Nej till bebyggelsen "Bjärreds Vångar"

Bjäreds_vångar1.png

I kommunens översiktsplan vill man ta bort den öppna åkermarken som ger landskapet en karaktär och istället bebygga området mellan Borgeby och Bjärred. Den nya "stadsdelen" planeras bebyggas med 900 bostäder med framförallt flerbostadshus (3-4 våningsplan). En sådan här enorm bebyggelse förändrar både landskapet och kommunens bykänsla. Senast den 1 oktober behöver vi din underskrift om du vill visa ditt missnöje gentemot kommunens planer.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Johanna Forsman lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...