Rädda Ringhals 1- stoppa ökade elpriser och CO2 utsläpp

Statligt ägda Vattenfall har fattat beslut om tidigarelagd nedläggning av kärnreaktor Ringhals 1 (R1) på grund av ”affärsmässiga” skäl. Det kan uppenbarligen inte vara den riktiga orsaken eftersom:

1) R1 är en pengamaskin som genererar mer än 1 miljard kronor i nettovinst per år till skattebetalarna.

2) Dessutom visar Vattenfalls egna dokument att R1 har en mycket hög säkerhetsnivå och kan leverera el till 2036 och längre med enbart låga investeringar.

3) R1 producerar utsläppsfri el till en extremt låg kostnad, 1/3 av kostnaden för vindkraft, och utan statliga bidrag.

4) När R1-el ska ersättas av vindkraftverk kommer det att kosta omkring 40 miljarder kronor.

5) En stängning av R1 kommer att leda till ökade elpriser. Detta kommer att minska den svenska industrins konkurrenskraft och därmed antalet jobb.

Ringhals_petition_graphic_(SE-1)2.pngEn stängning av R1 kommer dessutom att leda till ökade CO2-utsläpp och minskad export av utsläppsfri el från Sverige till Polen. Om elektriciteten som produceras i R1 ska produceras i Polen kommer det att leda till gigantiska utsläpp av koldioxid som motsvarar utsläppen av Sveriges samtliga 2,8 miljoner bensinbilar.

Tyvärr planeras R1 att stängas permanent i slutet av 2020. Detta visar en enorm brist på sunt förnuft i den svenska energipolitiken. Till skillnad mot Sverige så förlänger Finland driften av alla existerande kärnkraftverk och ska även bygga nya.

Vi som skriver under denna namninsamling vill inte att Vattenfall både ökar elpriset och koldioxidutsläppen, samt förstör tiotals miljarder kronor som bättre behövs för att lösa våra riktiga problem, som exempelvis vår sjukvård.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att RäddaRinghals kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...