Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Rädda Ringhals 1- stoppa ökade elpriser och CO2 utsläpp

Statligt ägda Vattenfall har fattat beslut om tidigarelagd nedläggning av kärnreaktor Ringhals 1 (R1) på grund av ”affärsmässiga” skäl. Det kan uppenbarligen inte vara den riktiga orsaken eftersom: 1) R1 är en pengamaskin som genererar mer än 1 miljard kronor i nettovinst per år till skattebetalarna. 2) Dessutom visar Vattenfalls egna dokument att R1 har en mycket hög säkerhetsnivå och kan leverera el till 2036 och längre med enbart låga investeringar. 3) R1 producerar utsläppsfri el till en ext

Skapad: 2020-09-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 256 251
Förra månaden 249 244

Bevara Luossavaraskolan som F-6 skola

Namninsamling för Luossavaaraskolan F-6 Genom min underskrift i denna namninsamling stödjer jag att bevara Luossavaaraskolan som en F-6 skola och därmed ge alla elever en trygg skolgång under låg och mellanstadiet. Vårt krav är att bevara Luossavaaraskolan som F-6 skola, vilket i praktiken innebär att vi kräver att beslutet om ändrad skolstruktur i Kiruna rivs upp och stoppas i sin helhet. Detta innebär att vi genom denna namninsamling även stödjer intressenter på flera andra skolor i Kiruna, vi

Skapad: 2020-09-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 253 250
Förra månaden 246 243

Låt Milot Morina stanna

Låt milot stanna i Sverige. Han blir tillbaka skickad till Kosovo den 3/9. Han har eget företag och jobbat som frisör i 5år. Bott i Sverige i 6 år och ska inte få stanna kvar . Han sköter sig och finns ingen mer genuin och kärleksfull, omtänksam människa än milot. Han har rätt att stanna kvar! Snälla ni hjälp till och skriv under och låt han stanna! Kämpar för rättvisa! 

Skapad: 2020-08-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1254 1227
Förra månaden 244 240

Rädda Vänge skola

Region Gotland har efter utredning kommit med förslag att Vänge skola ska läggas ner. Vi behöver nu framföra våra åsikter, och vill att ni som vill ha kvar vår fina skola i vänge skriver under denna namninsamling. 

Skapad: 2020-09-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 276 276
Förra månaden 238 238

Social mötesplats, ”Pump Track” till Hallstahammar.

Hallstahammar börjar sakta men säkert att bli ett litet cykelmecka i Sverige. Tillsammans med vår fina butik Stenströms Cykel, kämparna på Hallstahammars MTB och alla vi som älskar att cykla, så har Hallstahammar börjat göra avtryck på cykelkartan. Men vi saknar något unikt och genuint, så varför inte anlägga en Pump Track!? Med en strategiskt smart placering, centralt, mellan skantzöbadet, förskolor, och tågstation. Så blir detta ett fantastiskt komplement åt vår fina camping och något som komm

Skapad: 2020-09-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 234 234
Förra månaden 230 230

Vi vill ha kvar Biskop Eva i Härnösands stift

  Stiftstyrelsen i Härnösands stift vill byta ut biskop Eva vilket vi motsätter oss. Här finns möjlighet för alla som vill att skriva på till stöd för vår biskop Eva som stiftsstyrelsen nu vill avsätta. Till saken hör att de går utanför sina befogenheter, de kan inte avsätta en vald biskop som är stiftets andliga ledare. I Svenska kyrkan har vi det som kallas dubbla ansvarslinjen- dels vigningstjänsten med biskopen, präster och diakoner och sedan förtroendevalda som representerar alla församlin

Skapad: 2020-09-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 540 534
Förra månaden 223 221

Bevara Frölunda Indian loggan

Skriv under om du vill bevara Frölunda Indians indian loggan. Tillsammans för att bevara Indianen 💖

Skapad: 2020-09-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 221 215
Förra månaden 218 212

Ett tryggare Fisksätra!

Vi är oerhört trötta och oroliga över allt som har hänt i Fisksätra på sistone. Nu måste vi agera och vara enade för en förbättring och lösning. Vi ska ta tillbaka vårt trygga Fisksätra innan det är försent! Vi är några från Fisksätra som tänkte börja med namninsamling för att gå vidare med detta. Vi kommer att gå till kommunen och Stena Fastigheter med listan. Det vi bland annat kommer kräva är att vi vill ha säkerhet, fältare som jobbar regelbundet i området, mer poliser som patrullerar och at

Skapad: 2020-08-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 219 214
Förra månaden 213 208

NEJ till svensk vapenexport till Colombia

I år har minst 150 sociala ledare och människorättsförsvarare, över 200 före detta FARC-medlemmar (som lagt ner sina vapen) samt hundratals civila fallit offer för beväpnade konflikter i Colombia.* Särskilt drabbade är miljöaktivister, bondeledare, ledare för kvinnoorganisationer och urfolk.  Det utrikespolitiska läget gentemot grannlandet Venezuela eskalerar och länderna är inbegripna i en militär kapprustning.  Den colombianska regeringen har minskat resurserna till verkställande av Fredsavtal

Skapad: 2020-08-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 314 307
Förra månaden 211 205

Kräv regeringens avgång.

Namninsamlingen fortsätter! Skriv under och dela den till hela Sverige!  Denna namninsamling kommer användas som ett underlag, för att visa hur många i Sverige som tycker att det räcker nu med oansvarig politik, riktad mot vår regering. Ett underlag för att visa hur många vi är som inte står ut med mer rädsla, oro och ilska över hur vårt land utvecklats. Ett underlag för att visa hur många vi är sammanlagt som kräver att regeringen avgår och lämnar plats till bättre lämpade. Denna namninsamling

Skapad: 2019-09-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 21228 20717
Förra månaden 209 206Facebook