Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Rädda Torekällbergsskogen i Södertälje!

Det gamla skogsområdet som ligger i direkt anknytning till Torekällberget och bostadsområden i Södertälje är under hot att skövlas för att ge plats för cirka 80 lägenheter! Det är oacceptabelt att skövla detta skogsområde som inte bara är uppskattad av många men även en mångfaldens hemvist för många arter och djur. Enligt en enkät där man frågat boende i närheten så var detta område ansett det viktigaste naturområdet för invånarna, och nu planerar Telge bostäder rämna det med marken för att bygg

Skapad: 2020-12-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 200 199
Förra månaden 174 173

Vi vill ha kvar Årsta Öppna Förskola

Årsta Öppna Förskola (ÅÖF) befinner sig i vättersparken är enskede-årsta-vantör stadsdels mest besökta öppna förskola. Många av oss föräldrar har gått eller går regelbundet för att ge våra barn och oss som föräldrar en lokalförankrad social yta. Verksamheten har generösa öppettider och många olika aktiviteter. Särskilt nu under COVID-19 pandemin har den spelat en viktig roll för familjer där en jobbar hemma och den andra är föräldraledig. Som det bekräftades i Mitt i (se länk nedan) så överväger

Skapad: 2020-11-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 759 758
Förra månaden 172 172

Skriv på för ett nej till mer vindkraft i Ragunda kommun!

Det räcker med vindkraft i Ragunda kommun! Härmed skriver jag på för ett nej till mer vindkraft-utbyggnad i Ragunda kommun! I början på nästa år 2021 har Ragunda kommun 54 vindkraftverk byggda och ännu fler är på gång. Vi tycker att det räcker med denna naturförstörelse nu! Ragunda kommun är redan en av de kommuner som producerar mest el i landet med sina 10 vattenkraftverk. År 2018 producerade Ragunda kommun 5308999 MWH el från vattenkraft + okänt antal MWH vindkraft då detta är sekretess. Vi k

Skapad: 2020-12-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 168 168
Förra månaden 167 167

Folkets vilja ska styra de folkvalda

En anmärkningsvärd senfärdighet och ett bristande ledarskap gör att vårt Sverige förfaller. Vi kräver: * Avsätt nuvarande regering som återkommande och på många plan sviker alla de som betalar skatt och gör rätt för sig * Återinför tjänstemannaansvar  * Inför folkomröstning i frågor som berör  och påverkar landets skattebetalare  * Se över pensionssystemet. Alla skattebetalare måste få en pension som det går att leva gott på. Vi har redan idag flera hundra tusen fattigpensionärer. Den gruppen bl

Skapad: 2020-12-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 167 161
Förra månaden 163 157

Sätt in flera Ambulanser till Ambulansjukvården i Alingsås

År 2019 togs beslutet att spara in på ambulanssjukvården i Alingsås. Det innebär att vi patienter som tillhör Alingsås lasaretts upptagningsområde får samsas om de få ambulanser som finns med personer som är sjuka i covid-19. Besparingarna handlar om att man har två ambulanser dygnet runt men dagbilen går endast måndag till fredag, ej röda dagar och inte under juni till augusti. Besparingar har gjorts genom att man inte har dagbilen i drift om någon personal är ledig. Man ersätter inte heller pe

Skapad: 2020-12-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 164 164
Förra månaden 161 161

Rädda båttrafiken till HUVUDSKÄR 2021 !

När Waxholmsbolagets turtabell för våren 2021 publiceras kommer HUVUDSKÄR inte längre att trafikeras. HUVUDSKÄR, som är en pärla i det yttre havsbandet i Stockholms skärgård, kommer inte längre att kunna nås med allmänna kommunikationer. Skärgårdsstiftelsen erbjuder boende på ön i olika former för nästan 40 personer per dygn. Under helgerna har även besökande kunnat ta sig ut för att njuta av friden och stillheten i det yttre havsbandet. Under pandemin året 2020 har beläggningen på boendena vari

Skapad: 2020-12-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 238 231
Förra månaden 155 153

Rädda Al-Salam förenings lokal!

Till SDF Angered Al-Salam förenings lokal har funnits på Bondegärdet 8 sedan 1994, det vill säga 27 år. Under den tiden har föreningens lokal varit, och är fortfarande, en viktig mötesplats för många människor och föreningar i Angered och i Göteborg. Föreningen är väldig viktig för palestinier i Sverige eftersom den gör en viktig kontaktlänk mellan palestinier som individer och mellan palestinier och de olika palestinska föreningarna i Sverige. Föreningen är mån om att stärka den palestinska ide

Skapad: 2020-12-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 165 164
Förra månaden 153 152

Upprop mot chockhöjda tomträtter i Malmö

Köp din tomt nu eller betala i snitt 33 procent mer efter nyår. Denna situation har plötsligt Malmöborna i 2177 småhus med tomträtt hamnat i. I mitten av september kom besked om de nya taxeringsvärdena för småhus och i Malmö kommun höjs marktaxeringsvärdet med i snitt 33 procent från den 1 januari 2021. Detta marktaxeringsvärde ligger till grund både för friköpspriset och för markhyran, den så kallade avgälden. Nivån på höjningen går inte att förutse men den styr boendekostnaden – enligt ett urå

Skapad: 2020-11-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 152 151
Förra månaden 152 151

Resurskravet bort från den kommande funktionshinderlagen

I förslaget till ny lag om funktionshinderservice är resurskravet   till sin anda diskriminernade och begränsar jämställdheten. Genom att grunda sej på  nämnda paragraf har många kommuner gjort tvivelaktiga sparbeslut när de valt att enbart FÖRMÅGAN ATT TALA  fyller kraven på paragrafen om resurskrav. Trots att en person fyller kravet på resurs har man använt den funktionshindrades oförmågan att kunna skriva som ett hinder för att få personlig assistans. I många kommuner har personer med autism

Skapad: 2019-05-18

Period Alla länder Finland
Hela tiden 4497 4460
Förra månaden 149 148

Vet regeringen bäst?

Det är dags att sätta sig emot hur regeringen begränsar våra liv. Vi skall föreställa fria individer med rätt att besluta om våra egna liv men regeringen går in mer och mer och styr oss. Jag förstår att det är en svår situation världen över men borde vi inte kunna få använda vårat eget sunda förnuft och göra egna val? Det är väldigt många just nu som drabbas hårt av regeringens beslut och vi är på väg in i en svår tid med många konkurser och arbetslösa. Restauranger, butiker, nöjesparker, kultur

Skapad: 2020-11-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 149 147
Förra månaden 148 146