Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Skriv under för att buss 751X ska gå även vardagskvällar och helger!

Till Mölndala AB och Mölndals stad: Vi begär att ersättningsbussen 751X följer den indragna 751:ans tidtabell till fullo alla dagar i veckan.Det är ca  2000 av- och påstigningar i veckan på Svanegatan och Fjällgatans hållplatser i normala fall. Vi accepterar inte att tidigare möjliga på/av-stigningar lörd-söndag har ställts in till 100% och nära 15% vardagar kvällar och morgnar.    

Skapad: 2022-09-13 Statistik

Nya lagändring 1 Juli 2022 Gällande Lilla Hjärtat Esmeralda

Barnen och Föräldranas röst skall  bli hörd Grupp på Facebbok.  Jag Pernilla G. Vi två starta denna andra namnsamling lista, för nu är vi trött less på bli svartmålade som olämplinga bilogsiska föräldrar bara för man har  lidrigt nedsatt funktionshinder. Sen också dom andra drabbade föräldrar som blivet av med sina älskade  barn och ungdomar i  hela Sverige, av t.ex vårdnatvister , någon föräldre gått bort, eller barnen har ett nedsatt funtionshinder osv.  För till sommaren den 1 Juli 2022, komm

Skapad: 2022-05-06 Statistik

Våldtäktsmän ska inte belönas, jag vill att regeringen tillsätter en ny JK!

Ny utredning visar att justitiekanslern (JK) gjorde allvarliga juridiska fel i ersättningen till våldtäktsmannen - Sverige kan inte ha en JK som belönar våldtäktsmän, regeringen måste tillsätta en ny.    Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, har i en rättsutredning konstaterat att JK gjort juridiskt felaktiga val som mer än dubblerade ersättningen till en våldtäktsman. Sverige kan inte ha en så oskicklig och omdömeslös JK. Stöd kravet på att regeringen ska agera ansv

Skapad: 2022-01-11 Statistik

Djurens rätt att slippa Fyrverkerier

 Många hundar som lider veckan efter jul och hela nyårs veckan på grund av dessa raketer . Vi är en organisation som heter Djurägare utan gränser / Animal Protector , vi jobbar för djurens rätt att få ett bättre liv . Det rör sig om så sjukt många djur som far illa . Inte bara våra djur i hemmen , vi har djur ute i det vilda . Vi har hästar , kor ,grisar , getter med flera som också är rädda . Våra fåglar som trasslar in sig i ståltrådar från rislyktorna . Är det så här vi vill ha det i Framtide

Skapad: 2022-01-01 Statistik

LVU-lagen och Omhändertagna barn.

   LVU-lagen och Omhändertagna barn och ungdomar i Sverige . Jag  har skapat denna namninsamling lista, för att jag själv  och kollega  Paulina Kwiatkowska, är drabbad och vi, anser att hela socialsystemt är helt galet fel och borde lägga ned. För  att bygga om till mera  bättte och säkrare rättssystemet där Socialtjänsten, åklagare, domare polis och andra mydigheter som styr detta gällande våra barn och ungdomar i Sverige.  Måste ställas till svar, och genom pysisk utredningar,  och kontroll i

Skapad: 2019-09-13 Statistik

Avskaffa sommartid – Normaltid alltid!

  Är du emot tidsomställningar två gånger per år och förespråkar normaltid ("vintertid") hela året? I så fall ber vid dig att skriva på denna petition om att normaltid skall gälla hela året! (På vår sida och grupp på Facebook kan du läsa mera om vad vi vill och står för.) Sprid länken så att vi blir flera!   Vi finns på Facebook: 1. Gilla och följ vår sida på Facebook: NormalTidAllTid!   (Bjud sedan in dina vänner att också gilla sidan!) 2. Gå med i gruppen på Faceook, för att engagera dig mera:

Skapad: 2016-03-28 Statistik

UTVISNING!

