv under för att vi ska få sänkta skatter och avgifter på drivmedel. Det är inte rimligt att främst landsbygden ska drabbas så hårt av dessa höga skatter och miljöavgifter som nu finns. Så skriv under för en levande landsbyggd.

Skapad: 2019-04-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 130794 130165

Folkomröstning för en ny Fältgrupp i Staffanstorp.

Styret valde helt utan förvarning i valrörelsen lägga ner fältgruppen i staffanstorp.  Fältgruppen har varit en viktig del i vår kommun sedan 1986. Genom att stötta våra unga i sin egen lek på sin egen planhalva anser vi i SVP att fältgruppen är en mycket viktig preventivt arbetande organisation.  För att tvinga fram ett beslut om en ny fältgrupp krävs att 10% av våra röstberättigade medborgare skriver under. Vi kommer även finnas på gator och torg för att få ihop dessa.   SVP

Skapad: 2019-10-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 290 287

Gör Naloxon receptfritt NU!

Efter att Läkemedelsverket gett avslag på att dela ut naloxon nässpray gratis till missbrukare så kände jag att jag ville göra något för att försöka få dom att förstå att det verkligen behövs! Om naloxon görs receptfritt (som i te.x Norge & Danmark) så att vem som helst kan köpa det på apoteket så ger det en öppning till frivilligorganisationer att själva köpa in och dela ut naloxon till missbrukare! För er som inte vet vad naloxon är så är det en nässpray som vid användning motverkar effekt

Skapad: 2017-02-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 313 311

Avskeda polisen Peter Springare

Örebropolisen Peter Springare nådde både nationell och internationell ryktbarhet när han i början av året började sprida sin egen tolkning av de brottsutredningar han varit delaktig i och meddelade utan någon vidare analys via Facebook att invandrare är överrepresenterade inom brottsstatistiken. För detta har han både fått ris och ros, det senare inte minst från högerextrema kretsar, något han inte varit villig att ta avstånd från. Detta i sig anser vi gör Springare djupt olämplig som polis. Nu

Skapad: 2017-03-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1467 1411
Facebook