Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Bygg ingen ny skola på hackel i Rimforsa.

Rimforsa behöver en upprustad skola med nya lokaler. Från början diskuterades hur man skulle kunna bygga om och bygga till den befintliga skolan. Sedan dök det plötsligt upp ett förslag att skolan ska flyttas till Hackelområdet.  Frågan tycks på förhand avgjord utan att den diskuterats på något medborgarmöte och utan att invånarna i Rimforsa fått möjlighet att yttra sig i frågan. Invånare har tyckt att skolan ska ligga ”mitt i byn” och alltså vara kvar på sin nuvarande plats. De som förordar Hac

Skapad: 2020-12-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 270 270
Förra månaden 197 197

För en förskola/skola fri från mikrovågsstrålning/trådlös teknik!

SKRIV PÅ FÖR VÅRA BARNS HÄLSA! Europarådet för mänskliga rättigheter sade så här i resolution 1815 redan 2011: 8.3. angående skydd av barn:   8.3.1. Att inom departement och ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor;  8.3.2. för barn i allmänhet och speciellt i s

Skapad: 2019-11-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1352 1328
Förra månaden 197 194

STOPPA PRISHÖJNINGEN AV SL-KORTET

Vi i Ung Vänster Stockholm är trötta på att SL-kortet är så dyrt. Alla medborgare i Stockholm har rätt att röra sig fritt i sin egen stad, utan att betala skyhöga priser för biljetter. Priset på SL-kortet höjs i en rasande takt, och vanliga människor har inte längre råd.   Vi vill se en avgiftsti kollektivtrafik, finansierad av skattemedel. Ett steg i rätt riktning är att inte höja biljettpriserna varje år. Vi vill därför visa SL och landstingets politiker att vi inte bara tänker stå och se på.

Skapad: 2020-10-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1509 1501
Förra månaden 196 195

Saltupproret

 För trafiksäkra vägar utan salt

Skapad: 2020-12-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 212 210
Förra månaden 193 191

RÄDDA PANNCENTRALEN

Panncentralen har funnits sedan 2016, alltså under drygt fyra år. På den relativt korta tid har det blivit en mötesplats som kommit att betyda väldigt mycket för många människor. Verksamheten här är förstås viktig både för de som bor i Kungsmarken, men också för andra som ofta besöker Panncentralen för olika aktiviteter, eller bara för att ta en fika i caféet med vänner. Det kan vi ge flera exempel på. Här möts människor från flera nationaliteter och från hela Karlskrona, både unga och gamla, mä

Skapad: 2020-12-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 236 235
Förra månaden 191 190

STOPPA JOAKIM LAMOTTE och Normaliseringen av VIT MAKT i samhället.

VI HAR FÅTT NOG av Joakim Lamottes FÖRARGELSEVÄCKANDE inlägg på Facebook. Han köpte in sig hos svenska folket genom att stå upp för kvinnors rättigheter men nu visar sig den verkliga sidan! Inom Joakim finns ett vinstintresse och därmed kan han ej kallas för "oberoende journalist" längre!! Han bidrar till mer segregation i samhället och att hatet flödar helt okontrollerat på sociala medier, främst av okunniga människor som bildat sig en egen uppfattning efter det de själva läst på internet. Joak

Skapad: 2019-12-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1211 1165
Förra månaden 189 187

Smuggelhundar - Hjälp oss att få politikerna att agera !

Vi jobbar stenhårt med frågan och kommer att driva detta så långt vi bara kan! Vill du hjälpa vår grupp att bli större? Vill du förmedla kunskap till allmänheten? Vill du pressa myndigheterna att agera? Vill du att politikerna ska göra denna frågan till en prioritet med mer resurser & hårdare straff? Ju FLER vi blir desto STÖRRE påverkan har vi! Vilk du tipsa om misstänkta smugglare, ring 90114 eller använd länken:http://www.tullverket.se/sv/omoss/kontaktaoss/skickaepostmedtipsomsmuggling.4.

Skapad: 2020-12-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 187 186
Förra månaden 187 186

Snälla, låt mig och alla andra veganer få ordentlig mat i skolan!

Jag heter Milou Ohánovits, jag är 14 år och går på en skola i Kungälvs kommun. Jag har valt en vegansk livsstil av etiska orsaker, och det är både enkelt och gott i dagens samhälle där det finns så många substitut för animaliska produkter! Jag är en aktiv person, tränar handboll hårt, under säsongen 5 gånger i veckan, och jag är långtifrån undernärd. Ändå får jag inte mat på min skola.  Jag har frågat skolköket många gånger om varför, men det har inget hållbart argument. Husmor säger att det är

Skapad: 2015-05-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1428 1404
Förra månaden 186 184

Skriv på för ett nationellt rektorslönelyft - #ansvarsavståndnu

Nu startar Sveriges Skolledarförbund en nationell namninsamling för ett rektorslönelyft! Namninsamlingen utgör en viktig del i förbundets kampanj #ansvarsavståndnu som syftar till att Sveriges viktigaste chefer – skolledarna -ska ha en lön som matchar det stora ansvar som de har i sitt uppdrag. Regeringen påbörjade för några år sedan en statlig satsning på skola men har hittills endast genomfört ett lärarlönelyft. Det betyder att det s.k ansvarsavståndet* dvs löneskillnaden mellan rektor och bäs

Skapad: 2020-10-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1148 1145
Förra månaden 180 180

Bevara Mörtvägens paviljonger

Vi motsätter oss Hammarö kommuns förslag om att flytta verksamheten i Mörtvägens paviljonger till Annebergs förskola. Bildningsnämnden har lagt fram som förslag att de två förskoleavdelningarna i Mörtvägens paviljonger ska flyttas så snart som Annebergs förskola står klar under första halvåret 2021. Detta förslag lades fram utan att informera varken personal eller berörda vårdnadshavare. Förslaget nådde vårdnadshavarna genom en artikel i NWT 13/10-2020.Förslaget innebär även att Mörtvägens pavi

Skapad: 2020-10-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 177 176
Förra månaden 177 176