Senast påskrivna namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska

Vi är emot en stängning av Sundby skola!

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, i Pedersöre kommun, fattade onsdagen 2.9.2020 formellt beslutet att dra in Sundby Skola, detta pga. att elevprognosen visar på ca 20 barn per år. Antalet barn har hållit sig oförändrat i Sundby skola de senaste 10 åren och visar inte på en minskning under en snar framtid. Antalet elever har aldrig varit stort eftersom Sundbys och Karbys invånarantal inte är högt. Skolan ger trots detta en bra grund och har lyckats fostra elever till att bli framgångs

Skapad: 2020-09-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 85 6

Sätt stopp för ungdomsrånen NU, inte sen!

Nu måste det sättas stopp för rånvågen mot våra barn! Otryggheten i vårt samhälle blir allt större för varje år och brottsoffren blir allt yngre. På bara tre år har antalet anmälda personrån enligt SVT fördubblats, från 1178 rån år 2016 till 2484 stycken 2019. Det är en både häpnadsväckande och oerhört skrämmanade utveckling. Rånen förefaller också bli allt råare och brutalare och med grova inslag av ren förnedring. Den här trenden visar inga tendenser att mattas av. Tvärtom: Var de sadistiska t

Skapad: 2020-08-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 295 286

Vi efterfrågar en reglering för veterinärkostnader!

I Sverige har vi en väldigt bra djurvälfärd, djurskydd och djurhälsa. Utöver detta har vi stränga etiska regler och en tydlig djurskyddslag. Att djurhälsa är en mycket viktig fråga förstås då den är tydligt formulerad hos statliga forskningsfinansiärer där både Formas och Vetenskapsrådet anslår pengar till olika forskningsprojekt inom djurskydd och välfärd. Även sällskapsdjur ingår i djurskyddslagen och du har som ägare skyldighet att ta hand om ditt djur och uppsöka vård om ditt djur blir sju

Skapad: 2019-05-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1007 997

Låt familjen Oraovcanin stanna!

 en familj som har etablerart sig bra in i svenska samhället sedan 2011. Barnen går i skolan och föräldrarna har fasta jobb och betalar skatt familjen har hela sitt liv här, Och har nu efter 9 år blivit utvisade till Serbien. Snälla skriv på och dela vidare så att familjen får stanna! Varje namninsamling är guldvärd. Syftet med denna namninsamlingen är att få familjen att stanna.

Skapad: 2020-07-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 24393 23907

Vi som vill utveckla SATS-Vinsta!

Orsaker till att vi väljer SATS Vinsta skiftar säkert, och samtidigt som det finns god anledning att framhålla fördelarna, vill vi även ta upp områden som fungerar mindre bra. Dessa berör säkerhet, funktionalitet, effektivitet, hygien, ordning, gymetik, utbud och ledarskap. Se bifogat bildmaterial.  Vill du öka chansen att se en förändring på SATS Vinsta, är du välkommen att skriva på det här uppropet. Även om det endast är någon eller några av de punkter som listas, du särskilt ställer dig bako

Skapad: 2020-09-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 7 7

Utan bönder ingen civil beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedriver sedan 2017 en årlig informationskampanj kallad Krisberedskapsveckan som i år anknyts till pågående pandemin. Men den rådande corona-krisen visar vårt samhälles extrema sårbarhet. Om Sveriges gränser stängs beräknas maten ta slut inom tre dagar. I första hand beror det på bränslebrist, men även om det fanns transportmedel så skulle maten vara slut inom en vecka. Sedan 1990-talet har vi inga beredskapslager alls längre, varken av mat eller

Skapad: 2018-06-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 733 726

Vi kräver en rättvis utredning och saklig åtgärd angående stenkastning mot spädbarn i barnvagn!

Denna namninsamling är för alla som vill att en korrekt utredning och korrekta åtgärder utförs gällande stenkastning mot spädbarn i barnvagn. Fakta: Den 2-e september 2020 på kvällen gjordes en polisanmälan om ett gäng minderåriga personer som kastade golfbolls stora stenar mot bebis i barnvagn. Den 2-e september 2020, beslutade förundersökningsledaren att inte ens starta en förundersökning.  Förundersökningsledarens underrättelse om beslutet: Beslut: Förundersökning inleds inte Skäl: Det är upp

Skapad: 2020-09-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 49 48

Stoppa förslag om maxdoser på kosttillskott!

Vi behöver din hjälp! Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att ”utreda och vid behov införa föreskrifter om maximidoser”. Men livsmedelsverket har istället för att utreda behovet direkt påbörjat arbetet med att ta fram gränsvärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott. Om du vill behålla rätten att kunna ta ansvar för din hälsa genom att bestämma om och när du vill ta extra näringstillskott i verksamma, adekvata och säkra doser så skriver du på denna namninsamling - annars r

Skapad: 2020-03-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 4446 4380

Vi vill ha kvar Biskop Eva i Härnösands stift

Stiftstyrelsen i Härnösands stift vill byta ut biskop Eva vilket vi motsätter oss.   Biskop Eva är en stark, modig, och tydlig ledare som behövs i stiftet   Biskop Eva är den ledare vi behöver i resan mot ett starkt, levande och nyskapande stift.   Skriv under

Skapad: 2020-09-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8 8

Förslag om cykelbana längs med Essviksvägen, Kvissleby-Norra Nyhamn

Jag har lämnat in ett förslag till Sundsvalls kommun om en cykelbana längs med Essviksvägen, Kvissleby-Norra Nyhamn. Essviksvägen leder många skolbarn från Essviks skola längre ut på udden mot Norra Nyhamn. I dagsläget finns delvis alternativ till bilvägen för gående och cyklister. Men, det är också betydande långa sträckor som gående och cyklister ska samsas med bilar, bussar och annan tung trafik på en smal vägbana. Hastighetsbegränsningen varierar mellan 40–60 km/h. Av alla som skadas allvarl

Skapad: 2020-09-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 91 91Facebook