Behåll Lerumsnabben, Gråbosnabben & Aspedalen

Kommentarer

#201

Åker ofta med bussarna till Göteborg

Lisa Haglund (Lerum, 2023-03-27)

#210

Jobbpendlar med dessa bussar. Det bästa som hänt kollektivtrafiken i kommunen.

Catarina Eriksson (Floda, 2023-03-27)

#212

Behåll gråbosnabben till Göteborg

Camilla Eriksson (Sjövik, 2023-03-27)

#220

Jag bor i Tollered och åker mest kollektivt. Vi som bor i kommunen behöver mer kollektiva förbindelser, inte mindre. Ingared behöver också ha att Lerumsnabben återinsätts dit.

Anja von Werther Albin (Tollered , 2023-03-27)

#223

Jag bor i Sjövik och använder Gråbosnabben. Vore en försämring och en värdeminskning för alla som bor här. Helt galet och så feltänkt av Västtrafik.

Ted Koskelainen (Sjövik, 2023-03-27)

#228

Ingen förändring till det sämre kan accepteras

Bo Eriksson (Floda , 2023-03-27)

#231

Jag åker med Gråbosnabben från Sjövik till Åkareplatsen och omvänt flera ggr per vecka. Det här kan inte vara möjligt!!! Vi valde att flytta till Sjövik bla för att det finns goda kommunikationer med direktbussar till och från Göteborg. Både jag och min sambo jobbar där. Att det dras in helgturer kan jag förstå, men det måste fungera smidigt på vardagar att ta sig till och från arbetet! Nu måste ni lyssna på alla oss som faktiskt åker dessa turer och förstå hur viktiga de är för oss och för ett levande samhälle!!

Christine Benjaminson (Sjövik, 2023-03-27)

#234

Dessa linjer är viktiga för många!!
Vi behöver fler bussar, inte mindre!

Berit Hedström (Lerum, 2023-03-27)

#238

Vi som bor lite utanför Lerums centrala delar behöver ha en bra och smidig möjlighet att åka kommunalt till Göteborg.

Eva Andreasson (Björboholm, 2023-03-27)

#239

För att behålla Lerumssnabben! Allt för ofta går inte tågen och då är Lerumssnabben den enda vägen till Göteborg.

Matilda Falk (Lerum, 2023-03-27)

#242

Har pendlat till skolan i Göteborg i tre år med hjälp av Lerumssnabben från Hulans centrum och ser hur många det är som tar den bussen. Familjemedlemmar pendlar fortfarande till jobbet med hjälp av samma buss, och jag åker ofta Gråbosnabben till mitt jobb. Tycker det är helt sjukt hur Västtrafik resonerar.

Johanna Olsson (Lerum, 2023-03-27)

#244

Jag är beroende av buss trafiken.

Tomas Pettersson (Floda , 2023-03-27)

#246

Gråbosnabben behövs och den bör utöka antalet turer.
Västtrafiks inställning att allt ska gå via Lerum håller inte. Lerum är en stor ort och där finns inte ens en station med väntrum, att komma inomhus.
Gråbo växer och utvecklas och behöver egen direktlinje till Göteborg.

Anne-Maj Sandström (Gråbo, 2023-03-27)

#247

Gråbosnabben behövs för alla som bor i Gråbo för att på ett smidigt och bekvämt sätt ta sig fram och tillbaka mellan Gråbo och Göteborg. Man vill att man ska åka mer kommunalt, och tar ni bort Gråbosnabben blir det att man tar bilen istället. Låt inte Gråbo, bara för att man är i utkanten av kommunen få lida för er dumhet.

Christel Jagebrant (Gråbo, 2023-03-27)

#248

Det är så viktigt att ha kvar bussen göf alla familjer som flyttar till Tollered. Att kunna pendla utan bil är för miljön och framtiden, samt för samhället livsviktigt!
Att ta bort kollektivtrafik från de ställen som verkligen behöver det är oerhört tondövt av västtrafik!!