Vi önskar att ni stöttar oss för den här namnskrivingen gällande en utvisning för en familj med 3 barn som har varit i Sverige i 9 år dom ska behövas tvingas åka tillbaka till sitt hemland & därmed riskerar sina liv. Allt pga att den försvararen dom blev tilldelade förstörde deras asylsökning samt missade datumen om överklagan!! Två av barn kom hit i när dom va 1 respektive 3 år & deras 3:e barn är född här i Sverige. Samtliga i familjen  är betraktade som statslösa! Ändå anser Migration

Skapad: 2022-11-24 Statistik

Säker skolväg vid Långängsskolan

Den här namninsamlingen har startats av en grupp föräldrar som vill se en bättre trafiksäkerhet för våra barn på smågatorna kring Långängsskolan. Om vi alla känner oss tryggare i miljön kring skolan kan fler promenera istället för att ta bilen vilket är bättre både för säkerheten, miljön och hälsan. Vi hoppas att du håller med och vill skriva under. Skriv gärna var du bor då detta är en mycket lokal fråga. Dela gärna med grannar! Bakgrund: Nödvändiga förbättringar av trafiksäkerheten vid Långäng

Skapad: 2022-11-06 Statistik

Emot solcellspark i Funbo

Eris Solar Project 1 AB, dotterbolag till Helios Nordic Energy AB, undersöker möjligheten att bygga en solcellspark i Funbo i Uppsala kommun, Uppsala län. Denna solcellspark på dryga 90 hektar vill de förlägga och hägna in i den natursköna och historiska Funbodalen! Genom att skriva på denna proteslista samt att skicka in ett eget yttrande och synpunkter kan du hjälpa till i arbetet mot detta vansinnesprojekt! Mejla dina synpunkter och yttrande till: samrad@heliosnordic.com  

Skapad: 2022-10-22 Statistik

JA till Sickla Idrottspark - NEJ till detaljplan bostäder Sydvästra plania

Kära Kommunfullmäktige i Nacka, Vi som skriver under här ställer INTE upp på en stadsutveckling som är skadlig för folkhälsan, förvärrar miljön och klimatet, försämrar skolmiljön och som ger barn i tättbebyggda områden sämre förutsättningar än barn i andra kommundelar. Vi accepterar inte att kostnader och problem skjuts upp till nästa generation - som då har en ännu sämre utgångspunkt, eftersom all kommunal mark då är såld. Vi kräver: - Att detaljplanen stoppas - Att Sickla Idrottspark skapas V

Skapad: 2022-10-19 Statistik

STOPPA AVVERKNINGEN PÅ ALNTORPS Ö I NORA

För Noras bästa vill vi riva upp beslutet och stoppa avverkningen på Alntorps ö. Detta för klimatet, friluftslivet och den biologiska mångfalden på ön. Låt utlåtanden från experter vara vägledande i öns fortsatta skötsel.  Ön donerads till staden redan 1926 och detta snart 100-åriga arv bör förvaltas och inte förvanskas.  Initiativtagare till denna namninsamling är Naturskyddsföreningen i Nora och Nora Biologiska Förening  Stoppa avverkningen på Alntorps Ö i Nora!

Skapad: 2022-09-12 Statistik

Elpriset i Södra Sverige

Elpriset i Södra Sverige har stadigt ökat och nu är det även tal om att stänga av elen i den södra regionen på grund av el brist.  Detta enbart i södra Sverige trots att man redan betalar högst elpris just här och har gjort i ett antal år.  Läs även gärna på mer om detta både i medier och på den Facebook sida som vi har skapat för att diskutera ämnet. Denna hittar ni nedan:   https://www.facebook.com/groups/627410141899573/?ref=share_group_link  Framför allt vill vi ha underskrifter för att åsta

Skapad: 2022-08-13 Statistik

TA TRANSVÅRDEN PÅ ALLVAR

Transvården har i många år varit bortprioriterad och stillastående - vi vill se en förändring nu. Kötider på 18-24 månader (minst) är inte hållbart. Det föder ångest och oro och göder den redan existerande frustrationen och psykiska ohälsan hos många som söker sig till Sveriges transvårdsavdelningar. Detta skapar också en snöbollseffekt av andra problem. Statistik visar att fler transpersoner söker vård, och kötiderna blir bara längre utan att resurserna anpassas till efterfrågan.Med denna namni

