Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Behåll 30 km / h på Folkparksvägen!

Vi instämmer i vad politikerna i Älvsjö stadsdelsnämnd i full enighet anförde i sitt remissvar till förslaget till ”Översyn av hastighetsgränser i Södermalm, Älvsjö, Norrmalm och Östermalm - remiss från trafikkontoret,T2016-01750 Dnr 1.5.3.313-2016”: "Förändringar i hastighetsgränser kan inte ske utan noga överväganden och med stor kännedom om de lokala trafikmönstren och de boendes önskemål. Att det alltid ska vara högst 30 km/tim på vägar och gator som passerar skolor anser vi vara självklart.

Skapad: 2021-01-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 185 185
Förra månaden 185 185

Töm spegeldammen i Observatorielunden 2021!

  Nu försöker vi(Igen) att tömma spegeldammen i Observatorielunden för att göra rum för annan aktivitet! Detta pga Corona och att försöka undvika trängsel i skateparker så gott det går! Detta ska skickas in till kommun/stadsdelsförvaltning och alla falanger som har något att säga om det ska bli vatten eller inte! Nedan följer en del av den text som kommer skickas in, om du känner att "JA detta kan jag stå för" så skriv under och dela vidare så kanske det blir verklighet i år(och kanske nästa)!

Skapad: 2021-03-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 542 527
Förra månaden 182 180

Stoppa NCC:s planer för utökad verksamhet vid skärlunda

NCC Ballast planerar utöka sin verksamhet. Denna utökning kommer bland annat medföra en ökning av trafik till och från deras område med mellan 20-70%. Arbete från kl 06-22. En sådan utökning kommer leda till sämre luftkvalité och en hårdare belastning på vägen, samt än mer påfrestningar på våra bilars lack. Detta är endast ett fåtal av de negativa konsekvenser som detta kommer leda till.  

Skapad: 2021-01-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 178 178
Förra månaden 178 178

Rädda Lillrutenstugan

Länsstyrelsen vill riva Lillrutenstugan av följande orsaker: i Skötselplanen från 2009 föreslås att den ska rivas (OBS förslag INTE beslut), stugan håller inte tillräckligt hög standard (vems standard och vilken standard?), man vill minska underhållet av stugor i nationalparken och man vill skydda djur- och fågellivet i den västra delen av parken mot ett allt för stort besökstryck (varför har man då byggt ett vindskydd som ska ersätta stugan?).  Lillrutenstugan är en jaktstuga byggd 1947. Den är

Skapad: 2021-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 180 177
Förra månaden 177 174

Bevara Mörtvägens paviljonger

Vi motsätter oss Hammarö kommuns förslag om att flytta verksamheten i Mörtvägens paviljonger till Annebergs förskola. Bildningsnämnden har lagt fram som förslag att de två förskoleavdelningarna i Mörtvägens paviljonger ska flyttas så snart som Annebergs förskola står klar under första halvåret 2021. Detta förslag lades fram utan att informera varken personal eller berörda vårdnadshavare. Förslaget nådde vårdnadshavarna genom en artikel i NWT 13/10-2020.Förslaget innebär även att Mörtvägens pavi

Skapad: 2020-10-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 177 176
Förra månaden 177 176

Bevara motionsspåret Ryggkurvan

Ryggkurvan ska bevaras i sin nuvarande sträckning. Området ska i sin helhet ingå i naturreservatet för Norra Berget. Det får inte reduceras genom bebyggelse och anläggningar. 

Skapad: 2021-03-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 209 209
Förra månaden 174 174

Fakturakriget under corona – frisörerna rasar

Som alla känner till har året som gått varit tufft för många bransher. På grund av Corona pandemin har det inneburit vikande kundunderlag som lett till en mycket ansträngd ekonomi och osäkerhet för framtiden för många.. Frisörbranschen är en av de branscher som drabbats hårt. Det har tagits fram krispaket centralt med syfte att hjälpa utsatta företag och branscher, men det har visat sig vara svårt för enskilda firmor att få del av detta. Då många frisörer driver sin verksamhet just som enskild f

Skapad: 2021-02-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 778 775
Förra månaden 174 171

Roslax-Torsholma-rutten

Vi undertecknade önskar att NTM-centralen tar i beaktande behovet av rutten Roslax-Torsholma. Det är många som åker på jobb till Åland den vägen och en del ungdomar från Houtskär studerar i Mariehamn. Det finns många giftermål över gränsen så det finns familjemedlemmar på båda sidor, många har flyttat till Åland efter studietiden där eller för att få jobba på svenska och har familj, släkt och fastigheter i Houtskär. Trafik över Skiftet har fortsatt sedan 1960-talet och får inte ta slut nu. Namni

Skapad: 2021-03-17

Period Alla länder Finland
Hela tiden 170 103
Förra månaden 170 103

Utlys klimatnödläge i Härryda kommun!

Härryda kommun bör agera i enlighet med den ambitiösa anda de utger sig för att ha och utlysa klimatnödläge!  Hotet från klimatkrisen blir större och större för var dag som går. Utsläppen av växthusgaser går inte neråt och vi är i dagens utsläppstakt på väg mot en planet som 2100 är 3°C varmare än förindustriella nivåer (1850-1900). Det är dags för Härryda kommun att ta sitt ansvar för att motverka nuvarande utveckling och minimera de förödande effekter som följer. För att kunna behandla en kris

Skapad: 2021-03-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 167 166
Förra månaden 164 163

Ta inte bort subventionerade tyngdtäcken i Region Kronoberg!

Region Kronoberg har tidigare subventionerat och skrivit ut tyngdtäcken till barn och vuxna som har behov av det i vardagen. Nu ska man sluta med det, efter en rekommendation från Medicintekniska produktrådet (MTP). Vi är många föräldrar, anhöriga och intresseorganisationer samt arbetsterapeuter som kritiserar beslutet och behöver hjälp att göra våra röster hörda. Att hellre se att dessa individer ska medicinera än att ta hjälp av ex. detta hjälpmedel är förkastligt och kommer ge andra ekonomisk

Skapad: 2021-03-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 164 163
Förra månaden 162 161