Eleonora Viklund (Lerum, 2023-03-27)

#253

Gråbosnabben är nödvändig för att jag skall kunna ta mig till jobbet och samtidigt kunna ta mig hem smidigt. Tar ni bort gråbosnabben kommer jag tappa över 1h om dagen utöver den tid jag redan lägger.

Mathias Karlsson (Sjövik, 2023-03-27)

#260

Håll glesbygden levande. Vi måste satsa mer, inte mindre, på att folk att våga lämna innerstaden.

Jessica Telander (SjÖvik, 2023-03-27)

#265

Jag använder denna linje dagligen. Om ni ska förändra något så är det att köra fler turer

Tomas Nobelius (Lerum , 2023-03-28)

#266

Åker dagligen med Lerumsnabben, har långt till tågstationen och tappar dyrbar tid på byte.

Anna Nilsson (Floda, 2023-03-28)

#267

Jag tar Gråbosnabben till och från jobbet och sparar tid då jag slipper åka lång omväg via hjällbo.

Lena-Marie Zeller (Gråbo , 2023-03-28)

#270

Jag anser att Lerumsnabben måste få vara kvar. I vår familj använder vi denna busslinje regelbundet. Den är mer pålitlig än tåget.

Ann-Sofie Bergh (Lerum , 2023-03-28)

#277

Anser det oerhört viktigt att ha kvar dessa busslinjer för att det skall vara vettigt att pendla med kollektivtrafik.

Mats Bergström (Tollered, 2023-03-28)

#279

Jag tycker det är viktigt med en bussförbindelse mellan Gråbo och Göteborg

Linda Dellmer (Lerum, 2023-03-28)

#281

Det är en bra förbindelse som vi vill ha kvar

Karolin Andréasson (Tollered , 2023-03-28)

#282

Åker med Lerumsnabben varje dag!

Nils Rosenbeck-Due (Tollered, 2023-03-28)

#283

Familjen använder ofta kollektivtrafiken

Magnus Danielsson (Lerum, 2023-03-28)

#284

För att vi som bor utanför de större kollektivtrafiksnäten (tex tåget) ska kunna ha en dräglig vardag där det går att arbetspendla kollektivt och där det ska vara lätt att ta sig till och från stan. Man ska inte behöva äga två bilar för att kunna bo i Tollered, vilket många ändå inte har råd med. Klimatmässigt är det inte heller försvarbart att lägga ned kollektivtrafik.

Johanna Forsell Ray (Tollered, 2023-03-28)

#286

Jag använder Lerumsnabben varje dag från Tollered in till stan. Mycket välfungerande och populär busslinje. Nästan alltid fullt på bussen. Dessutom är Lerumsnabben det perfekta och nödvändiga alternativet när det är stopp i tågtrafiken. Det här är vansinnigt förslag. Gör om gör rätt.

Kalle Thorslund (Tollered , 2023-03-28)

#288

Jag åker gråbosnabben varje dag till och från jobbet. Ett smidigt och miljövänligt sätt att ta sig in till stan. Att ta bort gråbosnabben kommer att leda till att jag och med mig kommer att köra bil istället vilket är kostsamt och icke miljövänligt. Jag tror även att osmidigheten att ta sig till Göteborg kommer att leda till att färre väljer att bosätta sig i Gråbo.

Malin Wernerson (Gråbo, 2023-03-28)

#290

Vi är beroende av denna linje pga arbete. Alla vill inte köra egen bil till stan. Eller har möjlighet att göra detta.

Elin Hellström (Sjövik , 2023-03-28)

#294

Jag bor i Sjövik och jobbar Göteborg

Peter Persson (Sjövik , 2023-03-28)

#297

Kan inte försämra mer å mer för oss som valt att inte bo mitt i gbg. Ni tog bort orange express och gjorde min bussväg till jobbet längre. Ta nu inte bort gråbosnabben, det är bättre att förlänga tiderna till senare på kvällar och helger.

