Senaste påskriftPetitionsnamnSkapad
2019-03-18 19:29 STOPPA lagen om rökförbud för Vattenpipa.
Som många av er redan vet så har en ny lag stadgats, nämligen lagen om rökförbud i uteserveringar. Det innebär att vattenpipa kommer att förbjudas både inomhus och utomhus från och med 1 juli 2019. Vi anser att detta inte bör införas. Istället för förbjuda vattenpipa totalt finns det andra alternativ. De personer som besöker ett café eller en restaurang där vattenpipa serveras störs sig inte på rö...
2019-02-27
2019-03-18 19:26 Åtgärda buller längst med Tycho Hedéns väg!
Bullernivåerna längst med Tycho Hedéns väg är mellan 10 till 100 gånger högre än Världshälsoorganisationen WHO:s och riktlinjer för barn och Naturvårdsverkets riktlinjer för rekreationsområden. Bara några meter från vägen ligger förskolor, skolor, parker och fotbollsplaner utan att några som helst åtgärder görs för att minska bullret, sänka nivåerna av skadliga partikelhalter eller öka säkerheten....
2017-10-24
2019-03-18 19:15 För en rimlig och tydlig lagstiftning kring cannabidiol (CBD) och relaterade produkter
Stockholm 2 Juli 2018   Industrihampaföreningen i Sverige m.fl. begär en rimlig lagstiftning kring cannabidiol (CBD) i Sverige Den nyss påbörjade utvecklingen av CBD-industrin i Sverige och resten av världen är hälsosam och önskad av många medborgare. Ett ökat lokalt odlande och användande av hampabaserade produkter såsom livsmedel och kosttillskott innehållande cannabidiol skulle ha positiva ef...
2018-07-02
2019-03-18 19:15 Namnunderskrift för innehållsdeklaration av alkoholdrycker
Inom EU behöver tillverkarna av alkoholdrycker inte berätta vad de har blandat i flaskan, medan alla andra livsmedel måste ha detaljerade ingrediensförteckningar. I vin får man exempelvis blanda i ett 60-tal olika tillsatser och andra substanser, utan att det står på flaskan. Allt beror på att EU 1979 inte lyckades besluta om hur märkningsreglerna skulle se ut. Och sedan dess har man låtit sake...
2019-02-19
2019-03-18 19:13 Låt Said stanna i Sverige
Vi vill att Said Eliassi ska få stanna i Sverige. Om han utvisas till Iran har han små möjligheter att klara sig själv. Han har varit i Sverige i 3,5 år och anpassat sig till vårt samhälle. Låt honom stanna av humanitära skäl. Hos oss bor två härliga grabbar. Den ene födde jag 1999 och vi gav honom namnet Isak. Den andra föddes av en annan mamma ett par år senare i Irak. Hon gav honom namnet Said....
2019-03-06
2019-03-18 19:07 Protest mot omläggningen av busslinje 172 och 173
Hösten 2019 vill Daniel Helldén (MP) som är trafikborgarråd i Stockholm och ordförande i Trafiknämnen tillsammans med Keolis dra in ett flertal busshållplatser för busslinje 172 och 173. De hållplatser som berörs på linje 172 är: Högdalsdepån, Högdalens industri, Gubbängens idrottsplats, Getfotsvägen, Gubbängen och Stora Sköndals väg. Det betyder att 172:an ligger kvar på Örbyleden från Hökarängen...
2018-12-05
2019-03-18 19:04 Dra in medborgarskap för IS terrorister
 Dra in medborgarskap för IS terrorister. Listan kommer skickas till berörda politiker....
2019-02-24
2019-03-18 19:04 #ståuppförkulturskolan -mot nedskärningarna i kulturskolan.
Under veckan röstades landets budget för 2019 igenom. Enligt den antagna budgeten skall 100 miljoner försvinna från Sveriges kultur- och musikskolor.  Dessa 100 miljoner skulle ha använts för att sänka avgifterna till kulturskolan eller att nå ut till nya målgrupper. Inte sällan har dessa satsningar riktat sig mot särskilt utsatta områden och målgrupper som traditionellt sett inte nås av kultursko...
2018-12-16
2019-03-18 19:03 STOPPA HÖGHUSEN PÅ ÅKERÖ
Vi är FÖR en utveckling av Leksand och vi ser att det aktuella området lämpar sig att rusta och förtäta. Men, vi vill att fler perspektiv än de krasst ekonomiska skall beaktas i planeringen. De planerade höghusen vid Åkerö brofäste är av ett slag som allvarligt skadar Leksands attraktionskraft och särart. Vi vill se ett NYTT förslag på utformning av det nya bostadsområdet vid A...
2019-01-21
2019-03-18 19:03 Skolval 2019 Järfälla
Öppet brev till Järfälla kommuns politiker och tjänstemän.   I december 2018 skickade Järfälla kommun ut information till alla elever i årskurs 5 och deras föräldrar om att det var dags att välja skola till höstterminen 2019 och informationen underströk kommunen att det var viktigt att göra ett val. Våra barn tog det här skolvalet på allvar och såg till att välja samma skolor i samma ordning som s...
2019-03-14
Facebook