Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Cykelled för Fårö

Att cykla på Fårö är en härlig upplevelse för många. Och har så alltid varit. Men med ökad trafik från och till färjeläget är risken stor för att allvarliga olyckor kan inträffa. Vi vädjar härmed till Trafikverket och Region Gotland att påskynda planerna och arbetet med att säkra cyklisters och gåendes trygghet även på Fårö. Skriv under och stöd Fårö i arbetet med att få en cykelled för ökad trafiksäkerhet. Föreningen Fårö Framtid

Skapad: 2021-06-13 Statistik

Vi protesterar mot Svenska Ridsportsförbundets avstängning av en domare.

Vi protesterar mot det hårda straffet mot dressyrdomaren My Jeppson Lindkvist, och mot det sätt som hon blev avstängd på. My har fått 18 månaders avstängning för anonyma diskussioner på nätet om sexuella övergrepp, och hon får straffet utan möjlighet att överklaga. Bestraffningsärenden ska egentligen hanteras av Disciplinnämnden enligt 14 kapitlet i RfF.s stadgar. Av okänd och icke förklarad anledning har SvRf istället lagt det på Juridiska Utskottet, vars beslut inte kan överklagas. Straffet S

Skapad: 2021-08-26 Statistik

INGEN GÅGATA PÅ TRÄDGÅRDSGATAN I STRÄNGNÄS!

"Vill vi ha en levande centrumkärna eller en stilla stad med ödegata?" Detta var frågan vi ställde till kommunen när vi skickade in vår insändare om att stoppa planeringen av en gågata på Trädgårdsgatan. Vi startade vårt företag för att fylla den efterfrågan som fanns hos Strängnäsborna efter att så många företag fått gå i graven, och med detta beslut är vi på tur. Vi företagare i Strängnäs känner redan sviterna av konkurrensen från Solberga samt av den rådande pandemin, att begränsa oss ytterli

Skapad: 2021-09-15 Statistik

En motionscentral vid Kåsjön tack

Kåsjön är redan idag ett av Partille absolut bästa ställen men har en enorm utvecklingspotential. Bygg en motionscentral likt den i Skatås som är öppen året runt för att öka möjligheterna till en bättre folkhälsa ytterligare med: - En bastu för alla vinterbadare. - En servering. - Uthyrning av exempelvis kanot/kajak/SUP samt skridskor, längdskidor och mountainbike. - Omklädningsrum. - Ett gym. Skriv under och visa att vi är många i kommunen som vill se detta lyft. Se mer på: http://lararhalsocoa

Skapad: 2021-09-18 Statistik

Stoppa övertaget av C-huset

Engelska skolan ska etablera sig på Campus Gräsvik. De ska därför ta över lokalerna i östra flygeln, även känd som C-huset. Detta leder till ännu mer lokalbrist för BTH och dess studenter. BTH har i nuläget stor lokalbrist, och detta kommer göra läget ännu mer ansträngt för BTHs studenter och lärare. Vi vill därför stoppa att Engelska skolan tar över de lokaler som BTH i dagsläget använder på campus Gräsvik. Länkar: https://www.blt.se/karlskrona/klart-med-lokal-till-engelska-skolan-6c202905/ htt

Skapad: 2021-09-08 Statistik

Stoppa punktskatten på snustobak

Vi som anser att punktskatten på 1 971 kronor per kilo snustobak för hemmagjort snus är vansinne och att den max borde beskattas som traditionellt köpsnus.

Skapad: 2021-09-14 Statistik

Rädda Roxanna ❤️Se till att hon får komma hem.

Vi vill slutligen göra ett sista desperata ryck att.Rädda en 10 årig flicka med funktionshinder.från Maktmissbruk i Gävle. Hon har bott 9 år med sin underbara mamma och älskade lillebror. Hon har haft kortidshem som stöd.Helt plötsligt Tog Soc henne ifrån Tryggheten satte henne på ett HVB hem 30 mil bort.Där hon blev skadad fler gånger på några mån.Hon gjort hemma på 9 år.Även hemmet fått anmälan för misshandel mot ett annat barn.Vi kämpade och fick tillslut bort henne därifrån.Hemmet stängdes p

Skapad: 2021-07-30 Statistik

Stoppa avvecklingen av Vikingaskolans högstadium

Vi vill stoppa den planerade nedläggningen av Vikingaskolans högstadium. Vi anser att Vikingaskolans högstadium behöver få vara kvar eftersom skolan har en mycket väl fungerande verksamhet som vi värnar om. Skolan har en väl fungerande integration som bland annat bygger på att äldre elever har kontakt med yngre elever. Kontinuiteten från förskoleklass till högstadiet är viktig för detta arbete. Hälften av eleverna på Vikingaskolan har annat modersmål än svenska.  Vi anser att en upp till åttapa

Skapad: 2021-08-25 Statistik

Sjukvårdsuppropet

Vi hör vårdpersonalens allvarliga berättelser om hur patientsäkerheten i Stockholm brister. Vi står bakom deras krav och vi delar deras oro. Ansvariga politiker i regionen har under lång tid prioriterat bort satsningar på sjukvårdens grundpelare: vårdcentralerna och akutsjukhusen. Det har lett till att god kontinuitet på vårdcentralerna och möjlighet att få en vårdplats på ett sjukhus vid akut sjukdom är långt ifrån en självklarhet. Felprioriteringarna gör att en vård för de friska gynnas. En sj

Skapad: 2020-02-12 Statistik

Bevara Rörby Gård på Lovö

Rädda Rörby gård på Lovö Rörby gård, smultronstället på Lovö vid Drottningholm, är beläget mitt i en unik kulturhistorisk miljö med anor från 1500-talet och har under det senaste halvseklet fungerat som en samlingsplats för Lovöbor, naturreservatbesökare, skolbarn, turister och andra som vill njuta av en genuin bondemiljö och ta del av evenemang såsom traditionellt midsommarfirande, marknader med lokala matproducenter och hantverkare, äta gott på Lovö Magasin, lyssna på konserter eller delta i

Skapad: 2021-07-21 Statistik