Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa beslutet att ta bort högkostnadsskydd för hjälpmedel i Region Stockholm för hjälpmedel stoppas och det görs en konsekvensanalys.

Skriv under och kräv din rätt till att kunna leva ett självständigt liv. I morgon torsdag ska hälso- och sjukvårdsnämnden klubba "8 förslag till åtgärder föratt dämpa kostnadsutvecklingen inom hjälpmedelsområdet HSN 2020-0974". Vi kräver att beslutet att ta bort högkostnadsskydd för hjälpmedel stoppas och att det görs en konsekvensanalys innan några beslut tas i frågan.  Bland förslagen återfinns bland annat att funktionshindrade ska betala mer själva för sina hjälpmedel. Högkostnadsskyddet på

Skapad: 2020-09-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 411 410
Förra månaden 304 303

Stoppa förslag om maxdoser på kosttillskott!

Vi behöver din hjälp! Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att ”utreda och vid behov införa föreskrifter om maximidoser”. Men livsmedelsverket har istället för att utreda behovet direkt påbörjat arbetet med att ta fram gränsvärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott. Om du vill behålla rätten att kunna ta ansvar för din hälsa genom att bestämma om och när du vill ta extra näringstillskott i verksamma, adekvata och säkra doser så skriver du på denna namninsamling - annars r

Skapad: 2020-03-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 4522 4457
Förra månaden 301 298

STOPPA UTBYGGNADEN AV SKANSKAS GRUSTÄKT MELLAN JÄRNA & NYKVARN

Skanska planerar att utöka sin grustäkt vid Hummehaga längs Nykvarnsvägen mellan Järna och Nykvarn. De kommer snart att lämna in sin ansökan till Nykvarn och Södertälje kommun samt Länsstyrelsen. Boende i området har endast till den 8/10-20 på sig att komma med kommentarer. Vi som skapat denna namninsamling återkommer inom kort med datum på när beslut ska tas - så att vet hur lång tid vi har på oss att agera. Om planerna går igenom skulle detta innebära stora konsekvenser för naturen, då de vill

Skapad: 2020-09-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 652 646
Förra månaden 296 293

Stoppa nedläggningen av Nordskogens skola

Stoppa nedläggningen av Nordskogens skola! ( Obs! Glöm inte att du måste bekräfta din underskrift genom att logga in på din Mail efter! )  Det har kommit oss till känna att man sedan 2019 har planerat en nedläggning av Nordskogens skola. Nordskogen är en liten skola med ca 90 elever, F-åk3. Måste alla barn gå i stora grupper med 30-40 klasskompisar? Måste alla barn gå på en skola som rymmer upp till 450 elever?   Hur fick vi reda på detta då? En dag kom våra barn hem från skolan och sa att den s

Skapad: 2020-09-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 296 294
Förra månaden 294 292

Stoppa skolrockaden i Östersunds kommun!

Låt våra skolor vara! Hjälp oss att påverka politikerna att stoppa denna föreslagna skolrockad! Vi vill att man satsar på tillfälliga lokaler för Lugnviksskolans elever under renoveringen istället för att påverka tre andra skolor. Bevara Odenslundsskolan och Norra skolan som F-6 skolor under renoveringsåren. Barnen behöver närhet och trygghet still sina skolmiljöer! //Föräldrarna i Odenslundsskolan och Norra skolan, Östersund ----------------------------------------------------------------------

Skapad: 2020-09-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 306 304
Förra månaden 286 284

Låt Stenkyrka skola vara kvar!

För en levande landsbygd där allt inte ska centraliseras kring Visby. För barnens välmående, att få gå i en skola på landet med mindre klasser men likaväl fungerande skola med behöriga lärare och möjlighet till att nå kunskapsmålen. För att slippa långa bussresor till stan och även ur miljösynpunkt. För att barnen är viktiga och skolan spelar en stor roll i att forma dem till ansvarstagande och bra individer. Vi ser brister i de rapporter som ligger till grund för förslaget. Och organiserar oss

Skapad: 2020-09-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 306 301
Förra månaden 280 275

Stoppa nedmonteringen av akuten i Lindesberg.

Efter att vi i ett möte med Karin Sundin (S) och Andreas Svahn (S) fått deras syn på vad konsekvensen av att man avslutar jourer nattetid inom kirurgi, urologi och ortopedi på Lindesbergs lasarett innebär, är vi fortsatt helt säkra på att det inte bara är fel väg men dessutom en kostsam väg att gå.De båda socialdemokraterna menar att de sköterskor och medicinare som finns kvar på Lindesbergs lasarett nattetid ska kunna ta omhand de ca 1500-2000 patienter som behöver bli bedömda av kirurgiläkare.

Skapad: 2020-05-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1521 1519
Förra månaden 275 273

Gång och cykelbana Kärna-Kornhall, för allas säkerhet!

En Gång och cykelbana sträckan Kärna-Kornhall behöver anläggas, för att våra barn skall kunna röra sig fritt mellan bostad, skola och fritidsaktiviteter utan att känna sig otrygga och frukta för sitt liv.  Det finns just nu en namninsamling för GC sträckan Kärna-Kovikshamn/Vedhall, denna insamling är en kompletterande sträcka.  Kärna med omnejd har expanderat med ett flertal nya bostadsområden och småhus de senaste åren. Fantastiskt kul att landsbygden börjar utvecklas och leva. Men arbetet med

Skapad: 2020-09-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 279 279
Förra månaden 274 274

Hjälp Melos och hans familj att få stanna i deras hem Sverige.

Hej, vi har skapat denna namnindelning då våran vän och bandmedlem Melos har blivit avisad från Sverige. Melos och hans familj kom till Sverige den 13 Januari 2016 från Kosovo, de flyttade hit för mer än 3 år sedan.     För att ge lite bakgrund till familjen.   ·         Melos 18 år första året på estetiska programmet på PS, gitarrist i Varbergsbandet ”Different Nations” och jobbar som servitör   ·         Bror Adonis 15 år 9an   ·         Pappa Amir 39 år, jobbar heltid på större anläggning/hot

Skapad: 2019-02-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 665 654
Förra månaden 272 270

Familjen Jetishi borde få stanna!

Familjen Jetishi är en familj som flyttade hit till Sverige 2016. De har fått kämpa för att kunna passa in och försörja sig själva. De har nu fått ett besked om att de måste lämna Sverige och återvända till deras hemland, Kosovo. Familjen Jetishis har bott här nu i drygt 5 år och har skaffat jobb, går i skolan och lärt sig tala flytande svenska. De blir nu utvisade p.g.a. att pappans arbetsgivare inte levt upp till arbetstidslagarna vi har i Sverige. Pappan har tillåtits att jobba för många timm

Skapad: 2020-09-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 268 268
Förra månaden 265 265Facebook