2016 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi kräver Rikspolischef Dan Eliassons avsked!

Rikspolischef Dan Eliasson har upprepade gånger uppvisat sitt dåliga omdöme och sin oförmåga att vara en god ledare för Sveriges polisväsende. Vi kräver att Inrikesminister Anders Ygeman avsätter honom och tillsätter en kompetent ledare som kan vända trenden med avhopp, som kan känna med brottsoffer i stället för förövare, som inte blundar för fakta eller tror att man kan lösa problem med plastarmband. Skriv på så vi kan överlämna en diger lunta underskrifter till inrikesministern.

Skapad: 2016-11-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 559 543
2016 557 541

Stoppa dubbelspåret genom Hudiksvall

Det är genom Hudiksvalls centrum som dubbelspår ska dras. Det tycker Hudiksvalls kommunstyrelse. I det alternativet byggs två nya dubbelspår öster om den nuvarande sträckningen. Det förslag som kommunstyrelsen nu ställer sig bakom innebär att dubbelspåret dras centralt genom Iggesund och Hudiksvall. Därmed går det att behålla stationslägena i både Iggesund och Hudiksvall.I Hudiksvall innebär dubbelspåret att Möljenområdet utvidgas när Hamngatan stängs för genomfart. Trafiken flyttas då till

Skapad: 2016-09-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 559 554
2016 549 544

Förnya tolkningen av Utlänningslagen för offer för människohandel

Vi undertecknade är oroade över hur Migrationsverket, Helsingfors och Högsta förvaltningsdomstolen i Finland tolkar utlänningslagen om offer för människohandel och vem som är i en särskilt utsatt ställning. Om ett offer för människohandel befinner sig i en särskilt utsatt ställning, kan uppehållstillståndet beviljas som kontinuerligt och oberoende av om förutsättningarna enligt 1 mom. 1 och 2 punkten uppfylls eller inte. (Utlänningslagen 52 a §) I nuläget sker tolkningen för sällan till offrets

Skapad: 2016-08-21

Period Alla länder Finland
Hela tiden 933 889
2016 544 518

Stoppa bygget av Norra Skolan på "Trekanten" i Staffanstorp

Beslut om att bygga en ny grundskola vid Trekantens förskola fattades den 13 juni 2016 vid kommunfullmäktige trots protester från politiska partier (MP, V, SPI), oroliga föräldrar till barn i skolålder samt boende i närmiljön. Samrådstiden för planen för den nya skolan förlängs nu och sträcker sig till och med den 4 september. Ett nytt samrådsmöte ska hållas den 23 augusti i Rådhuset. Vi vill med denna namninsamling få de beslutade i kommunen att ompröva beslutet att bygga en ny grundskola vid T

Skapad: 2016-06-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 543 539
2016 543 539

Förbjud organiserad nazism!

Skriv på om du fått nog av Nazismen i Sverige!!   När denna namninsamling skapas har nyligen de nazistiska Svenskarnas Parti (SvP) demonstrerat i Limhamn i Skåne. De fick göra detta endast på grund av att de fått tillstånd av polisen. För att göra en lång historia kort så skadades många motdemonstranter då polisen och dessa motdemonstranter drabbade samman.   Alla som skadades var antirasistiska motdemonstranter som blivit påridna eller slagna med batonger av poliser. Allt för att ett demokratis

Skapad: 2014-08-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 580 568
2016 538 527

Vi vill ha gång- och cykelväg mellan Björnlunda-Gnesta NU!

Vi vill ha gång/cykelväg mellan Björnlunda-Gnesta NU! Just nu pågår en namninsamling för att påverka våra politiker att bygga en gång- och cykelväg längs väg 57 mellan Gnesta och Björnlunda. Vi undertecknare vill att Gnesta kommun omgående tar initiativ och tillsammans med berörda parter ser till att en cykelväg byggs längs väg 57 mellan Gnesta och Björnlunda! Redan under hösten 2016 bör en ny och aktuell utredning beställas, om effekter och kostnader för olika alternativa dragningar längs denna

Skapad: 2016-08-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 532 527
2016 532 527

Ditt namn för Prideflagga i Öckerö Kommun

Vi är några ungdomar som vill att Öckerö Kommun ska hissa Prideflaggan under veckan då West Pride äger rum, 8-12 Juni. För att kommunen ska visa sitt stöd för olikheter och kärleken. Känner du som oss och vill visa att du står upp för kärleken, skriv gärna på! Namninsamlingen är öppen till måndag 23 Maj och den kommer lämnas in till Öckerö Kommun. Glöm inte att bekräfta din påskrift i mailen! Tack!

Skapad: 2016-05-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 528 518
2016 528 518

Låt kulturskolan vara kulturskola...

och låt barnen från Råbergsskolan få en bättre lösning.    Sigtuna Komun har i panik bestämt sig för att flytta alla barnen från Råbergsskolan till Kulturskolans lokaler i Märsta. Ett mycket dåligt och illa övervägt beslut. Lokalerna är dåligt anpassade för "vanlig" lektionsverksamhet. T ex måste danssalarnas golv byggas över för att inte förstöras. Samtidigt har inge tillfredsställande plan presenterats för hur Kulturskolan ska lösa sin verksamhet. Att låta låg och mellanstadieelever tilbringa

Skapad: 2016-12-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 532 526
2016 526 520

Rör inte långsidan!

Namninsamling mot Hammarby Fotbolls planer på att avskaffa ståplats på långsidan till 2018 – skriv under! Tack för din insats! //Klacken Långsida

Skapad: 2016-11-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 537 528
2016 522 514

Stoppa bygget vid Mässingsbruket i Skultuna!

POLITIKER I VÄSTERÅS STAD Vi, invånare i Skultuna eller med rötter där, kräver att beslutet om byggnation vid Mässingsbruket dras tillbaka med omedelbar verkan! Området är sedan länge klassat som ömtåligt på grund av dess höga kulturhistoriska värden. Det är en rekreationsplats med hundraåriga träd och stort skönhetsvärde dit många går. Det är också den plats den stora turistströmmen till Mässingsbruket möts av.Den information som har gått ut har de flesta missat och även de som har sett den har

Skapad: 2016-06-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 518 509
2016 518 509