Senast Påskrivna Petitioner

  • Språk: Svenska

Stäng inte skruvstad skola!

Grums kommun vill stänga vår byskola. Skruvstad skola är en mysig skola utanför grums som i nuläget är för elever i årskurs f-3 och ligger i Grums kommun. Vi vill att landsbygden ska få leva och att våra barn ska få gå i skola där de bor.Hjälp oss så att Skruvstad skola får finnas kvar och att landsbygden får fortsätta leva. För barnens skull.

Skapad: 2019-11-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 251 248

FOLKET mot FÖRSÄKRINGSKASSAN

BAKGRUND Efter år av inhumant maktmissbruk, lagbrott och tjänstemannafel, är det nu hög tid att ställa den statliga myndigheten FK (Försäkringskassan) till svars gällande sin hantering av sjukskrivning, assistans, vårdbidrag, bilstöd och sjuk- och aktivitetsersättning.  Att en myndighet med regeringens och riksdagens tillstånd, får fortsätta att bete sig så här mot privatpersoner, genom att sätta sig över lagar och konventioner, och köra över all medicinsk expertis som lagt ned ett oskattligt an

Skapad: 2019-03-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5376 5322

Låt familjen Adel Shat stanna i Sverige

Adel, barnkirurg, från Gaza,  arbetar i hemtjänsten sedan 2 1/2 år och försörjer sin familj. Asylsökande i Sverige i fem år. Läst och tentat av t.o.m. nivå C i Svenska. Läkarexamen godkänd av Soc.styrelsen. Endast det svenska kunskaprovet kvar för svensk kegitimation. Gift med  en ukrainska. Tre barn, 8, 3, 1,5. Adel och barnen är palestinska medborgare. Utvisningsbeslut till Ukraina. Mig.verket har försökt förmå föräldrarna att ändra barnens medborgarskap till ukrainskt för att de ska kunna utv

Skapad: 2019-01-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 244 235

Byggnadsförslag för att göra om grusplanen Fotboll- och basketbur.

Jag har observerat att det finns en stor brist på bra fotbollsplan för barn och ungdomar att nyttja i Nynäshamns kommun. Stöd vår byggnadsförslag där vi vill satsa på att renovera och bygga om grusplanen som finns i backlura till en konstgräsplan med fotbollsmål och basketkorgar. Fotbollsplanen är oftast helt tom vilket beror på att planen har grusunderlag som inte längre är aktuellt för ungdomar idag att spela på utan det är konstgräs som är standard. Idag finns en konstgräsplan uppe på Kvarnän

Skapad: 2019-10-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 113 112

Inför dödshjälp i Sverige

Införande av dödshjälp i den svenska sjukvården   Människors rätt till en värdig död är fundamental.  Även om det gjorts betydande framsteg i den palliativa vården finns det dock fortfarande människor som dör en plågsam och ovärdig död – helt i onödan. Osäkerheten och rädslan inför den sista tiden i livet innebär också ett stort lidande för många som diagnosticerats med en svår sjukdom. Det händer att sjuka människor i desperation tar sina liv.   Rätt till dödshjälp framstår mot den bakgrunden s

Skapad: 2016-11-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1753 1718

Nej till Skip-stop på Nynäslinjen

Nu stoppar vi Skip-stop även på Nynäslinjen!   SL slopar Skip-stop - norr om stan. Vi som bor i Trångsund, Skogås, Jordbro och Krigslida tvingas fortsätta stå på perrongen och frysa medan x-tågen susar förbi. Andra linjer har 8 tåg/timme medan Nynäslinjen endast har 6 tåg/timme. Trots detta ska vart tredje tåg hoppa över Trångsund, Skogås och Jordbro – och ge dem ännu sämre turtäthet med bara 4 tåg/timme!  Dessutom saknar våra områden bra resalternativ när det blir förseningar i trafken. Våra S

Skapad: 2018-12-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2161 2140

Sexualbrottsupproret 2.0

Denna namninsamlingen är skapad i hopp om en rejäl förändring när det gäller straff för sexualbrott! Idag är Sverige det landet som kan jämföras med de länderna där våldtäkter blir mer vanligare/normalt och våldtäktsmän inte straffas på något rimligt sätt. Vi i Sverige är så trötta på att alla offer och deras anhöriga dagligen blir svikna av staten och samhället medan brottslingarna släpps ut i förtid och snarare belönas än att straffas. Många människor vågar inte gå ut på kvällen ensamma just f

Skapad: 2019-09-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 791 769

Låt Aman stanna i Sverige!

Aman Nazari flydde som många andra från sitt hemland Afghanistan och ankom till Sverige i November 2015. Under flykten till Sverige var han ensam i sin familj om att klara sig. Aman har under dessa fyra åren avslutat grundskolan med godkända betyg, påbörjat studier på den naturvetenskapliga linjen på Falkenbergs Gymnasieskola där han dessutom kombinerar detta med en nationell idrottsutbildning i volleyboll. Aman både skriver och pratar bra svenska vilket delvis beror på att han är mycket studieb

Skapad: 2019-11-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 980 965

Sänkt hastighet och farthinder utanför förskolan Sidensvansen i Oskarshamn

Vi behöver en förändring! Det är för våra små och deras säkerhet.    Utanför de flesta förskolor och skolor finns skyltar som visar att det är en förskola/skola och den satta hastigheten är då oftast 30 km/h.  Utanför Sidensvansen finns inga skyltar och hastigheten är 40 km/h.    Det är många bilar som kör förbi på gatan vid Sidensvansen och det är inte alla som ens håller den satta hastigheten. Då det är en förskola så är det många barn, syskon och föräldrar som rör sig vid vägen.   En hastighe

Skapad: 2019-10-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 86 86

GP ska rapportera om konsten i Göteborg!

Vi vill att GP Kultur skriver mer och djupare om konsten i Göteborg. GP bör tända strålkastarna över Göteborgs rika konstscen så att publiken vet om att den finns och vad som visas på den. Vi vill läsa bredare och djupare analyser av konsten som finns i staden. Vi vill läsa konstnärsporträtt av lokala förmågor såväl som internationella som kommer nära på samma sätt som författarporträtten gör det i GP Kultur redan idag. Vi vill i mycket högre grad bli informerade om alla de konstevenemang som sk

Skapad: 2019-10-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 101 99

Säg ifrån; vi vill ha specialiserad lymfvård kvar!

Upprop: rädda Rehabcenter Sfären Dagvården, slutenvården och den nuvarande lymf-läkarmottagningen försvinner. Bräcke diakoni tvingas på grund av Region Stockholms (Stockholms läns landsting) orealistiskt låga ersättningar lägga ner verksamheten på Rehabcenter Sfären. I och med det kommer det mångåriga arbetet med stor kunskap och erfarenhet kring patienter med lymfödem att gå förlorad. Vi befarar att det kommer leda till att en stor grupp patienter står utan specialiserad och vital vård av ett s

Skapad: 2019-11-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 314 307Facebook