Pia Jacobson (Gråbo , 2023-03-28)

#300

Jag är uppvuxen i Sjövik och vet hur viktig lokaltrafiken och snabb kommunikation till Göteborg är för mindre orter. De mindre orterna är samtidigt väldigt viktiga för Göteborg eftersom det där finns bostäder och en rimlig levnadskostnad och en bra miljö för barnfamiljer. Att någon i familjen ska kunna jobbpendla eller utbilda sig i Göteborg, utan att vara beroende av bil är en förutsättning.

Anneli Dalén (Lerum, 2023-03-28)

#301

Det är ju bara ren idioti att först kapa flertalet turer och hänvisa till bristande underlag precis efter en pandemi där vt själva gick ut och uppmuntrade folk att åka i egen bil.

Men att sedan vilja lägga ner och få folk att åka tåg... Vinsten med en direktbuss försvinner ju helt om man ska behöva byta färdsätt halvvägs och ytterligare öka på oddsen att inte komma fram. Det kan ju vara väder ute....

Anna Dahlman (GrÅbo, 2023-03-28)

#302

Med Gråbosnabben så får min barn studiero vid dagspendling. Byten och väntar kommer göra hennes skolgång svårare.

Martin Jordö (Göteborg, 2023-03-28)

#306

Det behövs bättre förbindelser mellan städer, inte sämre

Sebastian Melin (Göteborg , 2023-03-28)

#307

Vi i Gråbo behöver inte mer försämring!!!

Agneta Terner (Gråbo, 2023-03-28)

#309

Bussen ska vara kvar

Dan Larsson (Lerum, 2023-03-28)

#314

För alla gråbo bor inkl mina barn å vänner

Jerråker Pernilla (Floda, 2023-03-28)

#317

Jag åker gråbosnabben varje dag till och från jobbet

Anna-Lotta Karlsson (Gråbo, 2023-03-28)

#325

Jag vill visa min ståndpunkt i att vi ska satsa på mer kollektivtrafik, göra det lättare för människor som flyttat från storgöteborg eller inte har möjlighet att bo i storgöteborg att ta sig till och från jobb och fritid. Att dra in bussar och satsa enbart på tåg är naivt och bevisas ofta av till ex signalfel att det är väldigt enkelspårigt, bokstavligen talat.

Kristina Dahmén (Lerum, 2023-03-28)

#327

Ofta tar bussen till jobbet och behöver den.

Gabrielle Jogén (Floda, 2023-03-28)

#328

Vill man få invånarna att åka kollektivt måste man göra det lättillgängligt.

Lotta Sandberg (Lerum, 2023-03-28)

#330

Man skall ha valmöjligheter att ta sig till Göteborg på olika sätt.

Toni Savinainen (Gråbo, 2023-03-28)

#332

Att ta bort Aspedalens station skulle vara katastrof för oss som bor i den delen av Lerum

Bo Törner (Lerum, 2023-03-28)

#336

Jag själv åker med lerum snabben varje morgon och eftermiddagen till och från skolan. Är tågen inställda så kommer man ingenstans om den tas bort.

Steffy Karlsson Östling (Lerum, 2023-03-28)

#338

Denna buss behövs. Om något behövs det fler bussar - inte förre - som passerar Sjövik.

Maja-Stina Vestman (Sjövik, 2023-03-28)

#341

Jag åker varje dag

Carina Thorsson (Lerum , 2023-03-28)

#342

Våra invånare blir motiverade av att ta kollektivt om möjligheterna är större

Jenny Hedevåg (Lerum, 2023-03-28)

#343

Denna linjen behövs och att den går fler turen bland annat på helgen,

Linda Berlin (Lerum, 2023-03-28)

#346

Åker Lerumsnabben varje dag från Hulan till stan. Tar mycket längre tid att gå till Aspen station, dom dessutom också ska tas bort. Vi behöver göra det enklare att åka kollektivt, inte svårare!

Elin Edefrid (Lerum, 2023-03-28)

#348

Jag använder Aspedalen station dagligen. Tas denna bort blir det bilen för mig istället.

