Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Låt Krungårdsskolans elever och personal få en chans!

  Vi är mycket oroade för hur våra barn och deras pedagoger ska orka med efter nedskärningar och ihopslagningar av klasser. Många barn behöver förutom den vanliga skolundervisningen extra stöd, vi är rädda att pedagogerna inte ska hinna med. Dessutom finns ingen specialpedagog då det inte finns utrymme för det i budgeten. Under halva vårterminen har barn som tidigare gått hos specialpedagog (gick i pension innan påsk) fått vara tillsammans med SVA-lärare och barn. Det känns inte försvarbart att

Skapad: 2021-06-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 189 189
Förra månaden 189 189

Snälla, låt mig och alla andra veganer få ordentlig mat i skolan!

Jag heter Milou Ohánovits, jag är 14 år och går på en skola i Kungälvs kommun. Jag har valt en vegansk livsstil av etiska orsaker, och det är både enkelt och gott i dagens samhälle där det finns så många substitut för animaliska produkter! Jag är en aktiv person, tränar handboll hårt, under säsongen 5 gånger i veckan, och jag är långtifrån undernärd. Ändå får jag inte mat på min skola.  Jag har frågat skolköket många gånger om varför, men det har inget hållbart argument. Husmor säger att det är

Skapad: 2015-05-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1428 1404
Förra månaden 186 184

Bevara Hjärups gamla idrottsplats

Detta är en undersökning bland alla Hjärupsbor. Vill vi bevara gamla idrottsplatsen  i Hjärup skapa ett annat forum för våra unga och idrottsintresserade. Rusta upp till friidrottsarena som skoleleverna kan dra nytta av och kanske tända ett nytt intresse. Friluftsbad eller annan verksamhet. Behöver vi bygga bostäder där?   Vi som är för ett bevarande av Hjärups gamla idrottsplats. Eva Johansson Crister Johansson                                

Skapad: 2021-06-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 185 184
Förra månaden 185 184

Behåll 30 km / h på Folkparksvägen!

Vi instämmer i vad politikerna i Älvsjö stadsdelsnämnd i full enighet anförde i sitt remissvar till förslaget till ”Översyn av hastighetsgränser i Södermalm, Älvsjö, Norrmalm och Östermalm - remiss från trafikkontoret,T2016-01750 Dnr 1.5.3.313-2016”: "Förändringar i hastighetsgränser kan inte ske utan noga överväganden och med stor kännedom om de lokala trafikmönstren och de boendes önskemål. Att det alltid ska vara högst 30 km/tim på vägar och gator som passerar skolor anser vi vara självklart.

Skapad: 2021-01-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 185 185
Förra månaden 185 185

Inför det rättsliga tjänstemannaansvar.nu

På fb sidan tjänstemannaansvar.nu samlar vi in underskrifter och underlag för att det rättsliga tjänstemannaansvar bör införas. Underlaget ska via Ida Drougge lämnas till riksdagens ansvarig som utreder om det rättsliga tjänstemannaansvar bör införas. BARN GLÖMS OCH DÖR pg.SOCIALTJÄNSTEN inte fungerande verksamhet. Nu skall det UTREDAS om de RÄTTSLIGA TJÄNSTEMANNAANSVAR verkligen behövs!! SLASKPÄRMEN 200 000 orosanmälnigar om barn på ett år som GLÖMDES och TRILLADE MELLAN STOLARNA på socialtjäns

Skapad: 2021-07-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 181 169
Förra månaden 181 169

Flytta Ekeröpedofilen bort från Färentuna Skola

Ekeröpedofilen försökte kidnappa en 10-årig flicka och de fann över 40 000 grova barnporrbilder i hans dator. Straffet blev 1,5 år i fängelse och han är nu fri. Enligt det läkarutlåtande som det hänvisas till i domen är mannen en pedofil som tänder på prepubertala barn. Mannen är nu bosatt ett stenkast ifrån Färentuna skola på ekerö. Nära våra barn. Hjälp till att skriva under denna insamling och få pedofilen flyttad från skolor, barn och ungdomar så att vi föräldrar kan känna oss trygga.

Skapad: 2021-07-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 259 256
Förra månaden 179 178

Stoppa NCC:s planer för utökad verksamhet vid skärlunda

NCC Ballast planerar utöka sin verksamhet. Denna utökning kommer bland annat medföra en ökning av trafik till och från deras område med mellan 20-70%. Arbete från kl 06-22. En sådan utökning kommer leda till sämre luftkvalité och en hårdare belastning på vägen, samt än mer påfrestningar på våra bilars lack. Detta är endast ett fåtal av de negativa konsekvenser som detta kommer leda till.  

Skapad: 2021-01-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 178 178
Förra månaden 178 178

Bevara Mörtvägens paviljonger

Vi motsätter oss Hammarö kommuns förslag om att flytta verksamheten i Mörtvägens paviljonger till Annebergs förskola. Bildningsnämnden har lagt fram som förslag att de två förskoleavdelningarna i Mörtvägens paviljonger ska flyttas så snart som Annebergs förskola står klar under första halvåret 2021. Detta förslag lades fram utan att informera varken personal eller berörda vårdnadshavare. Förslaget nådde vårdnadshavarna genom en artikel i NWT 13/10-2020.Förslaget innebär även att Mörtvägens pavi

Skapad: 2020-10-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 177 176
Förra månaden 177 176

Roslax-Torsholma-rutten

Vi undertecknade önskar att NTM-centralen tar i beaktande behovet av rutten Roslax-Torsholma. Det är många som åker på jobb till Åland den vägen och en del ungdomar från Houtskär studerar i Mariehamn. Det finns många giftermål över gränsen så det finns familjemedlemmar på båda sidor, många har flyttat till Åland efter studietiden där eller för att få jobba på svenska och har familj, släkt och fastigheter i Houtskär. Trafik över Skiftet har fortsatt sedan 1960-talet och får inte ta slut nu. Namni

Skapad: 2021-03-17

Period Alla länder Finland
Hela tiden 170 103
Förra månaden 170 103

Bevara parkeringarna i Habo cenrtum

Vi behöver din hjälp att stoppa kommunens förslag på att plocka bort parkeringar i Habo centrum. Skriv under denna namninsamling, dom sedan kommer överlämnas till kommunfullmäktige. 

Skapad: 2021-07-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 168 167
Förra månaden 167 166