Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

SÄNKT moms på frukt och grönt

I dagens samhälle så är det just nu betydligt billigare att köpa halv och helfabrikat än att köpa råvaror så som kött, frukt och grönt för att laga näringsrik mat till dig själv och din familj.  Mitt förslag är att slopa (alternativt minska) moms på frukt och grönt, och istället öka moms på ohälsosamma alternativ så som godis, chips, och andra produkter som inte är näringsrika.  tycker du som jag, skriv under så att vi kan skicka detta förslaget vidare till riksdagen! för att hjälpa alla att gör

Skapad: 2022-03-31 Statistik

Klimatet måste få mer utrymme! - synpunkter på F.Ö.P. Funäsdalen/Ljusnedal

Fördjupad översiktsplan Funäsdalen/Ljusnedal   - synpunkter från några personer engagerade i Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen.   Några personer engagerade i Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen (en Facebookgrupp med 1142 medlemmar) har gått igenom den fördjupade översiktsplanen Funäsdalen/Ljusnedal i detalj och önskar lämna synpunkter samt komma med idéer om tillägg och justeringar. Vi utgår från Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling, som vår regering har beslutat att stå bakom. Enl

Skapad: 2022-04-21 Statistik

Föroreningarna i Mariebo Jönköping

Med min underskrift så stödjer jag de boendes i Mariebo önskan att få sina fastigheter inlösta till marknadmässigt pris av Jönköpings kommun. Först då skapas förutsättningar för en snabb och hållbar sanering av miljögifterna i området.  Situationen idag för de boende innebär hälsorisker och en osäkerhet som skapar orimlig stress. En sanering skulle gagna både vuxna och barns hälsa, övriga boende i bostadsområdet, kommande generationer samt Jönköpings kommun. Tisdagen den 27 oktober 2020 överlämn

Skapad: 2020-09-24 Statistik

Gör Garphytteklint till ett naturreservat

Namninsamling angående Garphytteklint Garphytteklint är ett av Örebro läns mest värdefulla naturområden utanför skyddade områden och ett viktigt rekreationsområde för oss i Garphyttan. Avverkning har gjorts för bygge av en skogsbilväg i området. Vi ser en uppenbar risk att detta leder till ytterligare avverkning. Länsstyrelsen har inventerat området och funnit mycket höga naturvärden bland annat en mängd rödlistade arter. Vi stöder Länsstyrelsens önskan att bilda naturreservat i Garphytteklint o

Skapad: 2022-03-23 Statistik

Lockande kunskap

Vi är många med naturligt lockigt hår här i Sverige som någongång fått erfara bristen på lock-kunskap hos frisören. Och varför har så många lockiga dessa jobbiga erfarenheter från frisörbesök? Kan inte frisörer i allmänhet klippa lockigt hår? Får de inte lära sig detta i skolan? Svaret är NEJ....!! Skolverket antyder att det inte behövs...!!!!  Uppskattningsvis så har 25% av Sveriges befolkning allt ifrån självfall till kraftiga lockar, som saknar någon att vända sig till.  Varför får frisörelev

Skapad: 2016-11-03 Statistik

Inför läroplikt nu!

Dagens skola är långt ifrån någon dröm och det är inte bara kvalitén på undervisningen som brister – utan även tryggheten. Lärandet är eftersatt och vi ser allt oftare återkommande rapporteringar om elever som blir utsatta för våld. Av skollagen framgår att utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Vi kan dock konstatera att det idag är långt ifrån verkligheten. Var femte elev i årskurs nio känner sig inte trygg och var tredje e

Skapad: 2022-01-25 Statistik

Förslag - Läkemedelsbehörighet för Djurvårdare

OBS! Detta är en förkortad version av förslaget. Om du önskar läsa förslaget i sin helhet kontakta Katarina Kjeller (Lidköpings Djurklinik) eller Angelica Cederin (Motala Djurklinik) Även synpunkter/kommentarer och dylikt tas tacksamt emot.   2022-03-08                                       F Ö R S L A G     Läkemedelsbehörighet för djurvårdare Jordbruksverkets föreskrifter efter 31 dec 2023  för djurvårdares läkemedelshantering inom smådjurssjukvård, motsvarande nuvarande SJVFS 2020:21 kap 5 m

Skapad: 2022-03-09 Statistik

Hjälp vårt svårt sjuka barn Mo från utvisning !!

Sjuårige Mo lider av immunbrist. Nu ska den benmärgstransplanterade pojken utvisas till Kina. År 2014 lämnade Mos mamma Jiawei sin kinesiska hemby för att resa till Sverige med arbetstillstånd. Vid upptäckten av sin graviditet några veckor senare blev Jiawei avskedad från jobbet samt bostadslös. Med hjälp av socialtjänsten fick hon bo på ett jourhem. Lille Mo föddes två månader för tidigt, i november 2014. Läkarna konstaterade snart att han inte var frisk.Mo led av svår immunbrist. Läkarna fatta

Skapad: 2022-01-05 Statistik

En liten flicka som kallas lilla Smulan

Namninsamlingen är avslutad! Tack till alla som höjt sin röst för lilla Smulan och hennes rättigheter samt vikten av att se till anknytning när socialtjänsten och nämnden beslutar i ärenden som rör barnets bästa.  Den 28 mars tog socialnämnden beslut om ett akut flyttförbud. 

Skapad: 2022-03-07 Statistik

Nej till att bränna upp koranen

Har kommit till kännedom att den kända hetsaren Dan Park och hans högerextremist till vän, den danska Rasmus Paludan, ansökt och väntar på ett godkännande för att bränna upp koranen den 28 augusti i år. De vill göra detta på Rosengård i Malmö, efter fredagsbönen framför moskén.  Detta är provokation på högsta nivå och går emot religionsfriheten som vi har här i Sverige. Yttrandefrihet javisst, men det har sina lagar och paragrafer, detta går emot.  Vi vill med denna insamling försöka stoppa det

Skapad: 2020-08-19 Statistik