Senaste påskriftPetitionsnamnSkapad
2019-03-15 20:21 PROTEST MOT MAKTHAVARES FLYGRESA
Den 24/3-26/3 åker 28 toppolitiker och förvaltningschefer från Gislaveds kommun på studieresa till Bryssel - med flyg. Studieresan går ut på att de ska lära sig mer om EU, och hade kunnat ersättas med en webbkonferens. Ett annat alternativ hade varit att ta tåget till Bryssel.  Politiker har en maktposition i samhället och därmed en skyldighet att föregå med gott exempel för oss kommuninvånare. Sv...
2019-02-12
2019-03-15 18:21 Nätverket för kampen om Rävdalsområdet/Djävulsklyftan
Hjälp oss att bevara skogen i Rävdalen/Djävulsklyftan. På Facebook finns gruppen med  namnet, "Nätverket för kampen om Rävdalsområdet/Djävulsklyftan" Välkommen:)...
2016-03-23
2019-03-15 17:58 Slopa 65 års gränsen för personlig assistans vid allvarlig neurologisk sjukdom
Slopa 65 års gräns för assistans vid allvarlig neurologisk sjukdom I och med att pensionsåldern kommer att höjas så behövs det även att lagen om LSS ändras. Det är inte rimligt att man ska tvingas jobba högre upp i ålder men om du drabbas av en allvarlig neurologisk sjukdom som ALS att du då ska sluta att leva om du har fyllt 65 år. Det vill säga att har du fyllt 65 år har du inte rätt till assist...
2019-03-02
2019-03-15 17:51 Stoppa Airport Center i Sälen
Vi är motståndare till det här projektet för att vi tror att det kommer att genomföras på bekostnad av kommunal, regional och nationell service i Malung/Sälens kommun. Samtidigt som våra politiker gottar sig i detta monstruösa luftslott lägger man ner våra skolor och försämrar välfärden i våra övriga kommundelar. Innan man börjar bygga någon ny flygplats borde man säkra att våra invånare får den s...
2015-01-26
2019-03-15 17:45 Sänk bensinskatten!
Från den första Januari 2018 höjdes skatten på bensin med 30 öre och på diesel med 27 öre. Det finns inget som motsäger att skatten på drivmedel differentieras för glasbeygdsbor: att bo på landet och arbeta ska inte öka kostnaderna för en familj. För folk som pendlar slår dessa skattehöjningar hårt, det måste sluta! År 2016 kom Sverige på fjärdeplats inom OECD-länderna (dvs plats 4 av 35) när det...
2018-01-03
2019-03-15 15:39 Medborgarförslag om klimatåtgärder för Munkedals kommun
Medborgarförslag till Munkedals kommun, 20190208/, Munkedal Munkedals kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen »Halten av växthusgaser ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.« ​ FN:s klimatkonvention Ökningen av jordens medeltemperatur ska hållas ”väl under 2 grader C” och vi ska ”vidta åtgärder” för att begränsa uppv...
2019-02-08
2019-03-15 14:47 Stoppa den förestående exploateringen av Sångarlunden i stadsdelarna Höglandet och Olovslund, Bromma.
Exploateringsnämnden i Stockholm godkände den 14 juni markanvisning till Primula Byggnads AB för uppförande av 50-70 hyresrätter i den björkdunge och det berg- och skogsparti som löper utmed övre delen av Djupdalsvägen (Sångarlunden). Tjänstemännen på Exploateringskontoret skrev i sitt tjänsteutlåtande till ledamöterna i Exploateringsnämnden bl.a. följande: "Kontorets bedömning är att bebyggelsen...
2018-06-12
2019-03-15 13:10 Vi som vill ha pendelbåtslinje från Hässelby Villastad - Sthlm City
  Upprop för pendelbåt mellan Hässelby Villastad och Stockholm City! Landstinget utreder om fler pendelbåtslinjer inom Storstockholms Lokaltrafik, SL. Ett av alternativen är Järfälla - Sockholm City och vi yrkar på att denna linje ska bli verklighet och den även ska ha ett stopp vid nyrenoverade Berghamns Brygga i Hässelby Villastad. Det finns flera argument för att båten ska stanna till i Hässel...
2017-03-13
2019-03-15 12:06 Basinkomst / Medborgarlön (Basic Income / Citizen's Pay) - more current now and in the future than EVER!
  In English first and Swedish furthest down. (PLEASE don't neglect English to Swedish translating! I haven't had the time etc. to do so myself, links included.)   If You, I or we leave no other legacy to the world, THIS is it !!! PLEASE _SHARE_ THIS PETITION ON BLOGS, VLOGS, PODCASTS etc.! På engelska först, och svenska längst ner. VÄNLIGEN _DELA_ DENNA NAMNINSAMLING PÅ BLOGGAR, VLOGGAR PODCAST...
2018-08-28
2019-03-15 09:24 Motion om Nose Work- SM i klass3
Med denna motion vill vi framföra vårt gemensamma missnöje mot beslutet att ordna Nose Work-SM i klass 1 i januari 2020. Vi vill att det ska vara klass 3. Att vinna SM är stort vilken sport man än håller på med. Oavsett om det är hundsport eller något annat. Ett mästerskap är en tävling då de bästa möts för att göra det svåraste och slåss om medaljerna. Ofta är det en seger att bara komma till SM....
2019-01-29
Facebook