Skapad: 2022-07-28 Statistik

Stoppa 5 vånings bostadskomplex i Österskär

Vad vill vi förändra: Österåkers kommun har lagt fram planförslag att ett 200 meter långt bostadskomplex som är 5 våningar högt skall byggas i Radhus och villaområdet vid Tunagårds station. De planerade runt 150 lägenheterna betyder att antalet hushåll i Österskär/Tuna ökar med 10% som är koncentrerad till en väldigt liten yta.   I det samråd som hölls under 2021 så inkom 103 skriftliga yttranden och av dessa så är 100 kritiska till höjden, omfattningen av komplexet och att det är minimalt med

Skapad: 2022-06-19 Statistik

Kyrkstigens vänner

  I APRIL 2022 UTSÅG UNESCOS PLATÅBERGEN I VÄSTRA GÖTALAND  TILL EN GLOBAL GEOPARK. DE 15 PLATÅBERGEN DÄR HALLE - OCH HUNNEBERG INGÅR BLEV DÄRMED SVERIGES FÖRSTA GLOBALA GEOPARK, DETTA DÅ UNESCO ANSER ATT PLATÅBERGSLANDSKAPET ÄR VÄRLDSUNIKT.               KYRKSTIGEN I VÄSTRA TUNHEM INGÅR I DETTA VÄRLDSUNIKA LANDSKAP. LÄNSSTYRELSEN ANSVARAR FÖR ATT SKÖTA OM NATURRESERVATEN. LÄNSSSTYRELSEN HAR GETT SVEASKOG I UPPDRAG ATT TA NER HUNDRATALS ALMAR SOM DÖTT AV ALMSJUKAN DÅ DE UTGJORDE FARA FÖR VANDRAR

Skapad: 2022-06-04 Statistik

Börja sälja MARABOU JORDGUBB igen!

Vi är många som saknar Marabou Jordgubb. Tyvärr finns det i dagsläget ingen plan på att ta tillbaka den igen enligt Marabou, varken som limited edition eller på heltid. Skriv under om du vill kunna köpa den igen ute i butikerna. 🍓🍓

Skapad: 2022-05-13 Statistik

Avgå Ebba Busch!

Ebba Busch har gått för långt och med tanke på de senaste uttalandet bör de va aktuellt med konsekvenser. Vi har en partiledare som "mer eller mindre" uppmanar svensk polis att skjuta skarpt. Jag är emot all typ av våld men detta är bortom allt vett. Hon är farlig för vår demokrati och enskilda medborgare. SKRIV UNDER OM NI TYCKER ATT KD SKA TA SITT ANSVAR O VÄCKA MISSTROENDEFÖRKLARING MOT EBBA.  Nog får vara nog, hon är INTE lämplig att representera ett parti Sverige....kanske Ungern eller Ryss

Skapad: 2022-04-22 Statistik

Slopa skatten på drivmedel NU!

Drivmedelspriserna stiger och man skyller på ökat pris på råolja, hade vi inte haft världens högsta beskattning på drivmedel hade verkligheten sett annorlunda ut!  Denna namninsamling är ett försök till att få politikernas uppmärksamhet och faktiskt hjälpa oss, nu drabbar det ALLA även dom som inte kör bil. Höga drivmedelspriser höjer även priset på jord och skosgsproduktion vilket i sin tur resluterar i höga priser på transport och det i sin tur höjer pris på maten vi köper. Slopa skatten på dr

Skapad: 2022-03-08 Statistik

Tandvård måste komma in under den ordinarie sjukvården

Skriv under och dela denna samhällsvikitga tandvårdskampanj. Besök och bli medlem av vår vår facebook grupp

Skapad: 2021-12-12 Statistik

Medicin mot SMA

SMA är en neuromuskulersjukdom som det just nu finns tre stycken godkända läkemedel mot. Sverige väljer att inte erbjuda någon utav dessa till oss som är över 18 år. Detta då de anser att medicinen är för dyr och vi är för gamla. Samtidigt som merparten av de andra europeiska länderna exempelvis Portugal, Spanien, Tjecken och Kroatien erbjuder medicinen till alla. Då de valt att utgå ifrån behov istället för kostnad. Jag vill med denna namninsamling skapa en möjlighet att påverka politikernas be

Skapad: 2021-11-05 Statistik