Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Låt Rahma stanna!

Hur kan ett barn som är fött i Sverige behöva utvisas till ett land där hon aldrig har varit? Rahma pratar flytande svenska och har samma kunskaper som en "svensk elev" i årskurs 3. Rahma föddes i Sverige för 9 år sedan och har gått i svensk skola enda sedan dess och har hela sitt liv här.  Rahmas mamma arbetar hårt och har alltid stöttat henne under uppväxten.  Vi tycker att det är fel att några som sköter sig så bra i samhället, inte ska få stanna kvar här. Sverige är deras hem, låt det förbli

Skapad: 2021-10-08 Statistik

Familj blir utvisad efter 11år i landet

Hej, jag heter Ayman och har flyttat till Sverige från mitt hemland för 10 år sedan tillsammans med min familj, jag och mina bröder har alla gått ut skolan här i Sverige. Vi jobbar, betalar skatt och pratar flytande svenska. Vi har lärt känna många nära och kära i Sverige och skapat nya relationer och har sakta men säkert lämnat livet i hemlandet bakom oss och börjat på nytt här i Sverige. Det livet vi lämnade bakom oss är bara ett minne, vi har inget att återvända till, våra liv finns här i Sve

Skapad: 2021-10-14 Statistik

Stoppa tillfälliga arbetarbostäder i villaområden i Skelleftehamn

Information 2021-09-02   Referens: SAM-2021-3599, SAM-2021-3690, SAM-2021-3692, SAM-2021-3694, SAM-2021-3821, SAM-2021-3789 & SAM-2021-3770 Vi protesterar mot Tidsbegränsat bygglov för tillfällig vistelse, arbetsbostäder på fastigheterna FISKARTÄRNAN 4 & 5 (Måsgatan), TRAVERSEN 10 & 11 (Bolidengatan), FLAMUNGNEN 10 (Blåsarevägen) samt SVEABORG 8 (Borggatan) Mobilahus.se i Västerås AB (559226-1787) har ansökt om bygglov hos bygg- och miljönämnden. Innan bygg- och miljönämnden fattar s

Skapad: 2021-09-02 Statistik

Protest mot ytterligare nedskärningar!

Inför 2022 kan utbildningsnämnden bli tvungna att göra ytterligare besparingar på 6,2 mnkr. Det innebär ungefär 17,6 tjänster som ska bort.  Konsekvensen av det, för att nämna några faktorer: fler barn och elever per pedagog, lägre personaltäthet ökad arbetsbelastningpsykosocial ohälsa pga stress och otillräcklighet  särskilt stöd/extra anpassningar/ledning och stimulans för elever uteblir vilket riskerar att elever inte når målen i ett eller fler ämnen (ca 30 % av en klass) ökning av hot &

Skapad: 2021-09-24 Statistik

Nej, till cykelväg på vägbanan på väg 600

Nej, till att förlägga cykelbanan på väganbanan på väg 600. Att förlägga en cykelbana på befintlig väg kommer att resultera i ökade köer för bilister, minskad framkomlighet för utryckningsfordon, stängning/flytt av vissa utfarter, flera busshållplatser kommer att tas bort. Vi vill se ett annat förslag och förlägga cykelbanan bredvid vägen och låta vägbanan behålla sin bredd och framkomlighet som den har idag.

Skapad: 2021-09-20 Statistik

Vårt svar på uppropet till världens konstnärer och artister från våra palestinska kollegor

Vi konstnärer, musiker, författare, regissörer och skådespelare, stödjer våra palestinska kollegors upprop och kräver att Israel slutar med alla militära attacker på Gaza, slutar vräka palestinska familjer från sina hem i stadsdelen Sheikh Jarrah i Jerusalem och slutar våldföra sig på muslimer och kristna som besöker sina heliga platser i Jerusalem.Vi uppmanar våra politiker att aktivt agera emot Israels våldshandlingar mot de palestinier som kräver demokratiska rättigheter. T

Skapad: 2021-06-06 Statistik

Bort med elsparkcyklar från Malmös gator!

Två personer har redan dött i Sverige när de krockat med elsparkcyklar. Ska vi vänta på att fler dör, eller göra något åt saken nu? Uthyrning av elsparkcyklar är farligt, skräpar ner och förstör stadsmiljön för alla. Dessutom cyklar och går folk mindre vilket är dåligt för folkhälsan. Om någon vill köpa en och ha på sin egen tomt är det okej, men företagen som hyr ut tar inget ansvar alls. Därför måste kommunen agera nu för att få bort slängda elsparkcyklar från trottoarer och annorstädes.

Skapad: 2021-10-23 Statistik

Kameraövervakning på Garphyttansskola och förskola

Nu har vi och våra barn tröttnat!  Vi KRÄVER att man sätter upp kameror på skolan samt förskolan i hopp om att komma tillrätta med den skadegörelse som sker kvälls och nattetid.  Det har gjorts insatser från nattvandrare och privatpersoner utan framgång.  Kameror är för att man enklare ska kunna identifiera de ungdomar som begår brott och fånga upp dessa, då deras vuxna uppenbarligen inte tar sitt föräldraansvar.  Men också för att ALLA barn har rätt till en trygg skolgång enligt lag. I en trygg

Skapad: 2021-10-21 Statistik

Bevara Gröna Vallens Kulturmiljö - säg NEJ till innevarande byggnadsplan!

Gröna Vallen är ett litet unikt Kulturmiljöområde av riksintresse sedan 1916. Med uteaktiviteter för alla åldrar i anrika Majorna, Göteborg. Här finns en ny 11-manna fotbollsplan av konstgräs, basketplan, en mindre inhägnad plan för blandade aktiviteter och en härlig lekplats för de mindre barnen. Nu hotas detta av en privat byggnadsfirma som vill bygga ett stort 4-5 våningars komplex med Bostadsrätter, gymnastikhall och garage.De små vägarna runt Gröna Vallen och områdena däromkring är redan mä

Skapad: 2021-10-28 Statistik

Bevara Falkenbergskusten

Falkenberg har en fantastisk kuststräcka med områden som är av riksintresse för naturvärden och friluftsliv. Vi är många, både falkenbergare och besökare i kommunen som uppskattar kustlandskapet. Falkenberg växer och det är många som vill bygga. För att styra utvecklingen har Kommunfullmäktige antagit Kulturmiljöplan (2012) samt Översiktsplan (2014), där man redovisar grunddragen i mark- och vattenanvändningen samt hur den byggda miljön ska bevaras och utvecklas och hur riksintressen ska tillgod

Skapad: 2021-09-24 Statistik