Håkan Yngvik (Lerum, 2023-03-28)

#349

Vi behöver gråbosnabben utvecklingen i gråbo är bland annat beroende av bussförbindelser till Gbg tåget kommer bli för fullt och tid tappas bilkörning kommer att öka igen

Lisbeth Carlsson Fjällborg (44374, 2023-03-28)

#350

Gråbo behöver en snabb och direkt kommunikation med Göteborg .
Att byta till tåg i Lerum betyder både längre restid men också betydligt större risk för förseningar och överfulla tåg.

Kangiya Sandin Chaiyarat (Gråbo, 2023-03-28)

#351

Jag åker lerumssnabben dagligen och det kommer påverka mig väldigt negativt om linjen dras in

Elin Viani (Lerum, 2023-03-28)

#354

Jobbar på Nääs Fabriker och behöver åka buss ibland. Samt viktigt för turism i Tollered att det är möjligt att ta buss direkt från Göteborg.

Josefine Ekbladh (Göteborg, 2023-03-28)

#358

Jag och MÅNGA andra åker med gråbosnabben till Göteborg

Shadi Johari rafei (Sjövik, 2023-03-28)

#360

Absolut oacceptabelt.
Invånare i hela Lerums kommun skall ha rätten till direkt kollektivtrafik till och mot Göteborg. Att förändra Lerum och Gråbo-snabben samt lägga ner Aspedalens tågstation är heller inget som främjar en grön omställning.

Gör om gör rätt 😡

Anders Jasphe (Lerum, 2023-03-28)

#365

Jag vill inte att bussarna försvinner

Susanne Torsell (Gråbo , 2023-03-28)

#367

Jag anser att Tollered absolut ingår i det område där det skall vara lätt för medborgarna att resa inom Storgöteborg. Detta för naturligtvis Tolleredsborna men även av miljöskäl och samhällsekonomiskt.

Stefan Källberg (Göteborg , 2023-03-28)

#369

All minskning och försämring av lokaltrafiken påverkar folks benägenhet att istället köra bil till jobb och evenemang.

Per Hassling (Tollered, 2023-03-28)

#373

Jag bor mellan Sjövik och Gråbo, åker ofta Gråbosnabben, mycket smidigare än att byta till tåg.

Anna Christensen (Gråbo, 2023-03-28)

#375

Låt Lerumssnabben vara kvar, den är ett jättebra komplement till tåget, vi blir sårbara med bara tåget. Vi åker bussen ofta och väljer den före tåget om vi kan.

Malin Alfredsson (Lerum, 2023-03-28)

#378

Jag är ifrån sjövik, gick även på Lerums gymnasium och på grundskola i gråbo. Hade jag bot kvar i sjövik så hade jag fått det extremt mycket svårare att komma till mitt jobb, umgås med vänner, träffa mina familjemedlemmar som bor i stan m.m.
Just därför tycker jag det hade varit extremt konstigt att göra gråbosnabben sämre. Mvh Victor

Victor Björk (Göteborg , 2023-03-28)

#379

Tollered som by blir mer isolerade och det är fundamental att ha kollektivtrafik som fungerar för att få ett levande landsbygd.

remco vrasdonk (Tollered, 2023-03-28)

#382

Inte försämra kollektivtrafik

Andreas Sköld (Lerum, 2023-03-28)

#386

Jag vill bussarna ska stanna kvar det behövs utan de blir det katastrof

Radica Pankovska (GrÅbo, 2023-03-28)

#388

Jag vill att Lerumsnabben ska finnas kvar då det är en fantastiskt bra förbindelse med Göteborg.

Stefan Jespersen (Lerum, 2023-03-28)

#394

Kollektivtrafiken är redan för dålig mellan Gråbo och Göteborg alternativet blir bil framöver med utsläpp som följd av detta

Thomas Antfolk (Gråbo, 2023-03-28)

#395

Det skall fungera optimalt med resandet
som fungerar bäst utan byten.
Snabbt och pålitligt resande med Gråboexpressen som tidigare, före pandemin för Kollektivt resande

Margaretha Sjöberg (Alingsås, 2023-03-28)

#399

För den bussen tar mig till jobbet och hem från jobbet varje dag

Patric Holmgren (Gråbo, 2023-03-28)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...