Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa ny Pandemilag och riskabelt Covid-l9 vaccin

Vi gör nu en namninsamling för att vi i Svenska folket kräver: Stoppa den ”pandemilag” som regeringen nu försöker rusa igenom, för den strider mot svensk grundlag genom att så allvarligt frihetsberöva sveriges befolkning. Den hotar våra grundläggande fri och rättigheter som mötesfrihet, rörelsefrihet och yttrandefrihet och är ett hot om total nedstängning – och allt ska bestämmas av en regering som inte kan hållas ansvarig för sina beslut. Regeringens förslag till pandemilagen vilar inte på vet

Skapad: 2020-12-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 21420 20978
Förra månaden 158 154

En vädjan till Polisen, slopa Villkorstrappan.

Genom att signera listan stödjer du texten nedan och de som skrivit under den.  Skaparen av denna namninsamling är ej kopplad till personerna på originallistan och har startat denna namninsamling på eget bevåg. Listan kommer endast att användas för att synliggöra att vi är många som är eniga med åsikterna i texten. 

Skapad: 2021-02-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5956 5875
Förra månaden 157 153

Inga fler översvämningar! Yrkande om avslag eller vidare utredning gälland byggprojektet ”Del av Kåddis 3:1”

Skriftlig inlaga för att yrka på avslag eller vidare utredning gälland byggprojektet ”Del av Kåddis 3:1” (DNR: BN-2019/00143)   Vi, boende på Västerslätt och Rödäng har läst igenom delar av Projektdokumentationen på givna projekt: ”Del av Kåddis 3:1” (DNR: BN-2019/00143), hädanefter kallat projektet.   Vi anser inte att projektet eller Kommunen undersökt de vidare konsekvenserna för Bostads- och Industriområden nedströms Klockarbäcken. Speciellt Västerslätt och Rödäng. Under Hösten 2020 drabbade

Skapad: 2021-03-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 155 155
Förra månaden 155 155

Upprop mot chockhöjda tomträtter i Malmö

Köp din tomt nu eller betala i snitt 33 procent mer efter nyår. Denna situation har plötsligt Malmöborna i 2177 småhus med tomträtt hamnat i. I mitten av september kom besked om de nya taxeringsvärdena för småhus och i Malmö kommun höjs marktaxeringsvärdet med i snitt 33 procent från den 1 januari 2021. Detta marktaxeringsvärde ligger till grund både för friköpspriset och för markhyran, den så kallade avgälden. Nivån på höjningen går inte att förutse men den styr boendekostnaden – enligt ett urå

Skapad: 2020-11-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 152 151
Förra månaden 152 151

Hälsoschema NEJ TACK

NEJ TACK TILL...  Schemaförändringar som endast gynnar arbetsgivaren. förkortade arbetspass, som tar slut på personalen. resurspass som skapar oro och tar bort all kontinuitet. mer arbetstillfälle för mindre pengar genom att blanda natt med kvällspass. mer arbetstimmar men mindre i lönekuvertet nej tack till delade turer för att spara personal     

Skapad: 2020-10-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5103 5089
Förra månaden 152 151

STOPPA BYGGET PÅ GAMLA SÅGEN

Vi vill stoppa byggandet av bostäder på giftig mark i Västanfors. Det är fagersta kommun som vill göra detta,de har inte frågot oss som bor i Fagersta.Det kommer att medföra gift i luften,runt hela området  och vid lekplatsen ,fotbollsplan,sjön,hamnen promenadstråk,Simbadet,samt är det massa bostäder runt om,vars boende kommer att bli drabbade.  Vi vill att Fagersta kommun stoppar dessa planer på byggandet då det finns andra ställen att bygga på i Fagersta .Vi hoppas då att genom att Fagersta ko

Skapad: 2021-03-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 170 170
Förra månaden 150 150

Extern granskning av Kungälvs kommuns "marknadshyror" samt agerande gentemot Våghals AB

VÅGHALS VS KUNGÄLVS KOMMUNSedan i mars 2019 har Våghals AB (företaget bakom Kongelfs Gästgifveri & Kungälvs Citycamping) ännu en gång försökt föra en dialog/förhandla med Kungälvs kommun. Vi anser att vi som småföretagare har blivit felaktigt och illa behandlade. Vi blir ignorerade, man vägrar förhandla, vi bjuder in till samtal men ingen kommer, vi blir hänvisade fram och tillbaka till olika personer och till och med förlöjligade av ledande politiker. Trots upprepade skrivelser till Kommuns

Skapad: 2021-01-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 493 490
Förra månaden 147 147

Karlskrona kommun bör hjälpa vilda skadade djur

Karlskrona kommun bör rikta stöd till lokal viltrehabilitering för vilda smådjur Många vilda djur skadas på olika sätt i både naturen och urbana miljöer, vilket medför ett stort lidande för dem innan de kanske till slut avlider om de inte får vård i tid. De flesta medborgare vill hjälpa skadade vilda djur, men vet inte var de ska vända sig när de hittar ett. Skriv under för att kommunen bör satsa på och rikta stöd till en lokal där viltrehabiliterare ska kunna jobba med skadade mindre vilda dju

Skapad: 2021-03-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 147 147
Förra månaden 143 143

Stoppa de gigantiska stödpaketen – vi har inte råd!

Corona används som som svepskäl för att göda aktiemarknad och kapitalägare med enorma belopp. En historiskt oöverträffad förmögenhetsöverföring är i full gång – och bara fortsätter. Redan nu prognostiseras en ökning av statsskulden med 10 procentenheter, 500 mdr, och utgifterna ökar med 100 mdr per månad. Det kommer ta evigheter att betala tillbaka detta, om det ens kommer vara möjligt. När 750 mdr EUR nu hastas igenom EU-maskineriet, pengar som svenska skattebetalare ska bidra med, för att stöt

Skapad: 2020-06-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 10154 9915
Förra månaden 133 130

Protest mot nedläggning av förskolan eira

Protest mot nedläggning av förskolan eira

Skapad: 2021-03-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 135 134
Förra månaden 132 131