Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vaccinknappen - planerad polarisering?

Nu verkar det poppa upp företag som får oss människor att välja sida, ta ställning till hur de styrande har skapat den.  Det senaste är "Vaccinknappen" där du kan köpa en knapp som visar vilken sida du har valt. Är det vad vi vill att våra barn ska växa upp till? Vi kan ju dra paralleller till andra världskriget och judarna.    Tycker ni att detta hör till framtiden vi ska lämna över till våra barn och barnbarn? Tycker ni att det är solidariskt att ta ställning på detta sätt? Företag som detta b

Skapad: 2021-03-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 294 287
Förra månaden 294 287

Kräver ett säkrare röstsystem med BankID

Vi börjar med en namninsamling ! Denna skickas till regeringen som en motion när vi kommit upp i minst 500 underskrifter! Vi kräver ett förnyat och säkrare röstningssystem med BankID som underskriftsmedel! I de nuvarande röstsystemen är säkerheten under all kritik , postsäckar som försvinner , valsedlar som plockas bort eller försvinner från vallokaler , plötsliga avbrott i direktsändningen ... detta är bara få exempel på osäkert system.   Vi behöver ett digitalt och säkrare röstsätt överlag !  

Skapad: 2021-03-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 298 295
Förra månaden 293 290

Ha kvar möjlighet till 30 timmar vistelsetid på förskola för barn till föräldralediga föräldrar.

"Förskole – och grundskolenämnden har i budget 2021 fått i uppdrag att justera riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg. Enligt uppdraget ska vistelsetiden för barn i åldern 1-4 år med föräldralediga vårdnadshavare ändras från 30 till 20 timmar i veckan, exklusive skollov.” Detta är ett viljebeslut från alliansen i Österåker som med sin politik tar ifrån barn till föräldralediga möjligheten att ha samma förutsättningar som barn till arbetande föräldrar. Detta drabbar barnens utveckling, utb

Skapad: 2021-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 350 350
Förra månaden 287 287

Ett allergiprogram med allergikerns bästa i fokus

Detta är ett öppet brev till alla er som det berör. Allergiker. Allergiföräldrar. Beslutsfattare. Astma- och allergiförbundet. Vården. Skolinspektionen. Media. Alla ni som bryr er och även er som väljer att låta bli. Allergilyftet 17/3 – för vems bästa? Många patientföreningar och -förbund har i åratal fört sin talan högt, ökat kunskapen i samhället och förbättrat situationen för sina medlemmar. Nu har Astma- och allergiförbundet planerat en sådan satsning som går under Allergilyftet. Tanken är

Skapad: 2021-03-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 279 277
Förra månaden 278 276

Rädda Ryssbergen, en unik urskog i Nacka stad

RÄDDA RYSSBERGEN, EN UNIK URSKOG I NACKA STAD!Bevara hela Ryssbergen med dess höga naturvärden, rika biologiska mångfald, viktiga ekosystemtjänster, andliga och rekreativa värden för invånarna i Nacka stad, Stockholm och för framtida generationer!  Vi motsätter oss Nacka kommuns planer på att bebygga den södra delen av urskogen Ryssbergen belägen på Sicklaön i centrala Nacka. Nacka kommun har nyligen ingått ett ramavtal för exploatering av området, vilket innebär att ca 25 % av den värdefulla s

Skapad: 2019-03-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1031 1022
Förra månaden 273 270

STOP KILL STREET DOGS

OUR LAST DAY‼️ WE had no name, we had nothing but our lives. We were born once but we were never loved in this country Bosnia. One day we were caught and our journey ended at this place when it was dark. It scares us, many had these fears and many died. We knew instinctively. We just do not know when it will happen. I had really hoped that we would eventually leave this place and be loved for who we are. A dog or several dogs on the street that are gone, no one notices, because no one still want

Skapad: 2021-03-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 276 208
Förra månaden 260 197

Stoppa besparingen på kompetenta undersköterskor.

Hej, Detta är ett öppet brev till politikerna inom Stockholms läns region och sjukhusledningen på Nya Karolinska i Solna. Vi arbetar som undersköterskor och barnspecialistundersköterskor på barnakuten Nya karolinska i Solna, Stockholms läns region. Vi är Stockholms största barnakut och den enda barnakut som tar emot ortopediska och kirurgiska patienter i ålderna0 -15 år. Vi är den enda barnakut som tar emot större traumalarm samt kemsaneringsolyckor. Hit kommer de barn som är svårast sjuka och s

Skapad: 2021-03-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 260 259
Förra månaden 260 259

Protest mot utvidgat riksintresse / Hallmanska planen i Robertsfors

Sedan några år tillbaka så har ca 75% av Robertsfors tätort fått sina rättigheter kraftigt inskränkta gällande vad man får - eller som nu - inte får göra på och med sina tomter och husfasader. Det utvidgade riksintresset sätter stopp för alla som vill hänga med i samhällets utveckling gällande byggteknik, material, färgval m.m. Istället hävdas att 70-tals prefabricerade hus är något som är av särskilt intresse. Dessa hus finns i stor omfattning över hela landet, det finns knappast någon som känn

Skapad: 2021-03-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 260 260
Förra månaden 247 247

NEJ till bygget och förtätning intill gamla Bandhagens gymnasium!

Vi är emot planen om att bygga fler hyresrätter intill gamla Bandhagens Gymnasium! Vi tror att det kommer att finnas tillräckligt många nya bostäder efter de redan påbörjade byggena i Enskede-Årsta-Vantör. Vi vill behålla våra öppna ytor, ljusinsläpp, träd och natur kring våra boenden. Vi är emot all skövling av naturmark och all den förtätning/trängsel som de planerade bostäderna kommer att medföra. Trängsel både i kollektivtrafiken samt i området. Vi vill bevara ett historiskt hus som ger kara

Skapad: 2020-10-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 241 237
Förra månaden 241 237

Uppmaning till riksdag och regering angående enskilda vägar på Gotland!

De enskilda vägarna på Gotland är mycket viktiga för landsbygden. Många människor bor och driver företag, av olika slag, längs dessa vägar. Många leder även till fiskeplatser, badplatser samt natur- och kulturreservat. Det innebär att de används av många som inte bor, eller har mark, längs vägen. Detta har hittills fungerat, då Region Gotland skött underhåll och snöröjning på de vägar som haft statsbidrag. Nu har dock Trafikverket efter inspektion och ommätning av ett antal vägar, omprövat stat

Skapad: 2021-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 263 258
Förra månaden 240 235